37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Din 08.02.2013 agenţii economici pot procura formularele tipizate de documente primare cu regim special de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat!

Din 08.02.2013 agenţii economici pot procura formularele tipizate de documente primare cu regim special de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat!

08.02.2013763 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Din 08.02.2013 agenţii economici pot procura formularele tipizate de documente primare cu regim special de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat!

Transferarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de la Biroul Naţional de Statistică către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în plin proces de derulare, ca urmare a modificărilor efectuate în Hotărîrea de Guvern nr.294 din 17 martie 1998 şi aprobării Hotărîrii Guvernului nr.1008 din 28.12.2012. Recent, în baza ordinului nr.141 din 05 februarie 2013, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat şi procedura de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Începînd cu 08.02.2013, formularele tipizate de documente primare cu regim special ce se referă la:

actul de achiziţie a mărfurilor;

actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;

bonul de plată;

chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale 1-SF;

chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale 2-SF;

factura de expediţie şi anexa la factura de expediţie;

foaia de parcurs,

vor putea fi procurate în cadrul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale (Direcţiile administrare fiscală din cadrul IFS teritoriale şi secţiile nr.2 al DAF din cadrul IFS pe mun. Chişinău) de la locul de deservire a contribuabilului, iar pentru întreprinderile administrate de Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC) – de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Comanda agentului economic privind formularele tipizate se efectuează printr-o cerere scrisă, care se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia. Ea este recepţionată şi procesată de către subdiviziunile responsabile din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În cazul în care, la verificarea comenzii privind eliberarea formularelor apar dubii vis-a-vis de modul legal de utilizare ulterioară a acestora, persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) cu procesarea comenzii în cauză pot solicita documente confirmative suplimentare. În anumite situaţii, însă, cererea de comandă parvenită din partea contribuabililor, poate fi refuzată, responsabilii desemnaţi urmînd să argumenteze ulterior refuzul în scris.

După acceptarea eliberării formularelor, comenzile, certificate prin semnăturile de rigoare, se reflectă în Registrul de recepţionare a comenzilor de formulare, în ultimul cîmp a acestuia indicîndu-se starea comenzii corespunzătoare (accept).

Formularele se eliberează timp de 2 zile din momentul acceptării comenzii de către şeful IFS teritorial (şeful DAF din cadrul IFS pe mun. Chişinău, şefului DGMC al IFPS) prin aplicarea semnăturii în cîmpul indicat în partea din comandă ce rămîne la oficiul ce a recepţionat comanda. Eliberarea formularelor tipizate se efectuează contra plată şi exclusiv contra semnăturii persoanelor autorizate ale agentului economic sau în baza delegaţiei semnate de acestea, la prezentarea cererii şi a extrasului de cont bancar ce confirmă transferul banilor de pe contul contribuabilului pe contul trezorerial al Serviciului Fiscal de Stat.

Persoanele autorizate din cadrul entităţii (sau persoanele delegate de persoanele autorizate din cadrul entităţii în modul general stabilit) prezintă la centrul de eliberare a formularelor partea din comanda acceptată, certificînd ridicarea numărului solicitat de formulare prin semnătura aplicată în Registrul de eliberare a formularelor.

Centrele de eliberare a formularelor vor fi:

pentru agenţii economici din cadrul IFS teritoriale – sediul IFS teritorial unde a fost depusă cererea;

pentru agenţii economici din mun. Chişinău şi agenţii economici administraţi de DGMC – punctul unic de eliberarea formularelor, situat la adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti, nr.53.

Tipărirea de sine stătător a formularelor li se permite agenţilor economici, cărora li s-a permis tipărirea de sine stătător a formularelor facturilor fiscale, conform listei aprobate de IFPS.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-222 sau 0-8000-1525

Comentarii

  1. Ludmila spune:

    Extraordinar! Si asta se numeste ca procedura „va fi una simpla si nu va crea dificultati agentilor economici”

  2. Tatiana spune:

    Cu fie care zi tot mai usor de lucrat…………..((

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...