37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Doriți să amplasați terase de vară în municipiul Chișinău? Trebuie să știți ASTA!

Doriți să amplasați terase de vară în municipiul Chișinău? Trebuie să știți ASTA!

28.05.20154.037 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/14 din 19 mai 2015, a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chișinău.

Conform Regulamentului menționat, terasa de vară/sezonieră este o unitate de alimentaţie publică de sezon, organizată pe teren privat, arendat sau municipal fără relaţii funciare, care prezintă o suprafaţă de teren (sau de construcţie existentă) amenajată, poate fi montat un podium uşor demontabil, pe care se instalează mese, scaune, umbrele, copertine, şi este destinată pentru extinderea suprafeţei de deservire a consumatorilor în aer liber.

Terasele de vară/sezoniere pot fi amplasate pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate, fără efectuarea de lucrări la sol, pe teren municipal fără relaţii funciare funcţionează doar pe perioada aprilie - octombrie sau separat (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă. Amplasarea acestora se permite doar pe perioada aprilie - octombrie. Terasele de vară/sezoniere separate sunt permise în scuaruri, grădini publice, parcuri şi în alte zone de agrement.

Procedura de organizare a teraselor de vară este următoarea:

1. Beneficiarul va depune o cerere Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (DGCAPPS);

2. DGCAPPS examinează cererea și în comun cu reprezentantul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (DGAURF)/Serviciului de arhitectură al Preturii (SAP) vor stabili la faţa locului posibilitatea organizării terasei de vară, întocmind un proces-verbal de constatare.

3. Ulterior, conform prevederilor procesului-verbal, beneficiarul va solicita DGAURF/SAP elaborarea planului de încadrare a terasei, în baza următoarelor documente:

 • schiţa de proiect a terasei, avizată de arhitectul-şef al municipiului Chişinău şi o fotografie a mobilierului şi umbrelelor/copertinelor ce urmează a fi amplasate;
 • adăugător pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate: titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de arendă funciară, extrasul din Registrul bunurilor imobile/certificatul de confirmare a apartenenţei imobilului sau procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului și autorizaţia de funcţionare a unităţii de alimentaţie publică;

4. În planul de încadrare a terasei se indică suprafaţa şi hotarele acesteia.

5. În cazul amplasării teraselor de vară/sezoniere pe lângă unităţile de alimentaţie publică ce sunt anexate, anexate-încorporate sau sunt situate în blocurile de locuit, solicitantul prezintă acordul gestionarului de bloc.

6. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a terasei, solicitantul va prezenta DGCAPPS următoarele documente:

 • cererea privind eliberarea autorizaţiei respective, avizată în modul stabilit la pretura de sector şi de către DGAURF/SAP;
 • extrasul din Registrul de Stat sau certificatul de înregistrare al agentului economic (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă);
 • planul de încadrare a terasei;
 • titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de arendare funciară (pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate);
 • extrasul din Registrul bunurilor imobile/certificatul de confirmare a apartenenţei imobilului sau procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului - după (pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate);
 • autorizaţia de funcţionare a unităţii de alimentaţie publică (în cazul amplasării terasei pe lângă unitatea de alimentaţie publică);
 • autorizaţia sanitară de funcţionare pentru terasa de vară/sezonieră, eliberată de Centrul de sănătate publică municipal Chişinău;
 • autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată de către Direcţia municipală pentru siguranţa alimentelor Chişinău (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă), care au în meniu fast food-uri;
 • contractul încheiat cu Î.M. Regia „Autosalubritate" (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă).
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind veridicitatea documentelor depuse şi respectarea cerinţelor de autorizare şi funcţionare a terasei.

Se va ține cont ca terasele să nu depăşească limitele clădirii în care este autorizată unitatea de alimentaţie publică, să nu blocheze accesul în curţile imobilelor şi să nu afecteze traficul pietonilor şi al autovehiculelor. Totodată, mobilierul terasei trebuie să fie din lemn, plastic sau fier forjat şi în concordanţă cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa. Umbrelele folosite vor exclude culorile stridente în favoarea celor pastelate şi nu vor conţine înscrisuri stridente. Amplasamentul terasei va fi decorat cu aranjamente florale.

Terasele vor activa în limita programul de lucru stabilit în autorizaţia de funcţionare, iar partea trotuarului pe care circulă pietonii nu va fi mai mică de 2.25 m.

Se interzic terasele de vară:

 • lângă unităţile de alimentaţie publică anexate, anexate-încorporate şi încorporate în blocurile locative, fără acordul gestionarului blocului locativ;
 • la o distanţă mai mică de 20 m de la terenurile de colectare a deşeurilor;
 • pentru cazurile când trecerea pietonilor se preconizează a fi organizată pe porţiunea de trotuar aflată între unitatea de alimentaţie publică şi mesele de deservire;

Totodată, se interzice:

 • amplasarea de televizoare şi difuzarea muzicii. Este încurajată muzica live pe un ton redus, programe de activitate culturală (expoziţii, teatru etc.) în aer liber. Programul maxim de activitate va fi de până la ora 22.00;
 • prepararea în aer liber a oricăror produse culinare;
 • funcţionarea teraselor organizate în preajma blocurilor de locuit după ora 22.00.

