37.9k
Home  »  Chişinău   »   Despre operarea de modificări în anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/2 din 15.04.2010 (Decizia CMC nr. 7/8 din 28.06.2010)

Despre operarea de modificări în anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/2 din 15.04.2010 (Decizia CMC nr. 7/8 din 28.06.2010)

28.06.20101.247 views

Despre operarea de modificări în anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/2 din 15.04.2010

Decizia CMC nr. 7/8 din 28.06.2010

 

La solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind neadmiterea tergiversării calculării şi înmânării avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă pentru anul 2010 şi menţinerea programului informaţional de date existent de calculare a acestui impozit, în conformitate cu prevederile art. 280 din Codul fiscal ( Legea nr. 1163 - XIII din 24.07.1997) şi art. 4 (4) din Legea nr. 1056 - XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal", în temeiul art. 14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1.   Se modifică pct. 3 (alineatul 1, subalineatele 1, 2 şi 3) din anexa nr. 2 la Decizia nr. 4/2 din 15 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010" pentru contribuabilii din municipiul Chişinău şi se stabileşte cota de impozitare a terenurilor aferente apartamentelor şi caselor de locuit individuale în mărime de 0,03 la sută din valoarea estimată a terenurilor, iar valoarea imobilelor amplasate pe aceste terenuri va fi impozitată la cota stabilită prin anexa nr. 2 din decizia nr. 4/2 din 15.04.2010.

2.   Inspectoratul Fiscal de Stat din municipiul Chişinău (dna Ludmila Botnari), la calcularea şi încasarea impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, se va călăuzi de modificările operate prin pct. 1 din prezenta decizie.

3.   Direcţia relaţii cu publicul (dl Vădim Brânzaniuc) va asigura mediatizarea prevederilor prezentei decizii.

4.   Viceprimarul dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte de şedinţă                           Mihai Severovan

Secretar al Consiliului                           Valeriu Didencu

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...