37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Evoluţia inflaţiei în luna iunie 2011

Evoluţia inflaţiei în luna iunie 2011

14.07.20111.417 views Banca Naţională a Moldovei
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Evoluţia inflaţiei în luna iunie 2011

 

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna iunie 2011 indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.7 la sută, majorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.7 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală a înregistrat valoarea de 3.4 la sută, fiind în creştere cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

Rata inflaţiei anuale pentru luna iunie 2011 a înregistrat 7.7 la sută, majorându-se cu 0.7 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Inflaţia lunară a consemnat o valoare de 0.1 la sută ca rezultat al majorării preţurilor la produsele alimentare cu 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută, fiind parţial temperată de diminuarea preţurilor la produsele nealimentare cu 0.1 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna iunie 2011 a fost condiţionată de creşterea preţurilor la produsele alimentare ca urmare a influenţei factorilor nefavorabili de natură meteorologică şi de conjunctură economică în perioada analizată, prin suprapunere cu efectele de runda a doua ale majorării preţurilor la combustibili, gazele naturale şi energia electrică de la începutul anului curent, precum şi de sporirea moderată a preţurilor la bunurile şi serviciile aferente inflaţiei de bază.

Ritmul anual al inflaţiei de bază1 a înregistrat pentru ultimele 12 luni un nivel de 3.4 la sută (cu 0.1 puncte procentuale superior celui din luna precedentă). Rata lunară a inflaţiei de bază, în luna iunie 2011, a înregistrat o creştere inferioară celei din luna precedentă, constituind 0.1 la sută. Această dinamică a fost cauzată preponderent de contribuţiile pozitive survenite din partea următoarelor subcomponente: articolele de cosmetică, serviciile de alimentaţie publică şi încălţăminte. Creşterile respective au fost stimulate de majorarea costurilor ca urmare a sporirii tarifelor, a preţurilor la combustibili în perioadele anterioare şi a preţurilor la produsele alimentare.

Creşterea lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna iunie a constituit 0.4 la sută, majorându-se cu 0.3 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost impulsionată preponderent de majorarea preţurilor la ouă (10.6 la sută), cartofi (5.8 la sută), zahăr (4.0 la sută), fructe proaspete (2.3 la sută) şi produse de morărit şi panificaţie (0.5 la sută), fiind parţial atenuată de micşorarea preţului la legume proaspete (5.1 la sută), pe fundalul influenţei factorului sezonier. Sporirea preţurilor la ouă a fost cauzată de exportul intens al acestora la un preţ superior, fapt ce a eliminat oferta excesivă înregistrată primăvara. Majorarea preţurilor la cartofi a fost stimulată de precipitaţiile abundente din luna iunie 2011 ce au defavorizat colectarea şi comercializarea produselor respective. Totodată, creşterea preţului la zahăr a fost cauzată de diminuarea ofertei acestuia şi sporirea cererii, prin suprapunere cu propagarea factorului sezonier şi a anticipărilor cu privire la preţul la zahăr.

Persistenţa riscurilor de natura cererii agregate survenite în urma sporirii venitului disponibil al populaţiei ca rezultat al majorărilor de salarii, a transferurilor sociale şi a remiterilor, precum şi diminuarea volumului plaţilor comunale ca urmare a finalizării sezonului rece combinată cu propagarea în continuare a efectelor de runda a doua în urma majorării tarifelor reglementate şi a preţurilor la carburanţi înregistrate pe parcursul ultimelor luni au afectat şi ele, la rândul lor, preţurile de consum în perioada analizată.

În luna iunie 2011, preţurile la combustibili s-au micşorat cu 1.1 la sută faţă de luna precedentă ca rezultat al diminuării preţurilor la gazul din butelii cu 6.0 la sută prin prisma reducerii preţului de import al acestuia. Totodată, preţul la cărbunele de pământ a sporit cu 0.7 la sută.

Preţurile reglementate înregistrând un trend ascendent pe parcursul a 4 luni consecutiv, în luna iunie 2011, s-au menţinut la nivelul lunii precedente, astfel neafectând la modul direct evoluţia inflaţiei din Republica Moldova în perioada analizată.

Informaţia cu privire la evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova, în luna iunie 2011, furnizată de către Biroul Naţional de Statistică, confirmă pe deplin prognoza inflaţiei pe termen mediu efectuată de către Banca Naţională a Moldovei şi publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 2, din luna mai 2011. Astfel, există premise rezonabile pentru înregistrarea la finele anului 2011 a unei inflaţii de cca. 8.4 la sută. În trimestrele următoare riscurile proinflaţioniste principale vor veni din partea evoluţiei preţurilor mondiale la produsele alimentare şi petrol, ceea ce se va reflecta asupra evoluţiei preţurilor reglementate, precum şi asupra tuturor altor componente ale preţurilor de consum atât la mod direct, cât şi prin efectele de runda a doua.

Banca Naţională a Moldovei monitorizează cu vigilenţă în continuare evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea pe termen mediu a obiectivului privind inflaţia de 5 la sută ±1.5 puncte procentuale.

1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei