37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Doar 40 de zile rămase pentru vămuirea autoturismelor cu o reducere de 70% din cota accizei

Doar 40 de zile rămase pentru vămuirea autoturismelor cu o reducere de 70% din cota accizei

23.05.2017774 views Serviciul Vamal al RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit datelor deținute, începând cu 1 ianuarie 2017, când a intrat în vigoare Legea nr. 280 din 16.12.2016, până în prezent, 16 493 de autoturisme înmatriculate în străinătate sau în regiunea transnistreană au fost plasate în regim vamal de import cu achitarea a doar 30% din cota accizei stabilite pentru anul 2016. Facilitatea este valabilă până la data de 1 iulie curent, iar după expirarea acestui termen, cei care nu și-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul ţării  nu mai mult de șase luni pe an, în timp ce circulația autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă.

Serviciul Vamal amintește că, în perioada 1 ianuarie 2017 - 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice rezidente până la data de 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, deţinute în posesie sau în folosinţă până la 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, având plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi municipiul Bender, pot fi plasate sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016 stabilită pentru 10 ani.

Prin urmare, pentru plasarea în regim vamal de import a unităților de transport respective sunt solicitate următoarele acte:
- paşaportul tehnic al mijlocului de transport;
- documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele);
- certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), cu excepția mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

De menționat, că conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, mijloacele de transport respective trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere.

Pentru vămuirea mijloacelor de transport auto cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesară completarea declarației vamale și a unei declarații scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative, eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender.

Lista posturilor vamale unde poate fi efectuată vămuirea unităților de transport în condițiile legii nr. 280 din 16.12.2016 poate fi accesată pe pagina web a Serviciului Vamal, la rubrica "PERSOANE FIZICE".

Totodată, este de menționat  că, potrivit prevederilor aceleiași legi, termenul maxim de aflare pe peritoriul Republicii Moldova a unităților de transport cu numere de înmatriculare străine va constitui 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. De asemenea, precizăm că, pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective. Dreptul de aflare pe teritoriul ţării noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

În acest context, atenționăm că mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform modificărilor operate sunt identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, Poliţia de Frontieră sau Echipele Mobile ale Vămii către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră pentru a fi scoase de pe teritoriul vamal al țării, iar cheltuielile de escortare (0,15 euro/km) vor fi suportate de către persoana fizică care a încălcat termenul de aflare a mijlocului de transport auto pe teritoriul vamal.

De asemenea, începând cu 1 iulie 2017 este înterzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor care dețin permis de conducere al Republicii Moldova și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare dintr-o unitate teritorială nerecunoscută de Republica Moldova. În cazul neconformării cerințelor legale stipulate, conducătorii respectivelor autovehicule riscă înlăturarea de la conducerea acestora, iar unitatea de transport este indisponibilizată pe teritoriul stației de parcare specială sau celei mai apropiate subdiviziuni de poliție, conform art. 438, 439 al CC al RM.

Prin derogare, circulaţia respectivelor autovehicule se permite doar în cazul în care acestea sunt în proprietatea agenţilor economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehicule sunt angajaţi ai acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...