37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Divizarea bugetelor de încasare a veniturilor provenite din aplicarea contravențiilor

Divizarea bugetelor de încasare a veniturilor provenite din aplicarea contravențiilor

29.11.20171.346 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a propus spre consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.

Proiectul de lege vizat, a fost elaborat în sensul indicării exprese a bugetului în care urmează a fi virate toate încasările din amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor stipulate în prezentul cod.

Principiile care stau la baza determinării bugetelor la care se încasează veniturile provenite din amenzile aplicate în baza deciziilor de sancționare asupra cauzelor contravenționale vizează:

   - responsabilitatea/competența autorităților statului pentru domeniul în care se constată contravenția și se aplică sancțiunea;
   - modul și sursa de finanțare a autorităților care aplică sancțiunea pentru contravenția administrativă.

Încasările din amenzile stipulate în prezentul cod, aplicate de către autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale (instanța de judecată, procurorul, agentul constatator), se vor vira în bugetul de stat, cu excepția cazurilor specificate prin amendamentele propuse.

În baza celor relatate, articolul 34 al Codului contravențional se completează cu următoarele prevederi:

Amenzile aplicate de către comisiile administrative de pe lângă autoritatea publică locală executivă se vor vira în bugetele locale de nivelul I și II.

Ce ține de amenzile aplicate de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, încasările date se vor vira la bugetului asigurărilor sociale de stat și în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Și cazurile când agenții constatatori sunt finanțați de către o autoritate/instituție care activează în baza principiilor de autogestiune, nominalizați în prevederile propuse, încasările din amenzi se vor vira la bugetul autorităților publice respective.

Amenzile aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat pentru nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste, se virează în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor, prevăzute la art.404, se virează în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Amenzile aplicate pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art.410, se virează în bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

Persoane responsabile:
Ina Bitco, consultant principal, Direcţia prognoza și analiza macrofinanciară,
Tel. 022 26 26 32, email: ina.bitco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 29.12.2017
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor, a propus spre consultări publice proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.

Proiectul de lege vizat, a fost elaborat în sensul indicării exprese a bugetului în care urmează a fi virate toate încasările din amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor stipulate în prezentul cod.

Principiile care stau la baza determinării bugetelor la care se încasează veniturile provenite din amenzile aplicate în baza deciziilor de sancționare asupra cauzelor contravenționale vizează:

   - responsabilitatea/competența autorităților statului pentru domeniul în care se constată contravenția și se aplică sancțiunea;
   - modul și sursa de finanțare a autorităților care aplică sancțiunea pentru contravenția administrativă.

Încasările din amenzile stipulate în prezentul cod, aplicate de către autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale (instanța de judecată, procurorul, agentul constatator), se vor vira în bugetul de stat, cu excepția cazurilor specificate prin amendamentele propuse.

În baza celor relatate, articolul 34 al Codului contravențional se completează cu următoarele prevederi:

Amenzile aplicate de către comisiile administrative de pe lângă autoritatea publică locală executivă se vor vira în bugetele locale de nivelul I și II.

Ce ține de amenzile aplicate de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, încasările date se vor vira la bugetului asigurărilor sociale de stat și în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Și cazurile când agenții constatatori sunt finanțați de către o autoritate/instituție care activează în baza principiilor de autogestiune, nominalizați în prevederile propuse, încasările din amenzi se vor vira la bugetul autorităților publice respective.

Amenzile aplicate de către organele Serviciului Fiscal de Stat pentru nerespectarea ordinii şi a modului de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă privind calcularea şi plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, a listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, precum şi a modificărilor survenite în liste, se virează în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

Amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor, prevăzute la art.404, se virează în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Amenzile aplicate pentru săvîrșirea contravențiilor prevăzute la art.410, se virează în bugetul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

Persoane responsabile:
Ina Bitco, consultant principal, Direcţia prognoza și analiza macrofinanciară,
Tel. 022 26 26 32, email: ina.bitco@mf.gov.md.

Data limită pentru comentarii: 29.12.2017
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...