37.9k
Home  »  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”   »   Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar sau a prețurilor activelor

Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar sau a prețurilor activelor

04.03.2016345 views

Exemplul 14. Soldul datoriilor unei entităţi faţă de furnizorii străini la 31 decembrie 201X constituie 150 000 euro. Cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei la această dată constituie 15,2645 lei/euro. În luna martie 201X+1, pînă la semnarea situaţiilor financiare, cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei a crescut pînă la 17,4768 lei/euro.

În baza datelor din exemplu, entitatea nu va ajusta situaţiile financiare pe anul 201X. În note la situaţiile financiare pentru anul 201X, trebuie dezvăluite informaţiile privind modificarea semnificativă a cursului de schimb valutar şi efectul asupra situaţiei financiare a entităţii sub formă de diferenţe nefavorabile de curs valutar în sumă de 331 845 lei [(17,4768 lei/euro - 15,2645 lei/euro) x 150 000 euro].

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...