37.9k
Home  »  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”   »   Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entității

Evenimente ulterioare care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare – adoptarea unei decizii de reorganizare sau restructurare a entității

04.03.2016261 views

Exemplul 12. În luna februarie 201X, pînă la semnarea situaţiilor financiare, pe anul 201X-1 Consiliul director al unei entităţi a luat decizia de a absorbi o altă entitate care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport.

În baza datelor din exemplu, entitatea va reflecta informaţia privind absorbţia entităţii care îi prestează servicii de reparaţie a mijloacelor de transport în note la situaţiile financiare pentru anul 201X-1.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...