Potrivit Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/14 din 19 mai 2015, a fost aprobat un nou Regulament privind organizarea teraselor de vară în municipiul Chișinău.

Conform Regulamentului menționat, terasa de vară/sezonieră este o unitate de alimentaţie publică de sezon, organizată pe teren privat, arendat sau municipal fără relaţii funciare, care prezintă o suprafaţă de teren (sau de construcţie existentă) amenajată, poate fi montat un podium uşor demontabil, pe care se instalează mese, scaune, umbrele, copertine, şi este destinată pentru extinderea suprafeţei de deservire a consumatorilor în aer liber.

Terasele de vară/sezoniere pot fi amplasate pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate, fără efectuarea de lucrări la sol, pe teren municipal fără relaţii funciare funcţionează doar pe perioada aprilie - octombrie sau separat (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă. Amplasarea acestora se permite doar pe perioada aprilie - octombrie. Terasele de vară/sezoniere separate sunt permise în scuaruri, grădini publice, parcuri şi în alte zone de agrement.

Procedura de organizare a teraselor de vară este următoarea:

1. Beneficiarul va depune o cerere Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (DGCAPPS);

2. DGCAPPS examinează cererea și în comun cu reprezentantul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (DGAURF)/Serviciului de arhitectură al Preturii (SAP) vor stabili la faţa locului posibilitatea organizării terasei de vară, întocmind un proces-verbal de constatare.

3. Ulterior, conform prevederilor procesului-verbal, beneficiarul va solicita DGAURF/SAP elaborarea planului de încadrare a terasei, în baza următoarelor documente:

 • schiţa de proiect a terasei, avizată de arhitectul-şef al municipiului Chişinău şi o fotografie a mobilierului şi umbrelelor/copertinelor ce urmează a fi amplasate;
 • adăugător pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate: titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de arendă funciară, extrasul din Registrul bunurilor imobile/certificatul de confirmare a apartenenţei imobilului sau procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului și autorizaţia de funcţionare a unităţii de alimentaţie publică;

4. În planul de încadrare a terasei se indică suprafaţa şi hotarele acesteia.

5. În cazul amplasării teraselor de vară/sezoniere pe lângă unităţile de alimentaţie publică ce sunt anexate, anexate-încorporate sau sunt situate în blocurile de locuit, solicitantul prezintă acordul gestionarului de bloc.

6. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a terasei, solicitantul va prezenta DGCAPPS următoarele documente:

 • cererea privind eliberarea autorizaţiei respective, avizată în modul stabilit la pretura de sector şi de către DGAURF/SAP;
 • extrasul din Registrul de Stat sau certificatul de înregistrare al agentului economic (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă);
 • planul de încadrare a terasei;
 • titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de arendare funciară (pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate);
 • extrasul din Registrul bunurilor imobile/certificatul de confirmare a apartenenţei imobilului sau procesul-verbal de recepţie finală a obiectivului - după (pentru terasele de pe lângă unităţile de alimentaţie publică autorizate);
 • autorizaţia de funcţionare a unităţii de alimentaţie publică (în cazul amplasării terasei pe lângă unitatea de alimentaţie publică);
 • autorizaţia sanitară de funcţionare pentru terasa de vară/sezonieră, eliberată de Centrul de sănătate publică municipal Chişinău;
 • autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată de către Direcţia municipală pentru siguranţa alimentelor Chişinău (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă), care au în meniu fast food-uri;
 • contractul încheiat cu Î.M. Regia „Autosalubritate" (pentru terasele separate (unitate de sine stătătoare) pe lângă o instalaţie specializată uşor demontabilă).
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind veridicitatea documentelor depuse şi respectarea cerinţelor de autorizare şi funcţionare a terasei.

Se va ține cont ca terasele să nu depăşească limitele clădirii în care este autorizată unitatea de alimentaţie publică, să nu blocheze accesul în curţile imobilelor şi să nu afecteze traficul pietonilor şi al autovehiculelor. Totodată, mobilierul terasei trebuie să fie din lemn, plastic sau fier forjat şi în concordanţă cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa. Umbrelele folosite vor exclude culorile stridente în favoarea celor pastelate şi nu vor conţine înscrisuri stridente. Amplasamentul terasei va fi decorat cu aranjamente florale.

Terasele vor activa în limita programul de lucru stabilit în autorizaţia de funcţionare, iar partea trotuarului pe care circulă pietonii nu va fi mai mică de 2.25 m.

Se interzic terasele de vară:

 • lângă unităţile de alimentaţie publică anexate, anexate-încorporate şi încorporate în blocurile locative, fără acordul gestionarului blocului locativ;
 • la o distanţă mai mică de 20 m de la terenurile de colectare a deşeurilor;
 • pentru cazurile când trecerea pietonilor se preconizează a fi organizată pe porţiunea de trotuar aflată între unitatea de alimentaţie publică şi mesele de deservire;

Totodată, se interzice:

 • amplasarea de televizoare şi difuzarea muzicii. Este încurajată muzica live pe un ton redus, programe de activitate culturală (expoziţii, teatru etc.) în aer liber. Programul maxim de activitate va fi de până la ora 22.00;
 • prepararea în aer liber a oricăror produse culinare;
 • funcţionarea teraselor organizate în preajma blocurilor de locuit după ora 22.00.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...