37.9k
Home  »  Bugetul orășenesc Cahul   »   Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 14/4(50/4)-XXIII Din 14,122010 „Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011″. (Decizia nr. 2/6 (52/6) din 10.02.2011)

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 14/4(50/4)-XXIII Din 14,122010 „Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011″. (Decizia nr. 2/6 (52/6) din 10.02.2011)

10.02.2011681 views

 

Despre introducerea unor modificări în decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr. 14/4(50/4)-XXIII Din 14,122010 „Cu privire la stabilirea cotelor la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011".

 

Decizia nr. 2/6 (52/6) din 10.02.2011

 

În baza art.280 al Titlului VI din Codul Fiscal, aprobat prin Legea R. Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legii R. Moldova nr. 108-XVIII din 17.12.2009 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative", conform ari 12 alin .(3) lit. h) al Legii R. Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă, Legii R. Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", în baza calculelor efectuate la proiectarea bugetului orăşenesc pentru anul 2011, în scopul acumulării venitului suplimentar în bugetul orăşenesc şi luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul

 

A DECIS :

1. Se modifică p.4 al anexei nr.2 din decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.14/4(50/4)-XXIII din 14.12.2010 „Cu privire ia stabilirea cotei or la impozitul funciar, imobil şi pe proprietate pentru anul 2011" în noua redacţie:

„4. Cota impozitului pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din oraşul Cahul prin programul SIA „Cadastrul Fiscal", se stabileşte în mărime de 0,06 % din costul bunurilor imobiliare, pentru loturile întovărăşirilor pomicole cu/ sau fără construcţii amplasate pe ele se stabileşte în mărime de 0,25 % din costul bunurilor imobiliare."

2. Controlul asupra îndeplinirii recentei decizii se pune pe seama contabilului-şef al Primăriei (dna E.Heghea) şi comisiei pentru buget, problemele financiare, impozite şi taxe locale, tarifele, industrie şi comerţ, dezvoltarea social - economică, antreprenoriatului şi micului business, valorificarea potenţialului balneo - turistic, atragerea investiţiilor străine, lucrul cu proiecte, resurse umane şi tarificaţie (dl N.Bularu).

 

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşenesc Cahul                                 Vanţevici Vasilii

Secretarul Consiliului orăşenesc Cahul                                                Maria Rîbacova

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...