37.9k
Home  »  Articole  »  Alte (HR, AE)   »   Despre dreptul entităţilor economice de a beneficia de bilete pentru tratament balneosanatorial pentru angajaţii săi

Despre dreptul entităţilor economice de a beneficia de bilete pentru tratament balneosanatorial pentru angajaţii săi

09.09.20137.477 views Buza Corina, contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Despre dreptul entităţilor economice de a beneficia de bilete pentru tratament balneosanatorial pentru angajaţii săi

     Cu tote că perioada concediilor se finalizeză, nu este însă târziu să ştim cum, probabil, ne vom organiza odihna anul viitor…

Baza: Hotărîrea Guvernului nr. 290  din  19.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial (în continuare Regulament)

Instrucţiune provizorie privind mecanismul de repartizare a biletelor pentru tratament balneosanatorial al asiguraţilor din entităţile în care nu sînt organizaţii sindicale, aprobată prin Ordinul Preşedintelui CNAS  nr. 3/1  din 10.04. 2012

ACORD - TIP pentru realizarea dreptului asiguraţilor la tratament balneosanatorial  (în continuare  acord)     

                                                                                                                                                          

Cine are dreptul de a beneficia de bilete pentru tratament balneosanatorial

     Indiferent de faptul este entitatea economică parte e unei organizaţii sindicale ori nu, ea are dreptul de a beneficia de bilete pentru tratament balneosanatorial (în continuare bilete pentru tratament) pentru angajaţii săi.

Factorii care determină exercitarea dreptului la bilete pentru tratament

     Va obţine entitatea economică bilete pentru tratament în anul curent sau nu depinde de:

1.   Mijloacele băneşti prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, pentru recuperarea sănătăţii prin tratament balneosanatorial şi reabilitare pentru persoanele asigurate (în continuare RSTBR) (pentru anii 2012, 2013 această sumă constituie 20 mil lei, pentru comparaţie - în anul 2011 suma prevăzută era de 10 mil. lei ).

2.   Suma contribuţiilor de asigurări sociale trasferate de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul precedent (se iau în calcul doar contribuţiile de asigurări sociale în proporţie de 23 % ).

Modul de distribuire a biletelor entităţilor economice

     Suma mijloacelor băneşti, care revine fiecărei entităţi economice pentru tratament balneosanatorial, se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS) reieşind din următorul algoritm:

1.   k= Mijloacele băneşti prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru RSTBR /Suma contribuţiilor de asigurări sociale transferte de entităţile economice în anul precedent

2.   Coeficientul obţinut se înmulţeste cu contribuţiile de asigurări sociale transferate de fiecare entitate în parte

3.   Rezultatul obţinut reprezintă suma mijloacelor băneşti, care-i revine fiecărei unităţi economice pentru tratament balneosanatorial.

     Menţionăm că CNAS procură bilete pentru tratament de pe piaţă, respectiv numărul acestora depinde de preţul stabilit de agenţii economici ce oferă astfel de servicii.

     presupunem că preţul unui bilet pentru tratament acoperit de BASS este de 5000 lei, iar  mijloacele băneşti prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 pentru RSTBR constituie 20 mil lei, deci numărul biletelor pentru tratament achiziţionate de Casa Naţională va constitui 4000 bilete (20 mil lei /5000 lei).

     Astfel, dacă după calculele efectuate de Casa Naţională suma mijloacelor băneşti care revine unităţii economice  constituie, de exemplu, 17 000 lei, atunci acestă entitatea este în drept de a bineficia de 3 bilete pentru tratament (17 000 / 5000).

     Restul sumei, care nu acoperă preţul biletului pentru tratament, se acumulează, până la apariţia dreptului entităţii economice de a obţine acest bilet pentru tratament (adică până se va acumula suma necesară pentru a acoperi costul unui bilet), însă într-un termen ce nu va depăşi 5 ani.

     În acest mod, entităţile mici care nu au o contribuţie esenţială la formarea BASS,  chiar dacă nu obţin dreptul la nici un bilet pentru tratament pe anul respectiv, pot să acumuleze contribuţii necesare pentru a-şi exercita dreptul în anii următori.

     Modul de prezentare a numărului de bilete pentru tratament de care beneficiază entitatea economică, precum şi beneficiarii de facto pentru anul 2012 pot fi vizualizaţi în Lista entităţilor în care nu există ogranizaţie sindicală primară cu drept de a beneficia de bilete pentru anul 2012.

Important

     Biletele pentru tratament se transmit cu titlu gratuit entităţii economice prin intermediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale (în continure CTAS) în care este înregistrată entitatea, în baza acordului şi facturii.

     Totodată, costul biletului de tratament este acoperit din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru RSTBR în mărime de 80-85%, restul sumei se achită  nemijlocit în casieria staţiunii balneosanatoriale sau a instituţiei de reabilitare de către angajatul entităţii, care a beneficiat de bilet pentru tratament,.

     La rândul său, administraţia entităţii economic, repartizează biletele pentru tratament angajaţilor, în baza cererii depuse de aceştia. La cerere trebuie să fie anexată recomandarea medicală (F.0-70/e) eliberată de medicul de familie.

     Biletele pentru tratament se eliberează angajaţilor care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în entitatea economică respectivă (cu excepţia cazurilor tratamentului în secţiile specializate, nemijlocit după externarea bolnavilor din instituţiile medicale după infarct miocardic acut, al celor operaţi în caz de boală ulceroasă a stomacului sau duodenului, de extirpare a vezicii biliare).

     Totodată, angajaţilor li se acordă bilete pentru tratament din contul bugetului asigurărilor sociale de stat cel mult un bilet o dată la trei ani consecutivi (cu excepţia cazurilor tratamentului în secţiile specializate, nemijlocit după externarea bolnavilor din instituţiile medicale după infarct miocardic acut, al celor operaţi în caz de boală ulceroasă a stomacului sau duodenului, de extirpare a vezicii biliare).

     Angajaţii care desfăşoară activităţi în mai multe unităţi economice (prin cumul), pot obţine bilete pentru tratament numai la locul de muncă de bază.

     Costul biletului pentru tratament acoperit din mijloacele BASS se reflect în contabilitate în baza facturii, valoarea căreia se trece la micșorarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

     În cazul încălcării de către entitatea economică a prevederilor Regulamentului, costul biletului pentru tratament, acoperit din mijloacele BASS, nu se va accepta în contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

     Nu se acordă bilete de tratament persoanelor asigurate direct de la CNAS sau CTAS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...