37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Despre înregistrarea la SFS a contractelor de locațiune de către persoanele fizice

Despre înregistrarea la SFS a contractelor de locațiune de către persoanele fizice

23.02.20185.185 views
(1 voturi, medie: 2,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit Ordinului nr. 524 din 22 decembrie 2017, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007. Prevederile au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Conform alin (34) al art 901 din Codul fiscal persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.
Tot aici se menționează că, persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite.

Impozitul se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

În cazul când contractul este încheiat după data de 2 a lunii, atunci persoana achită impozitul aferent zilelor din luna curentă până în a doua zi din momentul încheierii contractului şi urmează să-l înregistreze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat timp de 3 zile din data încheierii contractului.

Conform prevederilor pct.4, din anexa nr. 1 „Recomandări metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal" a Ordinul IFPS nr. 693/2007, persoanele fizice, care se conformează prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc, sau, după caz, la locul amplasării bunului imobil.

În acest context, în scopul optimizării modului de înregistrare a Contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare (locațiune, arendă, uzufruct) de către persoanele fizice, locatorul care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, este în drept să înainteze cerere de înregistrare a contractului de locațiune (arendă, uzufruct), cu anexarea obligatorie a copiei contractului de locațiune sau a declarației despre bunul dat în locațiune, copiei buletinului de identitate al locatorului, la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al acestuia sau locul amplasării bunului imobil.

Data înregistrării contractului de locațiune (arendă, uzufruct) se va considera data depunerii cererii de către contribuabil (locator), cu anexarea documentelor necesare, la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat., iar în cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, atunci ea va remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul unei scrisori recomandate contractul de locaţiune. Astfel, data înregistrării contractului de locaţiune va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poştal.

Potrivit noii redacții a punctului 11 din anexa nr. 1 a Ordinului IFPS nr. 693/2007, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va recepționa în mod obligatoriu cererea privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct) și documentele anexate de la persoana fizică (locator) și, în funcție de circumstanțele ce reies din cerere, va întreprinde următoarele acțiuni:

- în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil), unde au fost depuse documentele, aceasta va purcede la procedura de înregistrare a contractului în modul expus mai jos;

 - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) nu corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil) unde au fost depuse documentele, aceasta va expedia în termen de 3 zile lucrătoare pentru înregistrare cererea de înregistrare a contractului și documentele anexate la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia îşi are domiciliul persoana fizică (locatorul), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit;

 - în cazul în care persoana fizică (locatorul) nu dispune de domiciliul de bază, cererea și contractele de locaţiune (arendă, uzufruct) se vor îndrepta în termen de 3 zile lucrătoare spre înregistrare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în raza căreia este amplasat bunul imobil transmis în locaţiune (arendă, uzufruct), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit.

Funcționarii fiscali, vor informa contribuabilul despre necesitatea achitării lunare, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, cu excepția lunii în care a fost încheiat contractul (în acest caz termenul de achitate este nu mai tîrziu de a doua zi după încheierea contractului), a impozitului în mărime de 7% din valoarea contractului, la clasificația economică 111130 „Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare" conform modului și rechizitelor, indicate în punctul 13 și, respectiv, punctul 10 din prezentele Recomandări, în funcție de nivelul bugetului (bugetul de stat sau bugetul local)".

Cum am menționat mai sus, suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130, corespunzător datelor bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md , în funcție de locul amplasării imobilului.

Anexa nr. 1, se completează cu un nou punct care va stabili că, din momentul implementării Registrului electronic unic privind înregistrarea contractelor de locațiune, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, care vor recepționa cererile privind înregistrarea contractelor de locațiune (arendă, uzufruct) de la persoanele care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, vor înregistra contractele în cauză în Registrul electronic unic.

Potrivit Ordinului nr. 524 din 22 decembrie 2017, a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr. 693 din 26 decembrie 2007. Prevederile au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial.

Conform alin (34) al art 901 din Codul fiscal persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului.
Tot aici se menționează că, persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite.

Impozitul se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

În cazul când contractul este încheiat după data de 2 a lunii, atunci persoana achită impozitul aferent zilelor din luna curentă până în a doua zi din momentul încheierii contractului şi urmează să-l înregistreze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat timp de 3 zile din data încheierii contractului.

Conform prevederilor pct.4, din anexa nr. 1 „Recomandări metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal" a Ordinul IFPS nr. 693/2007, persoanele fizice, care se conformează prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sunt obligate să înregistreze contractul la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc, sau, după caz, la locul amplasării bunului imobil.

În acest context, în scopul optimizării modului de înregistrare a Contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare (locațiune, arendă, uzufruct) de către persoanele fizice, locatorul care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, este în drept să înainteze cerere de înregistrare a contractului de locațiune (arendă, uzufruct), cu anexarea obligatorie a copiei contractului de locațiune sau a declarației despre bunul dat în locațiune, copiei buletinului de identitate al locatorului, la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al acestuia sau locul amplasării bunului imobil.

Data înregistrării contractului de locațiune (arendă, uzufruct) se va considera data depunerii cererii de către contribuabil (locator), cu anexarea documentelor necesare, la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat., iar în cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, atunci ea va remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul unei scrisori recomandate contractul de locaţiune. Astfel, data înregistrării contractului de locaţiune va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poştal.

Potrivit noii redacții a punctului 11 din anexa nr. 1 a Ordinului IFPS nr. 693/2007, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va recepționa în mod obligatoriu cererea privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct) și documentele anexate de la persoana fizică (locator) și, în funcție de circumstanțele ce reies din cerere, va întreprinde următoarele acțiuni:

- în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil), unde au fost depuse documentele, aceasta va purcede la procedura de înregistrare a contractului în modul expus mai jos;

 - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) nu corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil) unde au fost depuse documentele, aceasta va expedia în termen de 3 zile lucrătoare pentru înregistrare cererea de înregistrare a contractului și documentele anexate la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia îşi are domiciliul persoana fizică (locatorul), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit;

 - în cazul în care persoana fizică (locatorul) nu dispune de domiciliul de bază, cererea și contractele de locaţiune (arendă, uzufruct) se vor îndrepta în termen de 3 zile lucrătoare spre înregistrare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în raza căreia este amplasat bunul imobil transmis în locaţiune (arendă, uzufruct), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit.

Funcționarii fiscali, vor informa contribuabilul despre necesitatea achitării lunare, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, cu excepția lunii în care a fost încheiat contractul (în acest caz termenul de achitate este nu mai tîrziu de a doua zi după încheierea contractului), a impozitului în mărime de 7% din valoarea contractului, la clasificația economică 111130 „Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare" conform modului și rechizitelor, indicate în punctul 13 și, respectiv, punctul 10 din prezentele Recomandări, în funcție de nivelul bugetului (bugetul de stat sau bugetul local)".

Cum am menționat mai sus, suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130, corespunzător datelor bancare:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat;
Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md , în funcție de locul amplasării imobilului.

Anexa nr. 1, se completează cu un nou punct care va stabili că, din momentul implementării Registrului electronic unic privind înregistrarea contractelor de locațiune, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, care vor recepționa cererile privind înregistrarea contractelor de locațiune (arendă, uzufruct) de la persoanele care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, vor înregistra contractele în cauză în Registrul electronic unic.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...