37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE CONSTRUCŢII”   »   Determinarea veniturilor şi cheltuielilor contractuale în baza metodei stadiului de execuţie a contractului (varianta „cost-la-cost”)

Determinarea veniturilor şi cheltuielilor contractuale în baza metodei stadiului de execuţie a contractului (varianta „cost-la-cost”)

09.03.2016579 views

Date iniţiale: În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract cu preţ fix pe o perioadă de 3 ani care prevede construirea unui bloc de locuit în valoare de 16 200 000 lei. Mărimea iniţială a costurilor contractuale de deviz constituie 15 100 000 lei.
La 1 iulie 201X+1 antreprenorul şi beneficiarul au convenit asupra unor modificări în contract care prevăd finisarea faţadei cu alte materiale, fapt ce conduce la majorarea veniturilor contractuale cu 300 000 lei, iar a costurilor contractuale de deviz - cu 240 000 lei.
Conform politicilor contabile a antreprenorului, veniturile şi cheltuielile contractuale se determină la finele fiecărei perioade de gestiune.

Informaţia privind executarea contractului de construcţie în fiecare an şi calculul procentului de execuţie a contractului este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1

Calculul procentului de execuţie a contractului

Nr. crt.

Indicatori

Anul 201X

Anul 201X+1

Anul 201X+2

1

2

3

4

5

1.

Valoarea totală a contractului, lei

16 200 000

16 500 000

16 500 000

2.

Costuri contractuale curente suportate efectiv, lei

5 981 000

5 682 000

3 677 000

3.

Costuri contractuale cumulative suportate efectiv pînă la data raportării, lei

5 981 000

11 663 000

15 340 000

4.

Costuri contractuale totale estimate, lei

15 100 000

15 340 000

15 340 000

5.

Procentul de executare a contractului, % (rd. 3 : rd. 4 x 100%)

39,61

76,03

100

Cheltuielile, veniturile şi profitul (pierderea) contractuale se recunosc în perioadele de gestiune respective astfel:
- cheltuielile contractuale - la suma costurilor suportate în procesul executării contractului;
- veniturile contractuale - ca diferenţa dintre totalul veniturilor contractuale constatate în toate perioadele de gestiune, inclusiv în cea curentă, şi veniturile contractuale recunoscute în perioadele de gestiune precedente;
- rezultatul financiar (profit/pierdere) al executării contractului se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute.
Calculul indicatorilor nominalizaţi, ţinînd cont de datele iniţiale şi rezultatele calculelor din tabelul 1, este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Calculul veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului financiar (profitului/pierderii)

Indicatori

Valoarea totală a contractului, lei

Procentul de executare a contractului, %

Venituri, cheltuieli şi rezultatul financiar, lei

la data raportării cu total cumulativ de la începutul executării contractului

recunoscute în anii precedenţi

recunoscute în perioada de raportare

1

2

3

4 = 2 x 3 : 100

5

6 = 4 - 5

Anul 201X

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 200 000
-
-

39,61
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

-
-
-

6 416 820
5 981 000
435 820

Anul 201X+1

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

76,03
-
-

12 544 950
11 663 000
881 950

6 416 820
5 981 000
435 820

6 128 130
5 682 000
446 130

Anul 201X+2

Venituri
Cheltuieli
Profit (pierdere)

16 500 000
-
-

100,00
-
-

16 500 000
15 340 000
1 160 000

12 544 950
11 663 000
881 950

3 955 050
3 677 000
278 050

În anul 201X veniturile recunoscute se determină prin înmulţirea valorii totale a contractului cu procentul de execuţie a contractului şi constituie 6 416 820 lei (16 200 000 lei x 0,3961). Cheltuielile contractuale se recunosc în mărimea costurilor contractuale suportate efectiv la data întocmirii situaţiei de profit şi pierdere şi sînt egale cu 5 981 000 lei. Profitul se determină ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile contractuale recunoscute şi constituie 435 820 lei (6 416 820 lei - 5 981 000 lei).

În anul 201X+1 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 12 544 950 lei (16 500 000 lei x 0,7603). Veniturile contractuale recunoscute în acest an se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al veniturilor contractuale în cursul a doi ani şi veniturile contractuale recunoscute în anul 201X, fiind egale cu 6 128 130 lei (12 544 950 lei - 6 416 820 lei).

Cheltuielile contractuale recunoscute în anul 201X+1 se determină ca diferenţa dintre totalul cumulativ al costurilor contractuale efectiv suportate în cursul a doi ani şi costurile contractuale recunoscute în anul 201X şi constituie 5 682 000 lei (11 663 000 lei - 5 981 000 lei). Profitul recunoscut în acest an este egal cu 446 130 lei (6 128 130 lei - 5 682 000 lei) sau (881 950 lei - 435 820 lei).

În anul 201X+2 totalul veniturilor contractuale de la începutul executării contractului constituie 16 500 000 lei. Veniturile contractuale recunoscute în acest an sînt egale cu 3 955 050 lei (16 500 000 lei - 12 544 950 lei), cheltuielile contractuale recunoscute - 3 677 000 lei (15 340 000 lei - 11 663 000 lei), iar profitul recunoscut - 278 050 lei (3 955 050 lei - 3 677 000 lei) sau (1 160 000 lei - 881 950 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...