37.9k
Home  »  SNC „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”   »   Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – reflectarea corectă a valorii realizabile nete

Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare – reflectarea corectă a valorii realizabile nete

04.03.2016252 views

Exemplul 11. O entitate a înregistrat la 31 decembrie 201X diferenţa dintre costul de intrare şi valoarea realizabilă netă a mărfurilor (telefoanelor mobile) în sumă de 30 000 lei. Costul telefoanelor mobile la 31 decembrie 201X era de 800 000 lei, iar valoarea realizabilă netă - 770 000 lei. La 5 februarie 201X+1 telefoanele mobile au fost vîndute la valoarea de 750 000 lei. Situaţiile financiare au fost semnate la 5 martie 201X+1.

În baza datelor din exemplu, entitatea contabilizează: 
la 31 decembrie 201X:
- diferenţa dintre costul şi valoarea realizabilă netă a telefoanelor mobile în sumă de 50 000 lei [30 000 lei (800 000 lei - 770 000 lei) + 20 000 lei (770 000 lei - 750 000 lei)] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor;
la 5 februarie 210X+1:
- valoarea de vînzare a telefoanelor mobile în sumă de 750 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
- valoarea contabilă a telefoanelor mobile vîndute în sumă de 750 000 lei - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...