37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Excepţii pentru utilizarea MCC

Excepţii pentru utilizarea MCC

31.03.20171.102 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat atenţionează agenţii economici asupra necesităţii de utilizare obligatorie a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la efectuarea decontărilor în numerar, cu indicarea sancţiunilor pentru neutilizarea sau utilizarea cu devieri de la legislaţia în vigoare.

Cu toate acestea, există activităţi, desfăşurarea cărora este permisă fără utilizarea MCC. Acestea sunt indicate în anexa 6 la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar
Acesta stabileşte că se permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar, fără aplicarea MCC, la desfăşurarea următoarelor activități:

 • Comercializarea către populaţie a produselor agricole crescute de agenţii economici, care nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată, pe terenurile proprii sau arendate - în pieţe, iarmaroace şi alte locuri autorizate de organele administraţiei publice locale.
 • Comercializarea de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier) a produselor agricole altor agenţi economici, precum şi serviciile pentru agricultură prestate de acestea, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Comercializarea obiectelor de cult religios şi a literaturii religioase, ritualurile şi ceremoniile efectuate de către organizaţiile religioase în locaşurile de cult.
 • Comercializarea ziarelor, revistelor, biletelor de loterie.
 • Serviciile prestate de transportul în comun urban în baza biletelor şi/sau abonamentelor de călătorie (la preţ fix, executate în mod tipografic).
 • Serviciile veterinare, serviciile de reparare urgentă a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, prestate de agenţii economici populaţiei deplasându-se la clientelă, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Desfăşurarea activităţii farmaceutice în punctele medicale din localităţile rurale în care nu sânt farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată.
 • Activităţile desfăşurate de titularii patentelor pe baza patentei de întreprinzător.
 • Activităţile pentru care sistemele de evidenţă şi gestiune computerizată asigură emiterea facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie, imprimând seria şi numărul facturii fiscale din diapazonul atribuit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care îndeplinesc şi funcţia bonurilor de plată (achitare în numerar).
 • Activitatea instituţiilor financiare care se licenţiază şi se reglementează prin actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia operaţiunilor de schimb valutar către persoanele fizice.
 • Recepţionarea (colectarea) plăţilor fiscale obligatorii, precum şi a plăţilor nefiscale de către organele fiscale şi/sau primării, cu eliberarea documentelor de evidenţă strictă ale Serviciului Fiscal de Stat".
 • Prestarea serviciilor de către avocaţi.
 • Activitatea notarială.
 • Activitatea executorului judecătoresc.
 • Activitatea de mediator.
 • Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învățământ primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special - bonul de plată, care conţine totalitatea operațiunilor economice efectuate.
 • Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive - în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special - bonul de plată, care conţine totalitatea operațiunilor economice efectuate.
 • Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.
 • Încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei, cu eliberarea chitanţei.

Menţionam, că pentru genurile de activitate din domeniul justiţiei (avocaţi, executori judecătoreşti, notari, mediatori) legislaţia fiscală prevede eliberarea bonului de plată şi/sau factura.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...