37.9k
Home  »  Chişinău   »   Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din 04.05.2005 „Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” (Decizia Nr. 3/21 din 23.03.2010)

Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din 04.05.2005 „Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” (Decizia Nr. 3/21 din 23.03.2010)

23.03.20101.367 views

CONSILIUL  MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr. 3/21 din 23 martie 2010

 

Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială"

Întru executarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr. 108-XVIII din 17.12.2009 "Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", în temeiul art. 14(2) lit.a) şi art.19(4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006  "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău

DECIDE:

1. începând cu 01.01.2010, pct. 3 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială" (cu modificările ulterioare) se expune în următoarea redacţie:

 “3. Cota maximă a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pentru municipiul Chişinău constituie:

- 18000 lei anual, pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială;

- 75000 lei anual, pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială indicată în   secţiunea O clasa 92.71 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei din 09.02.2000  (realizarea biletelor de loterie, punerea pariurilor, întreţinerea cazinourilor, caselor de jocuri, alt business legat de jocuri de noroc)".

2. începând cu 01.01.2010, în pct. 4, 5, 6, 7 şi 8 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială", cifra 12000 se substituie cu cifra "18000".

3. Se stabileşte că începînd cu 01.01.2010, în anexa la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială":

3.1. mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se majorează cu 50% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 18000 lei pentru fiecare unitate;

3.2. în coloana a treia, pct. 37, cifra "50000" se substituie cu cifra "75000";

3.3. pct. 42 se exclude;

3.4. pct. 43 - 48 devin pct. 42 - 47;

3.5. anexa se completează cu următoarele poziţii:

“48. Unitate pentru punerea pariurilor şi mizelor - 2700 lei;

49. Unitate pentru colectarea sticlelor şi maculaturii - 2000 lei.

50. Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor - 2000 lei" .

4. Direcţia relaţii cu publicul va reflecta în Monitorul de Chişinău prevederile prezentei decizii.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Mihai Furtună, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ

Corneliu Pântea

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI

Valeriu Didenco

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...