37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Din 1 ianuarie se facilitează imprimarea facturilor fiscale

Din 1 ianuarie se facilitează imprimarea facturilor fiscale

21.12.20158.765 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de vineri, 18 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 199 din 10 decembrie 2015, prin care au fost efectuate modificări în Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală". Modificările vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2016.

Prin urmare, conform noului text al punctului 5 din ordinul menționat mai sus, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară vor beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie vor fi stabilite de către agenții economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

În prezent, este indicat că hârtia specială pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale trebuie să conţină minimum următoarele însemne de protecţie: fibre colorate vizibile integrate în stratul de hârtie; fibre invizibile, cu luminiscenţă în raze ultraviolete; hârtie fără luminiscenţă în raze ultraviolete, respectiv aceste recomandări vor dispărea.

Totodată, acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se va efectua în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line". Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă şi acordarea automatizată a seriei şi diapazonului de numere pentru facturile fiscale subiecţilor ce dispun de dreptul imprimării de sine stătător a acestora.

Respectiv, agenții economici nu vor fi nevoiți să obțină Certificatul de atribuire a seriei şi diapazonului de numere documentelor primare cu regim special „Factură fiscală", imprimate de sine stătător de subiecţii impozabili cu TVA ce dispun de sistem computerizat de evidenţă primară, cum era anterior. Formularul respectivului certificat se abrogă.

Agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere vor beneficia de acest drept pe toată perioada deţinerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate. Se va permite utilizarea atât a formularelor de facturi fiscale executate tipografic cât şi a celor perfectate în baza dreptului acordat de imprimare de sine stătător.

Până acum, pentru a primi dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale agenţii economici trebuiau să îndeplinească mai multe cerințe, cum ar fi existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară; eliberarea unui număr mai mare de 1000 exemplare de formulare tipizate de documente primare cu regim special, gestionate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe lună; cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună. Aceste condiții, precum și cele prin care agenții economici sunt privați de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale vor fi excluse din 1 ianuarie.

Se va exclude și punctul 51, conform căruia, furnizorii utilizatori ai facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hârtie de sine stătător al facturilor fiscale generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „e-Factura" în următoarele cazuri: pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică; pentru prezentarea facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura fiscală în formă electronică.

Respectiv, conform modificărilor menționate mai sus, va suferi modificări și Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală". Totodată, conform completării punctului 4 din instrucțiune, la imprimarea facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura", precum şi la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecţii ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu va fi obligatorie, iar conform punctului 8, în anexele la facturile fiscale imprimate de sine stătător de către subiecţii ce dispun de acest drept, indicarea seriei şi numărului anexei nu se va efectua. Celelalte modificări sunt de redacție.

Recent, pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, www.fisc.md, a fost publicat un comunicat referitor modificările menționate, pe care îl puteți accesa aici.

În Monitorul Oficial de vineri, 18 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 199 din 10 decembrie 2015, prin care au fost efectuate modificări în Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factură fiscală". Modificările vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2016.

Prin urmare, conform noului text al punctului 5 din ordinul menționat mai sus, agenţii economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară vor beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea pe hârtie specială cu însemne de protecţie pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecţie vor fi stabilite de către agenții economic conform necesităţilor şi posibilităţilor proprii.

În prezent, este indicat că hârtia specială pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale trebuie să conţină minimum următoarele însemne de protecţie: fibre colorate vizibile integrate în stratul de hârtie; fibre invizibile, cu luminiscenţă în raze ultraviolete; hârtie fără luminiscenţă în raze ultraviolete, respectiv aceste recomandări vor dispărea.

Totodată, acordarea dreptului la tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale şi anexelor la acestea se va efectua în baza recipisei emise în formă electronică, în urma depunerii de către agentul economic a unei solicitări prin intermediul sistemului informatic „Comandă on-line". Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă şi acordarea automatizată a seriei şi diapazonului de numere pentru facturile fiscale subiecţilor ce dispun de dreptul imprimării de sine stătător a acestora.

Respectiv, agenții economici nu vor fi nevoiți să obțină Certificatul de atribuire a seriei şi diapazonului de numere documentelor primare cu regim special „Factură fiscală", imprimate de sine stătător de subiecţii impozabili cu TVA ce dispun de sistem computerizat de evidenţă primară, cum era anterior. Formularul respectivului certificat se abrogă.

Agenţii economici cărora li s-a acordat dreptul la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere vor beneficia de acest drept pe toată perioada deţinerii statutului de plătitor a TVA, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate. Se va permite utilizarea atât a formularelor de facturi fiscale executate tipografic cât şi a celor perfectate în baza dreptului acordat de imprimare de sine stătător.

Până acum, pentru a primi dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale agenţii economici trebuiau să îndeplinească mai multe cerințe, cum ar fi existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară; eliberarea unui număr mai mare de 1000 exemplare de formulare tipizate de documente primare cu regim special, gestionate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe lună; cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună. Aceste condiții, precum și cele prin care agenții economici sunt privați de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale vor fi excluse din 1 ianuarie.

Se va exclude și punctul 51, conform căruia, furnizorii utilizatori ai facturii fiscale electronice au dreptul imprimării pe suport de hârtie de sine stătător al facturilor fiscale generate în formă electronică, cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „e-Factura" în următoarele cazuri: pentru documentarea livrărilor efectuate către subiecţii ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică; pentru prezentarea facturii fiscale intermediarului (transportatorului) ce nu utilizează factura fiscală în formă electronică, în cazul documentării livrărilor efectuate către subiecţii ce utilizează factura fiscală în formă electronică.

Respectiv, conform modificărilor menționate mai sus, va suferi modificări și Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală". Totodată, conform completării punctului 4 din instrucțiune, la imprimarea facturilor fiscale generate în SIA „e-Factura", precum şi la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecţii ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu va fi obligatorie, iar conform punctului 8, în anexele la facturile fiscale imprimate de sine stătător de către subiecţii ce dispun de acest drept, indicarea seriei şi numărului anexei nu se va efectua. Celelalte modificări sunt de redacție.

Recent, pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat, www.fisc.md, a fost publicat un comunicat referitor modificările menționate, pe care îl puteți accesa aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...