37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Eliberarea şi retragerea certificatului de asistenţă tehnică pentru mașinile de casă și de control

Eliberarea şi retragerea certificatului de asistenţă tehnică pentru mașinile de casă și de control

31.10.20171.962 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Legii Parlamentului nr. 185 din 21 septembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial din 27 octombrie, a fost completat Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu un nou articol 1441, ce reglementează eliberarea şi retragerea certificatului de înregistrare, în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control.

Conform prevederilor acestui articol, furnizorii de maşini de casă şi de control şi centrele de asistenţă tehnică pentru mașinile de casă și de control (CAT MCC) vor avea dreptul să-și iniţieze activitatea, doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat şi obţinerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control (certificat CAT MCC).

Important! Certificatul CAT MCC este eliberat gratis, pe un termen de 3 ani.

Împreună cu cererea, solicitatul va depune la SFS și următoarele acte:

  • copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
  • copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
  • copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control în care, sunt enumerate modelele de mașini de casă și de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de certificat CAT MCC)
  • preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru mașinile de casă și de control (sigiliile furnizorului);
  • lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control.

Examinarea cererilor de către SFS, se va efectua în decurs de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererilor, eliberând certificatul CAT MCC sau refuzând eliberarea acestuia.

Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfăşurarea activităţii, certificatul CAT MCC sau copia de pe el.

Drept temei pentru retracerea certificatului CAT MCC vor servi:

a) solicitarea titularului;
b) stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice a maşinilor de casă şi de control de către Serviciul Fiscal de Stat.

Conform Legii Parlamentului nr. 185 din 21 septembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial din 27 octombrie, a fost completat Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 cu un nou articol 1441, ce reglementează eliberarea şi retragerea certificatului de înregistrare, în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control.

Conform prevederilor acestui articol, furnizorii de maşini de casă şi de control şi centrele de asistenţă tehnică pentru mașinile de casă și de control (CAT MCC) vor avea dreptul să-și iniţieze activitatea, doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat şi obţinerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control (certificat CAT MCC).

Important! Certificatul CAT MCC este eliberat gratis, pe un termen de 3 ani.

Împreună cu cererea, solicitatul va depune la SFS și următoarele acte:

  • copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
  • copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
  • copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control în care, sunt enumerate modelele de mașini de casă și de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de certificat CAT MCC)
  • preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru mașinile de casă și de control (sigiliile furnizorului);
  • lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control.

Examinarea cererilor de către SFS, se va efectua în decurs de 10 zile lucrătoare din data depunerii cererilor, eliberând certificatul CAT MCC sau refuzând eliberarea acestuia.

Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfăşurarea activităţii, certificatul CAT MCC sau copia de pe el.

Drept temei pentru retracerea certificatului CAT MCC vor servi:

a) solicitarea titularului;
b) stabilirea încălcărilor legislaţiei ce ţin de activitatea în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice a maşinilor de casă şi de control de către Serviciul Fiscal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...