37.9k
Home  »  SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”   »   Determinarea cotei părți a venitului fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării venitului din vînzări, obţinut în rezultatul efectuării operaţiunilor fără active comune

Determinarea cotei părți a venitului fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării venitului din vînzări, obţinut în rezultatul efectuării operaţiunilor fără active comune

10.03.2016231 views

Exemplul 11. Entităţile „A" şi „B" au încheiat un contract de societate civilă pe 2 ani fără active comune în scopul procesării strugurilor în vin brut. Conform contractului de societate civilă entităţile au următoarele obligaţiuni:
entitatea „A" depune în calitate de contribuţii în activitatea societăţii civile materia primă (struguri) şi suportă propriile cheltuieli aferente creşterii şi transportării strugurilor la entitatea „B";
entitatea „B" organizează procesul de prelucrare a strugurilor, suportînd toate costurile aferente prelucrării acestora (materiale, salarii, amortizări etc.) şi cheltuielile de distribuire a vinului brut.
În contractul de societate civilă se prevede repartizarea veniturilor din vînzarea vinului brut astfel: entitatea „A" - 45% şi entitatea B - 55%.
În anul 201X entitatea „A" a predat spre prelucrare entităţii „B" 1 000 tone de struguri cu costul de 3 000 lei/tonă. Din strugurii primiţi entitatea „B" a fabricat vin brut în volum de 61 290 dkl., la un cost de 85 lei/dkl. Cheltuielile de distribuire prestate de terţi au alcătuit 137 350 lei. În primul an de activitate în comun entitatea „B" a comercializat 40% din volumul fabricat, la preţ de 120 lei/dkl, cu achitarea integrală a cotei entităţii „A".
Prin contractul de societate civilă entitatea „B" este desemnată în calitate de asociat-conducător.

În baza datelor din exemplu, entităţile în anul 201X contabilizează:
entitatea „A":
- costul strugurilor transmişi entităţii „B" (înregistrare contabilă internă de evidenţă a stocurilor) în sumă de 3 000 000 lei (1 000 tone x 3 000 lei/tonă) - ca majorare a stocurilor transmise spre prelucrare şi diminuare a strugurilor aflaţi în stoc;
- veniturile curente generate din operaţiunile efectuate fără active comune (din vînzarea vinului brut) în sumă de 1 323 864 lei (2 941 920 lei x 45%) - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- costul vînzărilor aferente operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 1 200 000 lei (3 000 000 lei x 40%) - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a costului stocurilor predate spre prelucrare;
- numerarul încasat din operaţiunile efectuate fără active comune în sumă de 1 323 864 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate.
entitatea „B":
- costul strugurilor primiţi de la entitatea „A" în sumă de 3 000 000 lei - ca înregistrare în contul extrabilanţier (majorare a valorii stocurilor primite);
- costurile de fabricare a vinului brut în sumă de 2 209 650 lei (61 290 dkl x 85 lei - 3 000 000 lei) - ca majorare a costurilor de producţie şi diminuare a costului stocurilor, majorare a datoriilor curente, a amortizării activelor imobilizate etc.;
- costul strugurilor consumaţi pentru fabricarea vinului brut la valoarea de 3 000 000 lei - ca decontare din contul extrabilanţier (diminuare a valorii stocurilor consumate);
- costul vinului brut fabricat în sumă de 2 209 650 lei - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de producţie;
- valoarea de vînzare a vinului brut fabricat în sumă de 2 941 920 lei [(61 290 dkl x 120 lei) x 40%] - ca majorare a creanţelor curente şi majorare concomitentă a datoriilor curente faţă de părţi afiliate în sumă de 1 323 864 lei (2 941 920 lei x 45%) şi a veniturilor curente în sumă de 1 618 056 lei (2 941 920 lei x 55%);
- costul vînzărilor aferente operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 883 860 lei (2 209 650 lei x 40%) - ca majorare a costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor;
- cheltuielile de distribuire a vinului brut în sumă de 137 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- numerarul încasat de la cumpărători în sumă de 2 941 920 lei - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- numerarul transferat entităţii „A" în sumă de 1 323 864 lei - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.

La finele perioadei de gestiune entitatea „B", în calitate de asociat-conducător, prezintă următoarele informaţii aferente operaţiunilor efectuate fără active comune:

Tabelul 1

Informaţii aferente rezultatelor operaţiunilor efectuate fără active comune pe anul 201X

Nr.

Indicatori

Suma, lei

Total

inclusiv, entitatea:

„A" - 45%

„B" - 55%

1.

Venituri din vînzări

2 941 920

1 323 864

1 618 056

2.

Costul vînzărilor

2 083 860

1 200 000

883 860

3.

Profitul brut (rd.1 - rd.2)

858 060

123 864

734 196

4.

Cheltuielile de distribuire

137 350

x

137 350

5.

Rezultatul (profitul) din operaţiuni efectuate fără active comune (rd.3 - rd.4)

720 710

123 864

596 846

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...