37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Dobândirea dreptului de asociat în cadrul SRL. Ce prevede legea?

Dobândirea dreptului de asociat în cadrul SRL. Ce prevede legea?

28.07.20171.445 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 28 iulie 2017, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 133 din 7 iulie 2017, cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

În acest context, legea sus menționată se completează cu noi prevederi în vederea înstrăinării/dobândirii părții sociale și a înregistrării acestor operațiuni în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Modificările prevăd că, succesorul va dobândi calitatea de asociat, în cazul dobândirii părții sociale prin succesiune, la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, dacă actul de constituire nu prevede că dobândirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.

În cazul refuzului din partea asociaților, orice asociat sau societatea sînt obligați să dobândească partea socială a succesorului, la un preț nu mai mic, decât cele mai mari prețuri oferite de asociat/asociați sau de societate și prețul determinat pe baza valorii activelor nete, la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobândite prin succesiune. Valoarea activelor nete va fi confirmată de către un auditor.

Cu acordul comun al părților, prețul părții sociale poate fi determinat de un evaluator. Cheltuielile pentru confirmarea valorii activelor nete de către auditor sau a cheltuielile pentru evaluare vor fi suportate de către societate.

Succesorul dobândește calitatea de asociat, dacă timp de 3 luni, de la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobândite prin succesiune, niciunul dintre asociați și nici societatea nu dobândesc partea socială și este în drept să solicite operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prezentând organului înregistrării de stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial.

Partea socială se consideră de drept a dobînditorului, în condițiile prezentei legi, de la data operării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificării privind înstrăinarea/ dobîndirea părții sociale, fără a fi necesară modificarea în acest sens a actului de constituire al societății.

În condițiile expuse mai sus, modificarea privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale va fi operată în Registrul de stat al persoanelor juridice la prezentarea actului juridic de înstrăinare/dobîndire autentificat notarial, a hotărârii judecătorești sau certificatului de moștenitor.

Dreptul de dobândire a persoanei fizice, a calității de asociat este restricționat, dacă aceasta a fost lipsită de acest drept prin prin lege, prin hotărâre judecătorească sau prin act de constituire al societății.

În Monitorul Oficial de astăzi, 28 iulie 2017, a fost publicată Legea Parlamentului nr. 133 din 7 iulie 2017, cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

În acest context, legea sus menționată se completează cu noi prevederi în vederea înstrăinării/dobândirii părții sociale și a înregistrării acestor operațiuni în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Modificările prevăd că, succesorul va dobândi calitatea de asociat, în cazul dobândirii părții sociale prin succesiune, la data operării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, dacă actul de constituire nu prevede că dobândirea acestei calități este condiționată de acordul asociaților.

În cazul refuzului din partea asociaților, orice asociat sau societatea sînt obligați să dobândească partea socială a succesorului, la un preț nu mai mic, decât cele mai mari prețuri oferite de asociat/asociați sau de societate și prețul determinat pe baza valorii activelor nete, la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobândite prin succesiune.Valoarea activelor nete va fi confirmată de către un auditor.

Cu acordul comun al părților, prețul părții sociale poate fi determinat de un evaluator. Cheltuielile pentru confirmarea valorii activelor nete de către auditor sau a cheltuielile pentru evaluare vor fi suportate de către societate.

Succesorul dobândește calitatea de asociat, dacă timp de 3 luni, de la data prezentării de către succesor a actului ce atestă dreptul asupra părții sociale dobândite prin succesiune, niciunul dintre asociați și nici societatea nu dobândesc partea socială și este în drept să solicite operarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice, prezentând organului înregistrării de stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial.

Partea socială se consideră de drept a dobînditorului, în condițiile prezentei legi, de la data operării în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificării privind înstrăinarea/ dobîndirea părții sociale, fără a fi necesară modificarea în acest sens a actului de constituire al societății.

În condițiile expuse mai sus, modificarea privind înstrăinarea/dobîndirea părții sociale va fi operată în Registrul de stat al persoanelor juridice la prezentarea actului juridic de înstrăinare/dobîndire autentificat notarial, a hotărârii judecătorești sau certificatului de moștenitor.

Dreptul de dobândire a persoanei fizice, a calității de asociat este restricționat, dacă aceasta a fost lipsită de acest drept prin prin lege, prin hotărâre judecătorească sau prin act de constituire al societății.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...