37.9k
Home  »  SNC „CONTRACTE DE CONSTRUCŢII”   »   Determinarea și reflectarea venitului în cazul unui contract „cost plus”

Determinarea și reflectarea venitului în cazul unui contract „cost plus”

09.03.2016377 views

Exemplul 14. În anul 201X un antreprenor a încheiat un contract „cost plus" pe o durată de 3 ani care prevede construirea unui pod. Conform contractului, beneficiarul îi recuperează antreprenorului anual costurile efective şi o recompensă suplimentară în mărime de 10% din suma costurilor efective. Conform politicilor contabile ale antreprenorului, veniturile contractuale se recunosc în funcţie de stadiul de execuţie al contractului, utilizînd varianta volumului lucrărilor executate efectiv şi confirmate de beneficiar. În anul 201X antreprenorul a suportat costuri efective în sumă de 10 500 000 lei, recompensa suplimentară constituind 1 050 000 lei (10 500 000 lei x 0,1).

În baza datelor din exemplu, în anul 201X antreprenorul contabilizează:
- venitul obţinut din executarea contractului de construcţie în mărime de 11 550 000 lei (10 500 000 lei + 1 050 000 lei) - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a venitului din vînzări;
- costurile contractuale în sumă de 10 500 000 lei - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a costurilor activităţii de bază.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...