37.9k
Home  »  Articole  »  Management   »   Etapele lichidării unei entităţi. Aspecte juridice.

Etapele lichidării unei entităţi. Aspecte juridice.

26.11.201042.734 views Natalia Ceban, jurisconsult "Optim Audit" SRL
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Etapele lichidării unei entităţi. Aspecte juridice.

Spre deosebire de procedura înregistrării unei întreprinderi care, poate fi efectuată în regim de urgenţă (de exemplu 24 de ore sau chiar - 4 ore), procedura de lichidare a unei întreprinderi este una îndelungată şi durează cel puţin un an de zile.

Pînă la începerea procedurii de lichidare a întreprinderii conducătorul acesteia, este obligat să întreprindă toate măsurile pentru a înregistra toate modificările necesare la camera Înregistrării de Stat ( de exemplu: modificarea adresei juridice, etc.,), pentru că după începerea procedurii de lichidare Camera Înregistrării de Stat (CÎS) nu va fi în drept să înregistreze careva modificări.

I. Prima etapă a lichidării este etapa internă.

Organul suprem al întreprinderii – Adunarea Generală a Asociaţilor trebuie să adopte o hotărîre de lichidare a întreprinderii. În cazul în care societatea are un singur asociat, atunci acesta emite o decizie de lichidare a întreprinderii. În  hotărîrea (decizia) de lichidare se poate de indicat cine va avea calitatea de „lichidator” – persoana fizică care se va ocupa de lichidare. În conformitate cu articolul 90 alineatul (5) din Codul Civil „în cazul desemnării mai multor lichidatori, aceştia reprezintă persoana juridică în comun dacă actul de constituire sau hotărîrea prin care sunt desemnaţi nu prevede altfel”. Intrarea în funcţie a lichidatorului (comisiei de lichidare) desemnează şi momentul trecerii responsabilităţii de la administrator la lichidator. Dacă organul competent al persoanei juridice sau instanţa de judecată nu desemnează lichidatorul, la data dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator.

II. La a doua etapă, lichidatorul este obligat:

- În termen de 30 de zile din momentul adoptării hotărîrii (deciziei) de lichidare a întreprinderii să informeze CÎS despre începerea procedurii de lichidare prezentînd  următoarele acte:

- cererea, conform modelului aprobat de camera de Înregistrare

- hotărîrea (decizia) de lichidare a întreprinderii;

- certificatul de înregistrare a întreprinderii;

- buletinul de identitate a lichidatorului.

CÎS primeşte actele şi emite decizia privind începerea procedurii de dizolvare a persoanei juridice, înscriind menţiunea „în proces de lichidare” în Registrul de stat al persoanelor juridice, precum şi pe certificatul de înregistrare al întreprinderii. Din acest moment se interzice participarea întreprinderii - în proces de lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.

- După primirea Deciziei privind începerea procedurii de dizolvare a persoanei juridice, să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediţii consecutive un aviz despre lichidarea întreprinderii, iar în termen de 15 zile îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor. Timp de 6 luni se pot înainta pretenţii din partea creditorilor. (Poate fi stabilit de către întreprinderea în curs de lichidare un termen mai mare.)

- Să informeze în scris organele fiscale despre începerea procedurii de lichidare.

- Să prezinte inspectoratului fiscal teritorial, în conformitate cu art. 83 alin. (6) din Codul Fiscal - în termen de 60 zile din momentul începerii procedurii de lichidare declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru întreaga perioadă a anului de gestiune pe parcursul căruia persoana juridică a desfăşurat activitate de întreprinzător.

- Inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia întreprinderea în proces de lichidare stă la evidenţă efectuează primul control fiscal legat de lichidarea întreprinderii. Controlul în cazul lichidării poartă un caracter total, inspectorul fiscal fiind în drept să verifice întreaga activitate a întreprinderii. După finisarea controlului, organul fiscal emite Actul de control fiscal, în baza căruia este emisă şi Decizia privind controlul fiscal. În decizie inspectoratul fiscal indică ce documente trebuie să pregătească şi să prezinte întreprinderea pentru ce-l de-al doilea control fiscal.

   În conformitatea cu art. 12¹ alin (3) din Codul Fiscal şi scrisoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 07-107/628 din 05.02.2010, pentru întreprinderile lichidate sau reorganizate, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic pînă la data radierii întreprinderii din Registrul de stat. Astfel, contribuabilii urmează să depună toate dările de seamă fiscale pînă la momentul depunerii cererii pentru radiere. Obligaţia contribuabilului de depunere a dărilor de seamă fiscale dispare din momentul radierii întreprinderii din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiei.

- În termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor (6 luni), lichidatorul este obligat să întocmească şi să prezinte către organele statistice bilanţul de lichidare care să reflecte valoarea de bilanţ a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei juridice care sunt recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în instanţa de judecată;

- După primul control fiscal, lichidatorul este obligat să pregătească şi să prezinte organului fiscal următoarele documente pentru cel de al doilea control fiscal:

-          Certificatul de la Editura de imprimate „Statistica” privind neeliberarea sau restituirea blanchetelor de strictă evidenţă.

