37.9k
Home  »  SNC „PĂRŢI AFILIATE ŞI CONTRACTE DE SOCIETATE CIVILĂ”   »   Determinarea cotei-părți a rezultatului financiar a fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării rezultatului financiar obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune

Determinarea cotei-părți a rezultatului financiar a fiecărui asociat a societăţii civile în cazul repartizării rezultatului financiar obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune

10.03.2016404 views

Exemplul 12. Utilizînd datele din exemplul 11, să presupunem, că contractul de societate civilă prevede repartizarea profitului obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune în proporţie: entitatea „A" - 45% şi entitatea „B" - 55%.

În baza datelor din exemplu, cota entităţii „A" în profitul, obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune, va fi - 324 319,5 lei (720 710 lei x 45%), iar a entităţii „B" - 396 390,5 lei (720 710 lei x 55%).
În anul 201X entităţile contabilizează:
entitatea „A":
- costul strugurilor transmişi entităţii „B" pentru fabricarea vinului brut în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare a creanţelor părţilor afiliate şi diminuare a stocurilor;
- cota-parte în profitul obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune în sumă de 324 319,5 lei [(2 941 920 lei - 2 083 860 lei - 137 350 lei) x 45%] - ca majorare concomitentă a creanţelor părţilor afiliate şi a veniturilor curente;
- numerarul încasat de la entitatea „B" în sumă de 1 524 319,5 lei [(3 000 000 lei x 40%) + 324 319,5 lei] - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor părţilor afiliate.
entitatea „B":
- costul strugurilor primiţi de la entitatea „A" în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare concomitentă a stocurilor şi datoriilor curente faţă de părţile afiliate;
- costul strugurilor consumaţi pentru fabricarea vinului brut în sumă de 3 000 000 lei - ca majorare a costurilor de producţie şi diminuare a stocurilor;
- costurile de fabricare a vinului brut în sumă de 2 209 650 lei (61 290 dkl x 85 lei - 3 000 000 lei) - ca majorare concomitentă a costurilor de producţie şi a datoriilor curente, amortizării activelor imobilizate etc.;
- costul vinului brut fabricat în sumă de 5 209 650 lei (2 209 650 lei + 3 000 000 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a costurilor de producţie;
- valoarea de vînzare a vinului brut fabricat în sumă de 2 941 920 lei [(61 290 dkl x 120 lei) x 40%] - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente;
- costul vînzării produsului finit aferent operaţiunilor efectuate fără active comune în sumă de 2 083 860 lei (5 209 650 lei x 40%) - ca majorare a costurilor vînzărilor şi diminuare a stocurilor;
- cheltuielile de distribuire în sumă de 137 350 lei - ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor curente;
- numerarul încasat de la cumpărători în sumă de 2 941 920 lei (61 290 dkl x 120 lei x 40%) - ca majorare a numerarului şi diminuare a creanţelor curente;
- veniturile decontate la rezultatul financiar în sumă de 2 941 920 lei - ca diminuare a veniturilor curente şi majorare a rezultatului financiar;
- cheltuielile decontate la rezultatul financiar în sumă de 2 221 210 lei (2 083 860 lei + 137 350 lei) - ca diminuare concomitentă a rezultatului financiar şi a cheltuielilor curente;
- cota-parte a entităţii „A" în profitul obţinut din operaţiunile efectuate fără active comune, în sumă de 324 319,5 lei [(2 941 920 lei - 2 221 210 lei) x 45%] - ca diminuare a rezultatului financiar şi majorare a datoriilor faţă de părţile afiliate;
- numerarul transferat entităţii „A" în sumă de 1 524 319,5 lei [(3 000 000 lei x 40%) + 324 319,5 lei] - ca diminuare concomitentă a datoriilor faţă de părţile afiliate şi a numerarului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...