37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Este constituțională trecerea dividendelor la venituri, dacă nu au fost revendicate timp de 3 ani de către acţionar?

Este constituțională trecerea dividendelor la venituri, dacă nu au fost revendicate timp de 3 ani de către acţionar?

08.12.2015817 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 22 mai 2015, Curtea Constituţională a fost sesizată de către 3 deputați ai Parlamentului referitor la controlul constituţionalităţii art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Autorii sesizării au pretins că trecerea dividendelor la venitul societăţii, în cazul în care nu au fost revendicate timp de trei ani de către acţionar, încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție precum și art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 decembrie, a fost publicată Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr. 17 din 19.07.2015 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (plata dividendelor), în care au fost date explicațiile privind constituționalitatea acestui articol.

Conform art. 49 alin. (13) din legea menționată, dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul societăţii și nu pot fi revendicate de acţionar.

În opinia Preşedintelui Republicii Moldova, dividendele, care urmau a fi plătite din profitul societăţii pe acţiuni, dar care nu au fost ridicate de către acţionar, constituie o sursă a activelor nete ale societăţii, în acest sens, Preşedintele Republicii Moldova a menţionat că, în speță, nu poate fi invocată exproprierea acționarului, deoarece odată cu sporirea activelor nete ale societăţii pe acţiuni sporeşte şi valoarea acţiunilor acesteia.

Parlamentul, în opinia sa scrisă, a menţionat că autorii sesizării confundă dreptul de proprietate cu dreptul de primire a proprietăţii, astfel, prevederile contestate sunt în strictă conformitate cu valorile supreme garantate de Constituție și corespund tuturor exigentelor constituționale.

La fel, Guvernul, în opinia sa, a notat că stabilirea termenului de 3 ani pentru exercitarea dreptului de primire a dividendelor corespunde prevederilor constituționale și nu constituie o ingerinţă în respectarea dreptului fundamental stipulat în art.46 din Constituție.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în opinia sa, a menţionat că dreptul intern a stabilit un mecanism eficient şi echitabil privind dreptul acţionarilor la dividende, iar sancţiunea decăderii din acest drept se aplică doar in condiţii restrictive şi doar după ce acţionarii au avut suficient timp pentru a-şi exercita drepturile.

În cele din urmă, examinând și explicând prevederile articolelor 1 alin. (3). 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție, Curtea Constituţională a respins sesizarea deputaților și a recunoscut constituțional art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Prezenta decizie este definitivă și intră în vigoare din data adoptării.

La 22 mai 2015, Curtea Constituţională a fost sesizată de către 3 deputați ai Parlamentului referitor la controlul constituţionalităţii art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Autorii sesizării au pretins că trecerea dividendelor la venitul societăţii, în cazul în care nu au fost revendicate timp de trei ani de către acţionar, încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție precum și art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 decembrie, a fost publicată Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr. 17 din 19.07.2015 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (plata dividendelor), în care au fost date explicațiile privind constituționalitatea acestui articol.

Conform art. 49 alin. (13) din legea menționată, dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data apariției dreptului de primire a lor se trec la venitul societăţii și nu pot fi revendicate de acţionar.

În opinia Preşedintelui Republicii Moldova, dividendele, care urmau a fi plătite din profitul societăţii pe acţiuni, dar care nu au fost ridicate de către acţionar, constituie o sursă a activelor nete ale societăţii, în acest sens, Preşedintele Republicii Moldova a menţionat că, în speță, nu poate fi invocată exproprierea acționarului, deoarece odată cu sporirea activelor nete ale societăţii pe acţiuni sporeşte şi valoarea acţiunilor acesteia.

Parlamentul, în opinia sa scrisă, a menţionat că autorii sesizării confundă dreptul de proprietate cu dreptul de primire a proprietăţii, astfel, prevederile contestate sunt în strictă conformitate cu valorile supreme garantate de Constituție și corespund tuturor exigentelor constituționale.

La fel, Guvernul, în opinia sa, a notat că stabilirea termenului de 3 ani pentru exercitarea dreptului de primire a dividendelor corespunde prevederilor constituționale și nu constituie o ingerinţă în respectarea dreptului fundamental stipulat în art.46 din Constituție.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în opinia sa, a menţionat că dreptul intern a stabilit un mecanism eficient şi echitabil privind dreptul acţionarilor la dividende, iar sancţiunea decăderii din acest drept se aplică doar in condiţii restrictive şi doar după ce acţionarii au avut suficient timp pentru a-şi exercita drepturile.

În cele din urmă, examinând și explicând prevederile articolelor 1 alin. (3). 9 alin. (1) si (2), 46 si 54 din Constituție, Curtea Constituţională a respins sesizarea deputaților și a recunoscut constituțional art. 49 alin. (13) din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Prezenta decizie este definitivă și intră în vigoare din data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei