37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Efectele benefice ale postului fiscal

Efectele benefice ale postului fiscal

23.01.20131.212 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Efectele benefice ale postului fiscal

Reieşind din drepturile prevăzute de Codul fiscal, IFPS, în special în cazul producătorilor, întru contracararea cazurilor de evaziune fiscală prin diminuarea volumelor de mărfuri fabricate, ambalate şi livrate, are dreptul de a institui posturi fiscale.

Scopul postului fiscal este asigurarea evidenţei integrale a livrărilor efectuate de către un contribuabil, astfel, asigurîndu-se excluderea cazurilor de nereflectare în evidenţa contabilă a întregului volum de livrări.

Totodată, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, reieşind din atribuţiile sale, periodic efectuează verificări ale posturilor fiscale instituite şi respectarea de către colaboratorii fiscali a cerinţelor Regulamentului cu privire la criteriile de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale.

Astfel, de către colaboratorii IFPS pe data de 18.01.2013, a fost efectuată verificarea funcţionării unuia din  posturile instituite, sub aspectul respectării de către colaboratorul fiscal a prevederilor Regulamentului privind funcţionarea postului şi elucidarea posibilelor lacune în asigurarea bunei funcţionări a postului fiscal.

Verificările permit identificarea riscurilor aferente activităţii desfăşurate de către contribuabil, cît şi a activităţii de supraveghere desfăşurate de către colaboratorul fiscal.

Efectele benefice ale postului fiscal în partea ce ţine de activitatea contribuabilului, constau în asigurarea evidenţei integrale a volumului de livrări, şi respectiv declararea acestuia la organul fiscal, fiind asigurată calcularea obligaţiilor fiscale ce rezultă din tipul livrărilor efectuate.

Pe de altă parte, verificarea de către organul ierarhic superior a funcţionării postului fiscal, constituie o pîrghie de identificare a cazurilor de exercitare formală a obligaţiilor de serviciu, care ulterior se soldează cu sancţiuni disciplinare aplicate faţă de colaboratorii fiscali.

În fapt, acţiunile de verificare a funcţionării posturilor fiscale instituite, sunt menite, în special scopului contracarării cazurilor de exercitare formală a obligaţiilor de serviciu, contracarării cazurilor de favorizare a contribuabilului de către colaboratorul fiscal, cît şi identificarea gradului de justificare a postului fiscal instituit: efectele asupra sporirii gradului de conformare benevolă a contribuabilului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...