37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   Etica contabilă – Garanția succesului pentru contabili!

Etica contabilă – Garanția succesului pentru contabili!

04.04.20159.515 views Mihai Popovici, Contabil
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În zilele noastre, contabilitatea este percepută mai mult ca o „artă a socotelilor", iar în viziune generală, contabilul este prezentat ca o persoană care „stă" zile întregi cu calculatorul în față și face diferite calcule matematice. De altfel, în mare parte, persoanele care nu au tangențe cu contabilitatea, asociază această știință cu matematica.

Din cauza sistemelor de control ale statului, cum ar fi organele fiscale, organele asigurărilor sociale și medicale, biroul de statistică ș.a., profesia de contabil ajunge să se limiteze doar la prezentarea la timp a declarațiilor și dărilor de seamă către aceste instituții, uitându-se de fapt despre alte destinații ale acestei profesii.

În realitate, profesia de contabil înseamnă mai mult decât doar calcule și declarații. După cum se menționează în Standardele Internaționale de Educație pentru Profesioniștii Contabili, contabilitatea este o profesie care joacă un rol important în toate societățile. Deoarece lumea se îndreaptă către economiile de piață globale, cu din ce în ce mai multe investiții și operațiuni în afara granițelor, profesioniștii contabili au nevoie de o vedere globală mai largă, pentru a înțelege contextul în care se operează afacerile și alte organizații.

Datorită dezvoltării continue a mediului de afaceri, contabilul devine un factor important de decizie. Dezvoltarea tehnologiilor și sistemelor informaționale, renunțarea treptată la ghișee și folosirea internetului îl face pe contabil să devină un bun specialist în programare. Cadrul legislativ mereu în schimbare îl obligă pe contabil să practice și activitate juridică, să fie la curent cu toate schimbările din legislație. Toate acestea duc la o cerere mai ridicată față de profesia de contabil, care este tot mai mare, zi de zi.

Pentru o mai bună percepere a atribuțiilor unui contabil profesionist, pentru a cunoaște cum să acționeze în diferite situații, la 1 ianuarie 2011, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) a emis Codul Etic al Profesioniştilor Contabili. În Republica Moldova, acesta a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 64 din 14.06.2012. Conform Codului, o caracteristică distinctă a profesiei contabile o constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acţionând în interes public, un profesionist contabil trebuie să respecte şi să aplice acest Cod. Dacă unui profesionist contabil îi este interzis, în baza unei legi sau reglementări, să respecte anumite părţi ale prezentului Cod, acesta trebuie să se conformeze tuturor celorlalte părţi ale prezentului Cod.

Codul etic are 3 părți: partea A stabileşte principiile fundamentale de etică profesională pentru profesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pe care aceştia, părţile B şi C descriu modul în care cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice.

Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

  • Integritate - trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.
  • Obiectivitate - trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau sub influenţa nedorită exercitată de alte părţi, care să prevaleze asupra raţionamentului profesional sau de afaceri.
  • Competenţă profesională şi atenţie cuvenită - trebuie să își menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică și acţionează cu diligenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile.
  • Confidenţialitate - trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri şi, prin urmare, nu trebuie să divulge astfel de informaţii către părţi terţe fără o autorizare specifică adecvată, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii, şi nici să folosească aceste informaţii în avantajul său personal sau al altor părţi terţe.
  • Comportament profesional - trebuie să respecte legile şi reglementările relevante şi să evite orice acţiune care discreditează profesia.

Un contabil nu trebuie să se angajeze, în mod conștient, în nici o afacere, ocupaţie sau activitate care afectează sau care ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputaţie a profesiei şi care, prin urmare, ar fi incompatibilă cu principiile fundamentale menționate.

La adresa contabililor pot apărea o serie de amenințări, care pot fi generate de mai multe cauze. Acestea pot fi de ordin personal, când contabilul poate avea diferite interese financiare în anumite afaceri, poate promova un anumit client în defavoarea altuia, poate avea relații familiare cu clientul sau angajatorul său. În aceste cazuri, contabilul este obligat să ia măsuri de protecție, să întreprindă acţiuni care pot elimina sau reduce ameninţările la un nivel acceptabil, conform Codului, pentru a rămâne un bun specialist, integru și care nu poate fi influențat.

În cazul apariției unor conflicte etice, un profesionist contabil trebuie să determine modalităţile adecvate de acţiune, evaluând consecinţele fiecărei acţiuni posibile. Dacă problema rămâne nerezolvată, profesionistul contabil poate să se consulte cu alte persoane adecvate din cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare, pentru obţinerea de asistenţă în vederea soluţionării. În cazul în care au fost comise fraude la entitatea unde activează contabilul și nu se iau măsuri pentru a se soluționa astfel de probleme, contabilul poate să încalce principiul confidențialității și să apeleze la consultanță juridică, dacă conducerea nu ține cont de sesizările lui. În cele din urmă, dacă conflictul nu este soluționat, profesionistul contabil trebuie să se retragă sau să demisioneze din cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare.

Profesioniștii contabili operează într-o lume a schimbării. Buna guvernare, atât a întreprinderii, cât și publică, depinde în mare măsură de respectarea valorile profesionale, eticii și atitudinilor. În astfel de circumstanțe, este esențială clara înțelegere și buna educație în domeniul principiilor etice, de aceea se recomandă contabililor studierea Codului Etic al Profesioniştilor Contabili și respectarea tuturor prevederilor lui.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...