37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Evaluarea și contabilizarea activelor biologice circulante

Evaluarea și contabilizarea activelor biologice circulante

10.03.2016628 views

Exemplul 3. O entitate în aprilie 201X a înregistrat la intrări 4 viţei din cireada de bază cu greutatea vie de 122 kg la cost planificat de 1 952 lei. Pe parcursul anului (9 luni) s-a înregistrat la intrări adaosul greutăţii vii de 648 kg, la cost planificat de 10 368 lei. Costul planificat al viţeilor la 31 decembrie 201X constituie 12 320 lei (1 952 lei + 10 368 lei). Costul efectiv al 1 kg de greutate vie a grupului dat de active biologice la 31 decembrie 201X s-a determinat în mărime de 15 lei, iar a greutăţii vii a viţeilor - 11 550 lei (15 lei x 770 kg), unde 770 kg = 122 kg + 648 kg. Suma abaterii costului efectiv de la cel planificat constituie 770 lei (11 550 lei - 12 320 lei). Valoarea realizabilă netă a acestor viţei la data raportării este de 10 600 lei.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în aprilie 201X:
- costul planificat al 4 viţei cu greutatea de 122 kg în mărime de 1 952 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
în aprilie - decembrie 201X:
- costul planificat al adaosului greutăţii vii de 648 kg a viţeilor în mărime de 10 368 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor activităţilor de bază;
la 31 decembrie 201X:
- abaterea costului efectiv al viţeilor de la cel planificat în mărime de 770 lei - ca stornare a stocurilor şi a costurilor activităţilor de bază;
- diferenţa dintre costul efectiv al activelor biologice circulante şi valoarea realizabilă netă în mărime de 950 lei (11 550 lei - 10 600 lei) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...