37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Educaţia, etica și calitatea –repere de bază în afirmarea profesiei contabile

Educaţia, etica și calitatea –repere de bază în afirmarea profesiei contabile

02.05.20132.299 views acap.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

“Un om de succes este acela care

poate construi o fundaţie solidă cu

cărămizile pe care alţii le aruncă în el“

David Brink

Educaţia, etica și calitatea –repere de bază în afirmarea profesiei contabile

Dr. Lilia Grigoroi

Președinte CD ACAP RM

Cum se percepe contabilitatea în societate?

Contabilitatea reprezintă un domeniu greu de perceput de mediul social, deoarece este dificil, cu o interfaţă pentru asimilare deloc interactivă, iar baza cunoștinţelor esenţiale trebuie să fie solidă, pentru a putea face fată înţelegerii corecte și aplicării cu utilitate.

Cum se percepe contabilul în societate?

Auzim deseori replici in adresa contabilului, fie că este ridicat în slăvi, fie că este total blamat. Unii văd în contabil o panacee care poate rezolva toate problemele contabile, fiscale și financiare, alţii o frână în calea dezvoltării afacerii.

Cum se percepe contabilul în societate? Pozitiv

Primilor, celor care ne ridică în slăvi, le mulţumim pentru apreciere, dar și-i prevenim că pot fi la un moment și dezamăgiţi, deoarece contabilul doar reflectă situaţia patrimonială și financiară a entităţii, fără a fi parte componentă a managementului acesteia.

Noi, contabilii nu suntem decizionali.

Cum se percepe contabilul în societate? Mai puţin pozitiv

Să ne referim la cei ce vă duc contabilitatea doar ca pe un instrument pentru calcularea taxelor si impozitelor, ca o povară, o piedică pentru cei care încearcă să deruleze o afacere profitabilă. Din acest unghi de vedere contabilul este emisarul de vești rele: impozite, TVA, CNAS, taxe, amenzi si alte mesaje neplăcute. El face o munca nefolositoare, cere de la fiecare angajat (adică de la cei care cu „adevărat” fac afacerea să meargă) să-și documenteze orice acţiune, să întocmească acte peste acte, care de care mai sofisticate, să justifice orice bănuţ cheltuit sau încasat. Mai apoi aceste acte le buchisește, prin niște formule necunoscute oamenilor obișnuiţi le adună și le înmulţește, dar mai ales, le scade și le împarte, ca până la urmă să ajungă la rezultate și verdicte surprinzătoare si departe de cele așteptate.

Este un punct devedere total fals.

Afacere fără contabilitate???? Nu veţi reuși!

În condiţiile actuale de dezvoltare a economiei, dominate de interese, nicio entitate nu va rezista dacă nu beneficiază de o organizare contabilă riguroasă, bazată pe profesionalism, care să îi confere managementului abilitatea de a decide.

Activitatea contabilă reflectă imaginea capabilităţii entităţii de a elabora decizii care să minimizeze riscurile șisă îi asigure continuitatea existenţială.

Cum ne afirmăm?

Calitatea și afirmarea profesiei în viitor este direct influenţată de modul de manifestare a contabililor. În aceste condiţii contabilul trebuie să fie un profesionist desăvârșit, de o înaltă ţinută morală și imagine impecabilă.

Deci avem cei trei piloni pe care ne bazăm –educaţie, etică şi calitate.

Reperele profesiei contabile

În exercitarea profesiei sale contabilul trebuie să-şi conducă activitatea apelând şi respectând cele trei comandamente ale profesiei contabile.

Educaţia contabilă

Ca fundament al educaţiei contabile trebuie să servească Standardele internaţionale de educaţie elaborate de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC). Aceste standarde prevăd două etape educaţionale:

 • educaţia primară (iniţială);
 • educaţia profesională continuă.

Ghidul educaţiei contabile –Standardele Internaţionale de Educaţie ale IFAC

Federaţia internaţională a contabililor (IFAC) încurajează adoptarea și implementarea:

IES 1 –cerinţe de intrare

IES 2 –conţinutul educaţiei profesionale

IES 3 –abilităţi profesionale

IES 4 –valori, etică și atitudini

IES 5 –experienţă practică

IES 6 –evaluarea competenţei profesionale

IES 7 –perfecţionarea profesională continuă

IES 8 –cerinţele de competentă pentru auditori

Educaţia

Rolul principal în educaţia iniţială a contabililor revine instituţiilor superioare de învăţământ.

Educaţia profesională continuă ţine de responsabilităţile organismelor profesionale, autorităţilor statului, dar și de responsabilitatea fiecărui contabil în parte.

Educaţia contabilă

Organizaţiile profesionale, în materie de educaţie, au rolul:

 • de a promova angajamentul de perfecţionare profesională pe tot parcursul activităţii,
 • de a facilita accesul membrilor la oportunităţile și resursele de dezvoltare profesională continuă,
 • de a pune la dispoziţia membrilor săi standarde de bune practici.

Astfel, organizaţiile profesionale contribuie la atingerea obiectivului fundamental al profesiei, acela de a furniza servicii contabile de cea mai înaltă calitate.

Etica

Etica este despre moralitate și despre modul de acţiona just din punct de vedere moral. Majoritatea indivizilor își formează propriul sens al moralităţii și acţionează în conformitate cu ceea ce ei consideră “corect” sau “greșit”.

Etica contabilă

Caracteristica distinctă a profesiei contabile -asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public.

