37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la valoarea realizabilă netă

Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la valoarea realizabilă netă

10.03.2016350 views

Exemplul 1. O entitate în anul 201X a sădit 38 340 butaşi de viţă-de-vie la costul de 526 500 lei pe o suprafaţă de 15 ha .Costurile de îngrijire în primul an de vegetaţie - 120 000 lei. La sfîrşitul anului 201X din cauza condiţiilor climaterice s-au depistat 3 067 butaşi uscaţi, care au fost înlocuiţi în primăvara anului 201X+1, la costul de 41 000 lei. Costurile lucrărilor de înlocuire a acestor butaşi constituie 7 210 lei. Costurile de creştere şi îngrijire în anii ulteriori (201X+2 - 201X+5) pînă la transferarea viei în exploatare constituie 320 000 lei. Valoarea de piaţă a strugurilor recoltaţi în anii 201X+4 - 201X+5 este egală cu 65 000 lei, costurile probabile de vînzare a strugurilor recoltaţi - 4 000 lei. Via a fost transferată în categoria pe rod în anul 201X+6.

Conform datelor din exemplu, entitatea contabilizează:
în anul 201X:
- costul materialului săditor în sumă de 526 500 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor;
- costurile de plantare, creştere şi îngrijire în primul an de vegetaţie în sumă de 120 000 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
în anul 201X+1:
- costul butaşilor uscaţi şi costurile aferente creşterii şi îngrijirii acestora în sumă de 51 717 lei [(526 500 lei + 120 000 lei) x 3 067 unit. : 38 340 unit.] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie;
- costurile lucrărilor de înlăturare a butaşilor uscaţi în sumă de 48 210 lei (41 000 lei + 7 210 lei) - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale;
în anii 201X+2 - 201X+5:
- costurile de creştere şi îngrijire a viei în sumă de 320 000 lei - ca majorare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie şi diminuare a stocurilor şi costurilor activităţilor auxiliare, majorare a datoriilor curente şi a amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale; 
- costul strugurilor recoltaţi în sumă de 61 000 lei (65 000 lei - 4 000 lei) - ca majorare a stocurilor şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie;
în anul 201X+6:
- costul de intrare a viei transferate în categoria pe rod în sumă de 901 993 lei (526 500 lei + 120 000 lei + 41 000 lei + 7 210 lei + 320 000 lei - 51 717 lei - 61 000 lei) - ca majorare a activelor biologice imobilizate şi diminuare a activelor biologice imobilizate în curs de execuţie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...