37.9k
Home  »  SNC „PARTICULARITĂŢILE CONTABILITĂŢII ÎN AGRICULTURĂ”   »   Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la costul efectiv

Determinarea costurilor produselor obținute în perioada de creştere şi îngrijire pînă la transferarea plantelor perene în categoria pe rod în cazul evaluării la costul efectiv

10.03.2016316 views

Exemplul 2. Utilizînd datele din exemplul 1, să presupunem că în anul 201X+4 de vegetaţie, entitatea a recoltat struguri - 15 q, iar în anul 200X+5 - 20 q de pe 1 ha. Costurile directe privind culesul, sortarea, încărcarea şi transportarea strugurilor constituie în anul 200X + 4 - 8 100 lei şi în anul 201X + 5 - 10 400 lei. Costurile de creştere şi îngrijire a viei în anul 201X + 4 constituie 80 000 lei, iar în anul 201X + 5 - 86 000 lei, capacitatea de producţie estimată a plantaţiei de viţă-de-vie estimată de entitate constituie 80 q/ha.

În baza datelor din exemplu, gradul de maturitate a viei înfiinţate (nivelului atins al capacităţii de producţie) constituie:
- în anul 201X+4: 0,1875 (15 q : 80 q);
- în anul 201X+5: 0,25 (20 q : 80 q).
Costul efectiv al strugurilor recoltaţi constituie:
- în anul 201X+4: 23 100 lei (8 100 lei + 0,1875 x 80 000 lei);
- în anul 201X+5: 31 900 lei (10 400 lei + 0,25 x 86 000 lei).
Conform acestei metode entitatea evaluează:
- strugurii recoltaţi în perioada de creştere şi îngrijire a viei în sumă de 55 000 lei (23 100 lei + 31 900 lei);
- costul de intrare a plantaţiei de viţă-de-vie transferată în categoria pe rod (activelor biologice imobilizate mature) în sumă de 907 993 lei (526 500 lei + 120 000 lei + 41 000 lei + 7 210 lei + 320 000 lei - 51 717 lei - 55 000 lei).
Înregistrările contabile sînt similare celor din exemplul 1.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...