37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Care va fi procedura

Emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Care va fi procedura

06.03.2017853 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conceptul de soluție fiscală individuală anticipată (SFIA) a fost introdus în legislația Republicii Moldova prin Legea nr. 281 din 16.12.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016. Astfel, pentru executarea prevederilor art.1361 alin. (1) din Codul fiscal și asigurării creșterii gradului de transparență în aplicarea legislației fiscale, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate.

SFIA reprezintă un instrument ce oferă contribuabilului posibilitatea de a gestiona riscul fiscal la care se supune din cauza unor lacune în legislație sau a unor prevederi normative interpretabile. Pentru stat, implementarea conceptului și a procedurii de emitere a SFIA, va contribui la reducerea situațiilor de conflict între autorități și contribuabili.

Regulamentul conține prevederi referitoare la modalitatea de emitere a SFIA, începând cu depunerea cererii de emitere a SFIA și a documentelor aferente, procedura examinării cererii de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, documentul prevede expres elementele pe care le va conține cererea de emitere a SFIA, precum și ale Deciziei de aprobare a SFIA, ale Deciziei de respingere a cererii de emitere a SFIA. La fel, sunt prevăzute termenele și procedura de examinare a admisibilității cererii de emitere a SFIA, precum și de elaborare și aprobare a acesteia, cu stabilirea obligațiilor în acest sens puse pe seama contribuabilului solicitant și a SFS.

Potrivit documentului, sunt în drept să solicite SFS emiterea unei SFIA, persoanele fizice și/sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător.

Cererea privind emiterea SFIA se va depune la SFS și va conține următoarele elemente:

 • datele de identificare ale contribuabilului solicitant - denumirea completă, codul fiscal, adresa juridică, date de contact (telefon, email etc.); 
 • prezentarea activităţii contribuabilului, aşa cum se desfăşoară la momentul depunerii cererii, respectiv descrierea modalităţii de derulare a acesteia în viitor; 
 • prezentarea detaliată a situaţiei/tranzacției viitoare specifice pentru care se solicită emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, însoţită de descrierea motivelor de fapt și a documentelor deținute; 
 • prezentarea obligaţiei fiscale care face obiectul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
 • opinia contribuabilului solicitant cu privire la modalitatea de reglementare fiscală a situaţiei/tranzacției viitoare specifice prezentate în cererea depusă, respectiv propunerea privind conţinutul soluţiei fiscale; 
 • dovada achitării taxei de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate;
 • prezentarea informaţiilor şi datelor conţinute în cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate care fac obiectul sau ar putea conduce la divulgarea secretului comercial, industrial şi/sau profesional; 
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la faptul că nu există nici o procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru situaţia şi/sau tranzacţia viitoare pentru care este solicitată emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, respectiv dacă situaţia descrisă face obiectul unei cercetări de natură penală, inclusiv pentru fapte de evaziune fiscală şi are legătură cu solicitantul. În cazul în care există astfel de acte emise, acestea vor fi anexate în copie la cererea de emitere a soluţiei fiscale; 
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind realitatea şi corectitudinea informaţiilor furnizate prin cererea şi documentaţia prezentată; 
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu există alte acte administrative, care au legătură cu situaţia/tranzacția viitoare specifică ce face obiectul soluţiei fiscale individuale anticipate solicitate, respectiv că tratamentul fiscal ce face obiectul cererii nu a fost anterior clarificat prin intermediul acestora. În cazul în care există astfel de acte emise, acestea vor fi anexate în copie la cererea de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate; 
 • prezentarea altor date/informaţii sau documente considerate ca fiind relevante de către solicitant.Actele prezentate în copii vor fi autentificate în modul stabilit de legislație. SFS examinează cererea de solicitare a discuției preliminare și în termen de 15 zile va comunica în scris solicitantului ora, data și locul unde se va desfășura discuția preliminară.

Totodată, Regulamentul stabilește limitele aplicabilității SFIA în timp și asupra cercului de persoane. Astfel, SFIA este obligatorie pentru contribuabilul solicitant, pentru SFS, Serviciul Vamal și Serviciul pentru colectarea impozitelor și taxelor locale numai dacă termenele și condițiile acesteia au fost respectate de persoana fizică și juridică în privința căreia a fost emisă, iar valabilitatea acesteia încetează dacă prevederile legislației fiscale în baza cărora a fost emisă se modifică.

De reținut, SFIA se emite contra unei plăți stabilite de art.1361 alin.(5) din Codul fiscal. Taxa prevăzută de către art.1361 alin.(5) din Codul fiscal reprezintă veniturile Bugetului de Stat și se achită de către solicitantul SFIA la Bugetul de Stat conform modului stabilit de către Ministerul Finanțelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...