37.9k
Home  »  SNC „INVESTIŢII IMOBILIARE”   »   Evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare conform metodei bazate pe cost

Evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare conform metodei bazate pe cost

04.03.2016313 views

Exemplul 8. O entitate în ianuarie 201X a procurat o clădire cu scopul transmiterii în leasing operaţional, costul de intrare a căreia constituie 300 000 lei, durata de exploatare utilă - 40 ani. Conform politicilor contabile, entitatea utilizează pentru evaluarea investiţiilor imobiliare metoda bazată pe cost, amortizarea fiind calculată prin metoda liniară. Valoarea de piaţă a clădirii la 31.12.201X constituie 330 000 lei. 

În baza datelor din exemplu, entitatea:
- contabilizează amortizarea anuală calculată în sumă de 7 500 lei (300 000 lei : 40 ani) - ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente şi amortizării investiţiilor imobiliare;
- prezintă în situaţiile financiare de la 31.12.201X valoarea contabilă a clădirii de 292 500 lei (300 000 lei - 7 500 lei), iar în note la situaţiile financiare - valoarea de piaţă a acesteia de 330 000 lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...