37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Executivul a aprobat proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova

Executivul a aprobat proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul şedinţei de ieri, Cabinetul de Miniştri a aprobat proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova.

Scopul proiectului de Lege rezidă în crearea și menținerea unui cadru normativ ajustat la aquis-ul comunitar, prevăzut de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv de Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.

Menţionăm câteva norme noi propuse în acest scop:

  • obligația angajatorului de a prezenta salariatului înainte de angajare inclusiv informația referitoare la durata normală a zilei și a săptămânii sale de muncă, precum și la perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator și salariat în caz de încetare a activității;
  • obligația familiarizării salariatului, la angajare, nu doar cu contractul colectiv de muncă și Regulamentul intern, ci și cu convențiile colective care-i sunt aplicabile;
  • principiul nediscriminării salariaților în baza termenului determinat al contractului;
  • obligația indicării în contractul individual de muncă pe durată determinată a temeiurilor legale și, după caz, a motivelor de fapt ce au condiționat limitarea duratei contractului sau a perioadei de prelungire a acestuia.

Totodată se propun modificări în legătură cu terminologia utilizată. În cuprinsul Articolului 48, sintagma "clauzele contractului individual de muncă" a fost substituită prin sintagma "condițiile de activitate", pentru a face norma în cauză aplicabilă în sfera serviciului public.

Reiterăm că proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova va fi prezentat Parlamentului spre examinare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...