Responsabilitatea unui contabil nu constă în satisfacerea exclusivă a nevoilor unui client sau ale unui angajator individual. Acţionând în interes public, un contabil trebuie să respecte și să aplice Codul etic al profesioniştilor contabili

De ce este necesară etica profesională?

pentru relaţii de încredere. Clienţii, furnizorii, dar și societatea au încredere că contabilii activează corect. La fel, contabilii vor ca si societatea să aibă încredere în ei.

este o siguranţă că contabilii profesioniști au un nivel necesar de experienţă și competentă. În contabilitate și audit această siguranţă vine din cerinţele de a susţine examene pentru calificări profesionale, cerinţe de experienţă minimă și cerinţe de dezvoltare profesională continuă.

certitudinea că contabilii acţionează în interes public. Informaţiile pregătite și furnizate de contabili sunt folosite de către diverși utilizatori care au așteptări ca aceste informaţii sunt corecte și nu îi induc în eroare.

Măsuri de protecţie create de profesie, legislaţie sau reglementari

 • Cerinţe educaţionale, de formare și de experienţă
 • Cerinţe de dezvoltare profesională continuă
 • Reglementări referitoare la guvernanţa corporativă
 • Standarde profesionale
 • Proceduri de monitorizare şiproceduri disciplinare
 • Revizuirea externă a rezultatelor prezentate de un profesionist contabil de către un terţ împuternicit prin lege

Măsuri de protecţie create de mediul de lucru

 • Cod de etică al companiei și comportament etic al managementului
 • Politici și proceduri de monitorizare a lucrului efectuat
 • Politici de limitare a veniturilor generate de un singur client
 • Politici de identificare a relaţiilor personale/ familiale între angajaţi și client
 • Politici de “informare” pentru a informa acţiuni ilegale sau neetice
 • Limitarea accesului angajaţilor la angajamentele pentru care există conflicte de interese
 • Rotaţia auditorului responsabil
 • Revizuirea suplimentară a lucrului efectuat

Etica pentru fiecare

Etica nu se învaţă, nu se transmite ci doar trebuie respectată. Ţine de starea și capacitatea fiecărui profesionist de a respecta principiile etice.

Calitatea serviciilor contabile

Calitatea serviciilor contabile –toate serviciile oferite de către contabilul profesionist vor asigura beneficiarii că au fost executate la standardele de cea mai înaltă performanţă

 • Este un sistem ambiguă. Fiecare contabil își definește în particular criteriile de calitate.
 • Trebuie însă să insistăm pe principii comune de evaluare a calităţii serviciilor prestate.

Cine evaluează (judecă) calitatea serviciilor contabile?

Utilizatorii de informaţii (angajatorii, publicul, autorităţile statului -IFS, CNAM, CNAS, etc).

Riscul major în aprecierea calităţii serviciilor contabile?

Cei ce evaluează la moment calitatea serviciilor contabile, informaţiei contabile nu întotdeauna (cu regret) au pregătirea necesară aprecierii calitative a serviciilor contabile.

Ca urmare aceste servicii sunt în majoritatea cazurilor fie subevaluate sau (mai rar) supraevaluate.

Spre ce tindem –cine să aprecieze calitatea serviciilor contabile?

Organele de reglementare ale statului ar putea să-și delege unele atribuţii către organizaţiile profesionale ale contabililor. În primul rând, calificarea profesională și controlul calităţii. Acestea în esenţă sunt aprecierea gradului de profesionalism în domeniul de activitate. Or, nimeni nu poate aprecia mai just calităţile profesionale ale unui contabil decât colegii săi de breaslă.

În ce scop evaluăm calitatea serviciilor contabile?

 • oferirea posibilităţii ca publicul sa aibă o bună percepţie asupra calităţii serviciilor prestate si armonizarea comportamentelor profesionale ale contabililor;
 • contribuirea la buna organizare a activităţii contabile si la perfecţionarea metodelor de lucru;
 • aprecierea modului uniform de aplicare a regulilor si normelor profesionale;
 • dezvoltarea solidarităţii in rândul profesiei prin favorizarea contactelor dintre colegi;
 • apropierea si conlucrarea profesioniștilor prin intermediul organizaţiilor profesionale.

Calitate = etică + educaţie

Serviciile de înaltă calitate oferite de profesie sunt în final o funcţie a standardelor profesionale, inclusiv etică, educaţie și reglementare. Toate necesită să fie consecvente și să se sprijine reciproc.

În final….

Ne exprimăm speranţa că din comunicările prezentate aici și din dezbaterile pe care le vor prilejui vor rezulta idei, soluţii și orientări valoroase pentru dezvoltarea și afirmarea profesiei contabile în faţa actualelor provocări generate de contextul economic actual.

Pentru slideshow vizualizaţi  aici

Comentarii

 1. diana spune:

  interesant articol, intr-adevar contabilul in societat nu este perceput pozitiv, si la moment profesia de contabil nu este atat de apreciata…

  de multe ori am auzit ca contabilii „stau si beau toata ziua ceai”

 2. Aurel, patanovici spune:

  Aberatii Categoric, pai daca zicem de contabilii din institutiile publice(stat) este un grauncior de adevar, pe cind in companiile private, gen:institutii financiare, fabrici de producere, pai acolo nu ai macar nici timp sa fugaresti musca care nu ti da pace de dimineata pina seara, hai sa fim seriosi, Nu este simplu sa fii contabil linistit si sa poti dormi noaptea fara sa latre cinele, mai ales cind sintem la o etapa de tranzitie a economiei, plus un shir de modificari legislative si plus lacune in legislatie, gen: cod fiscal, SNC,

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...