37.9k
Home  »  Chişinău   »   Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 „Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” (Decizia Nr. 14/12 din 22.12.2009)

Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 „Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” (Decizia Nr. 14/12 din 22.12.2009)

22.12.20091.324 views

CONSILIUL  MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr. 14/12 din 22 decembrie 2009

 

Despre modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială"

 

Întru executarea prevederilor art. 289 (2) lit. e) şi art. 297 din Codul fiscal şi Legii Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal nr. 94-XV din 01.04.04, în baza Legii Republicii Moldova nr. 281-XVI din 14.12.2007 (M.O. nr.102 din 10 iunie 2008) "Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", art.14 (2) lit. a) şi art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006  "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău

DECIDE:

1. Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 22/47 din 04.05.2005 "Cu privire la stabilirea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială" se completează cu pct.4 care se  expune în următoarea redacţie:

"4. începând cu 01.01.2010, mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se majorează după cum urmează:

4.1. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun - cu 30% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 12000 lei.

4.2. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică şi articole din tutun - cu 50% faţă de taxa stabilită, dar nu mai mult de 12000 lei."

2. Punctele 4-17 vor deveni 5-18.

3. Se stabileşte că, începând cu 01.01.2010, din pct.5 al anexei la decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/47 din 04.05.2005 se exclud cuvintele „băuturi alcoolice şi/sau";

4. Direcţia relaţii cu publicul va reflecta în Monitorul de Chişinău prevederile prezentei decizii.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pavel Caba

CONTRASEMNAT: SECRETARUL CONSILIULUI

Valeriu Didencu

 

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...