37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Finanţelor

Şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Finanţelor

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Finanţelor

 

La 24 februarie 2011, în incinta Ministerului Finanţelor a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Finanţelor, cu participarea conducerii structurilor subordonate ministerului, şefilor de direcţii din cadrul lor, precum şi şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestora.

Şedinţa a fost deschisă de dl Veaceslav Negruţa, Ministru al Finanţelor, care a prezentat totalurile activităţilor Ministerului Finanţelor şi a organelor subordonate lui pentru anul 2010, precum şi a trasat obiectivele pentru anul 2011.

În cadrul evenimentului dat, dl. Nicolae Platon – şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a relatat despre rezultatele activităţii desfăşurate de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2010 şi performanţele obţinute de către acesta. În raportul său de activitate, dl. Platon s-a referit şi la eforturile depuse de angajaţii SFS întru majorarea nivelului de încasări de venituri la Bugetul Public Naţional, reducerii restanţelor, dezvoltării tehnologiilor informaţionale, ridicarea profesionalismului funcţionarilor fiscali, şi altor acţiuni, orientate spre îmbunătăţirea continuă a Sistemului de administrare fiscală.Astfel, pe parcursul anului 2010 plăţile acumulate la Bugetul Public Naţional a constituit 14,79 mlrd lei sau cu 140,7 mil.lei mai mult faţă de plan, planul de venituri fiind îndeplinit la nivel de 101, 0% şi comparativ cu anul 2009, au fost acumulate venituri mai mult cu 1,2 mlrd lei sau cu 8,2%, a mai menţionat dl. Platon.

Una din cele mai însemnate realizări obţinute pe parcursul anului 2010, Dl.Platon a menţionat aprobarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, în baza căruia, Serviciul Fiscal de Stat îşi declară valorile şi priorităţile care îi vor guverna activitatea în următorii 5 ani, şi care vor caracteriza evoluţia ulterioară a administrării fiscale, alăturat cu majorarea nivelului de conformare a contribuabililor, reducerea decalajului fiscal, şi îmbunătăţirea relaţiilor contribuabil-fisc.

Totodată, dl. Nicolae Platon a atras atenţia asupra domeniilor în care există şi deficienţe, cele mai importante fiind:

- capacitatea slabă la colectarea arieratelor;

- conformare benevolă scăzută;

- instruirea la nivel scăzut a personalului;

- sisteme IT fragmentate, care au fost dezvoltate independent şi care face imposibilă integrarea complexă a acestui sistem.

La final, şeful IFPS a relatat despre cele mai importante obiective stabilite pentru anul 2011, şi anume:

1. Reformarea cadrului legislativ, organizaţional şi instituţional;

2. Modernizarea modalităţii de abordare a conformării contribuabililor;

3. Majorarea eficienţei utilizării tehnologiilor informaţionale în administrarea fiscală;

4. Eficientizarea managementului resurselor umane.

 

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Vorbe fumoase, dar realitatea este cu tot alta
    sincer nu am simtit nici o schimbare pozitiva in activitatea IFS
    controlele devin tot mai complicate, se creeaza impresia ca din contribuabili se incearca sa se scurga totul ce a mai ramas

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...