37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE LEASING”   »   Efectuarea de către locatar a reparaţiei activului primit în leasing pe seama diminuării plăţilor de leasing

Efectuarea de către locatar a reparaţiei activului primit în leasing pe seama diminuării plăţilor de leasing

04.03.2016317 views

Exemplul 10. O entitate a primit în anul 201X în leasing operaţional pe 3 ani o clădire cu destinaţie administrativă. Peste un an locatarul a efectuat în regie proprie lucrări de reparaţie a clădirii în scopul menţinerii obiectului în stare funcţională. Costul efectiv al reparaţiei a constituit 360 000 lei. Conform contractului încheiat locatorul acceptă ca costul reparaţiei în mărime de pînă la 240 000 lei să fie compensat din contul plăţilor de leasing care se efectuează la sfîrşitul fiecărei luni în sumă de 60 000 lei. Respectiv, costul reparaţiei, ce depăşeşte limita stabilită în contract, urmează să fie suportat de către locatar.Potrivit politicilor contabile ale acestuia, costurile aferente reparaţiei curente a activelor primite în leasing se înregistrează ca cheltuieli anticipate şi se atribuie uniform la cheltuieli curente în termen de un an.

În baza datelor din exemplu, locatarul în anul 201X+1 contabilizează costurile efective aferente lucrărilor de reparaţie a activelor primite în leasing în sumă totală de 360 000 lei - ca majorare a cheltuielilor anticipate concomitent cu majorarea datoriilor curente, amortizării imobilizărilor corporale şi diminuarea activelor utilizate.
La acceptarea serviciilor de reparaţie de către locator, locatarul contabilizează:
- costul reparaţiei în sumă de 240 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a cheltuielilor anticipate;
- venit din prestarea serviciilor de reparaţie în sumă de 240 000 lei - ca majorare concomitentă a creanţelor curente şi veniturilor din vînzări.
La sfîrşitul fiecărei din cele 4 luni ulterioare, locatarul înregistrează compensarea reciprocă în sumă de 60 000 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor şi creanţelor curente.
Costurile reparaţiei în mărime de 120 000 lei (360 000 lei - 240 000 lei), suportate de locatar, vor fi înregistrate lunar în decursul anului în sumă de 10 000 lei (120 000 lei : 12 luni) - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor anticipate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...