-          Certificatul de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină privind lipsa datoriilor. Pentru primirea unui astfel de certificat întreprinderea va fi obligată să dezactiveze toate poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală ale salariaţilor.

-          Certificatul de la Serviciul Vamal al RM privind lipsa datoriilor la bugetul de stat (compartimentul plăţi vamale).

-          Certificatul privind  închiderea contului bancar de la băncile unde întreprinderea deţine conturi.

-          Autorizaţia Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova DGPOP pentru distrugerea ştampilei/ ştampilelor.

-          Certificatul de la Casa teritorială de Asigurări Sociale privind lipsa datoriilor.

-          Copiile a două anunţuri din Monitorul Oficial despre lichidarea întreprinderii.

-          Copia bilanţului de lichidare a întreprinderii.

După finisarea celui de al doilea control fiscal în legătură cu lichidarea, organul fiscal emite actul de control fiscal total, iar apoi eliberează un certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat.

- Lichidatorul prezintă Camerei de Înregistrare de Stat cererea de radiere (după modelul aprobat de CÎS) a întreprinderii din registrul întreprinderilor şi organizaţiilor la care anexează următoarele actele:

 • bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul care a desemnat lichidatorul;
 • documentul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul public naţional (termenul de valabilitate este de 3 zile din data eliberării acestuia de către inspectoratul fiscal de stat teritorial);
 • copiile avizelor de lichidare a întreprinderii, publicate în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, în două ediţii consecutive.

Procedura de lichidare a unei întreprinderi durează cel puţin un an de zile.

Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil. Termenul minim după care lichidatorul urmează să depună cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat este de 12 luni, în cazul cînd bilanţul lichidării şi planul repartizării activelor au fost aprobate şi prezentate cu 2 luni înainte de expirarea acestui termen. În caz contrar, lichidatorul va depune cererea de radiere la Cameră după expirarea ambelor termene :

-          termenului de 12 luni de la ultimul aviz publicat in Monitorul Oficial  şi

-          celui de două luni din data aprobării şi prezentării bilanţului de lichidare.

CÎS adoptă în termen de 3 zile de la data primirii actelor decizia de radiere. Întreprinderea se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat şi consemnarea acestui fapt în Registru.

Comentarii

 1. Goncear /Cristina spune:

  O informatie foarte utila si necesara!

 2. tatiana spune:

  e super informatia,numai ca ÎI se lichideaza putin mai simplu

 3. CC spune:

  Din pacate legislatia referitor la distrugerea stampilelor s-a modificat, respectiv ar trebui sa fie reflectat, dar in rest informatia e utila.

 4. Iurie spune:

  Mersi pentru aceasta informatie. Este instructiva

 5. Tatiana Bilba spune:

  Dar care sunt etapele lichidării unei Organizații Non Guvernamentale?

 6. Dorati spune:

  I.I. are cineva careva informatii cum se lichideaza? Procedura la I.I. urma sa fie una simplificata. Va rog detalii

 7. Alexandru spune:

  As fi recunoscator daca imi veti da detalii despre lichidarea I.I. , sunt sigur ca este una mai simplificata.
  Multumesc anticipat!

 8. Vitalie spune:

  O informatie utila si bine descrisa!
  Ce schimbari s-au produs din 2010 pana acum 2016?
  Multumesc anticipat.

 9. Lazu Vitalie spune:

  E foarte bun, dar ar mai trebui să avem documente șablon atașate la articol, de exemplu pentru bilanțul de lichidare.

  1. Super contabil spune:

   E bun si atita cit este. Restul tot e munca si costa. Cine in Moldova va mai publica gratuit.

 10. tania spune:

  Dețin un Srl care a fost înființat acu cîțiva ani,dar nu l-am folosit.
  Ce trebuie să fac ca sa-l lichidez?Aș fi de-acord să și-l dărui,oricum nu am nevoie de el.
  Mersi anticipat

 11. Cucu Vera spune:

  Am intreprindere Individuala ce u activeaza din 2004. Cum pot sa o inchid?? Nu sunt in tara , lucrez peste hotare? Poate fi lichidata automat??Cine ma ajuta??Nu pot veni acasa sa dau dari de seama. Pina anul trecut am dat regulat

 12. Olga Tcaci spune:

  Buna ziua . Pentru radierea intreprinderii sint necesare actele de fondare Eu as putea sa va ajut Pina la data de 25.02.2018 este necesar de a prezenta toate darile de seama ca sa nu Vi se faca procese verbale de neprezentare in termen
  Imi dati un numar de telefon pentru ca sa discutam
  Cu drag Olga

 13. Elena Odainai spune:

  Îmi spuneți, Vă rog, unde găsesc în legislație prevederea faptului, că persoana fizică care este fondator la un srl pasiv nu are dreptul să constituie alt srl….Vă mulțumesc anticipat!!!

  1. Adrian spune:

   Vedeti legea cu privire la antreprenoriat si intrepinderi, si legea SRL

 14. Anonim spune:

  Daca cineva are model de planul de repartizare a activelor si decizia asocitilor prin care se aproba bilantul de lichidare?

 15. Anonim spune:

  Care este procedura de lichiadre a casei de cultura de nivel 2 ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...