37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Efectivul de salariați și calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului

Efectivul de salariați și calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului

04.04.20172.985 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform art. 288 alin. 10) din Codul fiscal al Republicii Moldova, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic.

Efectiv de salariați, conform art. 288 alin. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.

Potrivit Serviciului Fiscal de Statnu se includ în efectivul de salariaţi:

 • persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
 • persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
 • persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
 • persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).

Astfel, la determinarea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților se vor lua în considerație toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării. Din numărul total al persoanelor menționate, se vor exclude persoanele menționate mai sus.

Ultimele modificări referitor la efectivul de salariați au fost la sfârșitul anului trecut, odată cu publicarea în Monitorul Oficial din 27 decembrie 2016, a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016.

Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează prin înmulţirea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorilor întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi cu cota trimestrială a taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale). Prevederea se conține în art. 293 alin.(1) al Codului Fiscal.

În cazul taxei pentru amenajarea teritoriului, se prezintă Darea de seamă pe taxele locale Forma TL 13, de către persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, precum şi de către persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.

Baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului

Potrivit legislației, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceștia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluși în efectivul trimestrial de salariați - lit. a) col. 2 a Anexei la titlul VII din Codul fiscal.

Cine are obligația de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului?

Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de sine stătător de către subiecții impunerii - persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Pentru gospodăriile țărănești (de fermier) calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale (art. 293 din Codul fiscal).

Comentarii

 1. Cojocari Olesea spune:

  Cu privire la modul de determinare a taxei pentru amenajarea teritoriului sc. nr. 26-08/3-12-4010/987 din 12.02.2015, in acest articol este altceva spus

  1. angela cucerenco spune:

   Cojocari Olesea, ultimele modificări din Codul fiscal sunt în vigoare de la 01.01.2017, deci scrisoarea nu mai este actuală. Deranjează faptul, că modificările curente sunt făcute de parcă nu înţelegea dreapta ce facea stânga.

 2. angela cucerenco spune:

  De la 01/01.2017 obiectul impunerii îl constituie numărul mediu de salariaţi, şi nu – numărul mediu scriptic de salariaţi. Altă problemă este neconcordanţa dintre prevederile articolelor 288 (10), 291 (1)a) şi Anexa la T.VII pct.a) din Codul fiscal. Metodologia calculului efectivului de angajaţi este aprobată de Dep. statistică al RM prin Ordinul 87 din 29 iulie 2004, care poate fi găsit lejer în reţeaua Internet. Astfel, conform acestei metodologii, persoanele aflate în concediu de maternitate, persoanele aflate în concedii suplimentare fără plată şi alte categorii care temporar nu prestează muncă la întreprindere SE INCLUD în efectivul de personal.

  1. angela cucerenco spune:

   Dacă s-a vrut excluderea persoanelor aflate în concediu de maternitate din baza de calcul, era logic ca această categorie să fie stabilită în facilităţile Titlului VII Cod fiscal. Dar aşa cum este, prin art.288 (10 1) s-a legiferat o inexactitate .

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...