37.9k
Home  »  Chişinău   »   Despre modificarea Deciziei CMC nr. 4/2 din 15.04.2010 Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău (Decizia CMC nr. 11/5 din 23.09.2010)

Despre modificarea Deciziei CMC nr. 4/2 din 15.04.2010 Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău (Decizia CMC nr. 11/5 din 23.09.2010)

23.09.2010980 views

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Decizie Nr. 11/5 din 23.09.2010

 

Despre modificarea Deciziei CMC nr. 4/2 din 15.04.2010 Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău

 

Având în vedere prevederile Legii Republicii Moldova nr. 128 din 18.06.2010 „Privind modificarea şi completarea Legii nr. 1056-XVI din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal", în temeiul prevederilor art.280 din Codul fiscal şi art.4(4) din Legea nr. 1056-XIV din 16.06.2000 „Pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal", art. 14 (2) lit. a) din Legea nr. 436 - XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău

 

DECIDE:

 

1. Se operează următoarele modificări în anexa nr. 1 la Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/2 din 15.04.2010 „Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău" (cu modificările ulterioare):

1.1. În pct. 2 la litera a), după cuvintele „întreprinderilor agricole" se introduce textul „alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate";

1.2. În pct. 2 după litera a) se introduce litera b) cu următorul conţinut: „terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 10 lei pentru 100 m. p.";

1.3. Pct. 3 se expune în următoarea redacţie: „terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 350 lei pentru 1 hectar";

1.4. Anexa nr.1 se completează cu următorul punct: „4. Terenurile din extravilan, altele decât cele specificate la pct.3, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate - 70 lei pentru 1 hectar".

2. Se operează următoarele modificări în anexa nr. 2 la Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/2 din 15.04.2010 „Cu privire la aprobarea cotelor concrete pentru calcularea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii din municipiul Chişinău" (cu modificările ulterioare):

2.1. Pct. 1 se expune în următoarea redacţie: „Pentru clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, impozitul pe bunurile imobiliare se stabileşte după cum urmează:

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător - în mărime de 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală.

2.2. Anexa nr.2 se completează cu următorul punct: „4. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale), care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, cota impozitului se stabileşte în mărime de 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare".

3. Inspectoratul Fiscal de Stat din municipiul Chişinău (dna Ludmila Botnari), la calcularea şi încasarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pe anul 2010, se va călăuzi de modificările operate în pct. 1 şi 2 la prezenta decizie.

4. Direcţia relaţii cu publicul (dl Vădim Brânzaniuc) va asigura mediatizarea prevederilor prezentei decizii.

5. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

Preşedinte al consiliului                                    Ghenadie Dumanschi

Secretar al consiliului                                        Valeriu Didenco

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...