37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Despre impozitarea cabinetului avocatului

Despre impozitarea cabinetului avocatului

11.07.2013 16.299 views

Buza Corina, contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Despre impozitarea cabinetului avocatului

               Activitatea avocatului nu este activitatea de întreprinzător şi nu se află sub incidenţa actelor legislative şi altor acte normative ce reglementează activitatea dată, în particular, sub incidenţa  Legii nr.845 din 03.01.1992 Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.

              Există două forme de organizare a profesiei de avocat:

      ·  Cabinetul  avocatului

     · Biroul asociat de avocaţi

    Conform art. 27 al Legii cu privire la avocatură  în cabinetul avocatului îşi exercită profesia un singur avocat  (fondatorul cabinetului). Totodată potrivit art. 15 din aceeaşi lege, pentru îndeplinirea unor activităţi auxiliare în procesul de acordare a asistenţei juridice, cabinetul avocatului poate angaja specialişti din diferite domenii.

    Cabinetul avocatului are statut de persoană fizică şi în scopul determinării impozitului pe venit se aplică prevederile lit.a) art.15 al Codului Fiscal.

                       - 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 26700 lei;

                     - 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 26700 lei;

     În scopul stabilirii impozitului pe venit, persoana fizică_____ cabinetul avocatului are dreptul la scutirile prevăzute de art. 33,34,35.

     Totodată menţionăm că deducerea cheltuielilor cabinetului avocatului se face pe principii generale, adică se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător (art 24 din Codul fiscal).

     Explicaţia unei astfel de abordări rezultă din faptul că conform alin. (16) art.5 al Codului fiscal activitate de întreprinzător este orice activitate, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

      Ca rezultat, activitatea profesională de avocat în scopuri fiscale se consideră ca activitate de întreprinzător.

      Deci, veniturile sub  formă de onorarii, obţinute de cabinetul avocatului se recunosc ca venituri obţinute de persoană fizică, iar cheltuielile suportate în cadrul activităţii profesionale de avocat se deduc conform art. 24 din Codul fiscal.

      Menţionăm că nu se efectuează reţinerea impozitului pe venit la sursă de plată în mărime de 7 % (art. 90 Codul Fiscal) din suma onorariilor achitate avocaţilor, deoarece achitarea de facto se efectuează nu în adresa persoanei fizice - cetăţean, ci în adresa cabinetului avocatului (care activează în baza unui cod fiscal diferit de cel al persoanei fizice avocat).

      Totodată avocatul care desfăşoară activitatea profesională prin cabinetul avocatului, prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12)  conform cotelor prevăzute pentru persoanele fizice stabilite la art. 15 lit.a) din Codul fiscal. În Declaraţia nominalizată se indica codul fiscal atribuit cabinetului avocatului.

      În cazul în care, avocatul pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri altele decît veniturile din activitatea de avocatură, atunci acesta urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), indicând în ea odată cu veniturile obtinute din activitatea de avocat şi veniturile impozabile obţinute ca cetăţean. În Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) se indică codul fiscal al contribuabilului-cetăţean.

      Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 474 din  28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, serviciile prestate de către avocaţi  sînt incluse în lista genurilor de activitate care nu aplică maşinile de casă şi control în cazul efectuării decontărilor băneşti în numerar.

Con­form anexei nr. 3 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, avocaţii achită o sumă fixă anuală pentru asigurarea individuală. Pentru anul 2013 acesta constituie  5520 lei anual.

Aceasta trebuie achitată lunar, proporţional, până la sfârşitul anului de gestiune (lunar se va plăti câte 1/12 din suma anuală până la sfârşitul lunii imediat următoare celei de gestiune).

Conform anexei nr. 2 a Legii Nr. 1593 din  26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, avocaţii achită prima de asigurare medicală în sumă fixă. Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în anul 2013 constituie  3318 lei.

Conform art. 4, alin. 2 al Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a avocaţilor trebuie achitată integral până la 31 martie a anului de gestiune.

Comentarii

 1. Aurelia C. spune:

  In cazul in care avocatul este angajat ca persoana fizica pentru prestarea serviciilor didactice sau stiintifice el se considera persoana asigurata in sistemul social sub categoria de persoana anjgajata in cimpul muncii, iar ca fondator-avocat al Cabinetului Avocatului este scutit de de taxa fixa anuala pentru asigurarea individuala.
  Pentru a beneficia de acesta scutire totusi exista o conditie: ca contributiile individuale sa fie virate de angajator lunar pe parcursul intregului an!!!
  Iar concomitent cu prezentarea Declaratiei 4BASS(anual) se va prezenta si certificatul de angajare unde vor fi specificate contributiile individuale calculate lunar.

 2. Svetlana G. spune:

  Dnul Ghenadii Bejan ( Contabilitate si Audit 2013/ nr. 5 pag. 18 ) este de parere ca se efectuează reţinerea impozitului pe venit la sursă de plată în mărime de 7 % (art. 90 Codul Fiscal) din suma onorariilor achitate cabinetului de avocaţi. Ciu ii dam crezare ???

 3. Buza Corina spune:

  Stimaţi cititori, rog să vă expuneţi şi DVS referitor la subiectul deschis de doamna Svetlana G.
  Doar împreună putem contribui la îmbunătăţirea legislaţiei fiscale.

 4. Elena G. spune:

  Dar în cazul biroului asociat de avocați cum se calculează impozitul pe venit?

 5. Cires Elena spune:

  Privind retinerea i/v la sursa de plata: opinia dlui Bejan expusa in C&A 5/2013 este argumentata cu prevederi legale, iar opinia autorului articolului dat – nu.

 6. Aurelia C. spune:

  Dnl Bejan cred ca confunda CA cu avocatul stagiar,
  cind avocatul stagiar obține onorariul (venitul) direct de la clientul-persoană juridică, aceasta din urmă urmează să rețină în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul avocatului stagiar în conformitate cu art.90 al Codului Fiscal.
  Iar pt CA autorul articolului a explicat f clar ca activitatea profesională de avocat în scopuri fiscale se consideră ca activitate de întreprinzător si nici un fel de 7 procente nu se retin!

 7. Cires Elena spune:

  Citatul Aureliei C.: „activitatea profesională de avocat în scopuri fiscale se consideră ca activitate de întreprinzător si nici un fel de 7 procente nu se retin!” Intrebare: oare art. 90 CF prevede EXPRES exceptii pentru persoane fizice, care practica activitate de intreprinzator?

 8. L.M. spune:

  in birourile asociate i/v se calculeaza pu fiecare avocat in parte la art.33.34.35 ca la toti lucratorii la SRL cu toate scutirile daca le are

 9. Zinaida G. spune:

  Este o scrisoare din 16.12.2013 pe fisc.md despre retinerea impozitului la sursa de plata de 7 %, adica cine n-a retinut n-o sa fie sanctionat. Cine imi zice cum sa gasesc aceasta scrisoare?

 10. Anonim spune:

  CUM SE INPOZIREAZA SUMA ACHITATA UNUI AVOCAT STAJIAR. CINE RETINE CELE 12%. Daca se retine din suma achitata de cabinetul avocatului apoi stajiarul tot trebue sa achite impozitul pe venit si se primeste impozitare dubla?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...