37.9k
Home  »  Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător   »   Efectuarea inventarierii patrimoniului de către persoana fizică-întreprinzător

Efectuarea inventarierii patrimoniului de către persoana fizică-întreprinzător

11.03.2016510 views

Exemplul 6. O gospodărie de fermier la 15 decembrie 20X1 a efectuat inventarierea inventarului gospodăresc şi a întocmit lista de inventariere prezentată mai jos:

Lista de inventariere a inventarului gospodăresc din 15 decembrie 201X

Nr. d/o

Cod sau denumire

Caracteristica

Unitatea de măsură

Inventar efectiv

Inventar înregistrat în contabilitate

A

1

2

3

4

5

1

Hîrleţ

de oţel

buc.

7

7

2

Sapă

mare de oţel

buc.

14

15

3

Sapă

mică de oţel

buc.

9

9

 

...

 

 

 

 

 

Total

x

x

 

 

Numele şi prenumele                                                                                                Semnătura

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...