37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Despre deductibilitatea cheltuielilor privind serviciile de pază și iluminarea teritoriului

Despre deductibilitatea cheltuielilor privind serviciile de pază și iluminarea teritoriului

02.10.2017900 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sunt deductibile în scopuri fiscale cheltuielile suportate în anul 2016 de către SRL „G" privind serviciile de pază a clădirii, iluminarea teritoriului din jurul ei (energia electrică pe timp de noapte), dacă întreprinderea în 2015 a conservat o parte a clădirii, care anterior a fost utilizată în activitatea de antreprenoriat? În cazul în care acestea sunt deductibile, care este modalitatea?

Potrivit art. 26 alin. (2) din CF, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanţul contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.

În același timp, în conformitate cu pct. 3 din Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr. 289 din 14 martie 2007 (MO, 2007, nr. 39-42), nu se calculează uzura mijloacelor fixe care sunt conservate.

În conformitate cu pct. 24 din același Regulament, atunci când mijloacele fixe sunt supuse conservării, baza valorică a mijloacelor fixe la finele perioadei de gestiune pe fiecare categorie de proprietate va fi micşorată cu baza valorică ajustată a obiectelor ieşite.

Începând cu 1 ianuarie 2004, conform prevederilor pct. 88 din Catalogul mijloacelor fixe și a activelor necorporale, aprobat prin HG nr. 338 din 21 martie 2003, baza valorică ajustată a mijloacelor fixe în scopul impozitării se determină în modul următor:

  1. baza valorică ajustată a mijloacelor fixe raportate la categoria I de proprietate - la începutul perioadei de gestiune;
  2. pentru mijloacele fixe raportate la categoriile II-V de proprietate:
  • baza valorică ajustată a unui obiect - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a obiectului respectiv în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă;
  • baza valorică ajustată a unui grup de obiecte - prin calcul, reieşind din ponderea procentuală a valorii de bilanţ a grupului de obiecte în suma totală a valorii de bilanţ aferentă obiectelor atribuite la categoria respectivă.

Baza valorică a mijloacelor fixe, destinate conservării se reflectă în Registrul de evidenţă a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate și a uzurii acestora în scopuri fiscale în col. 17 „Conservarea".

Astfel, pornind de la considerentul că mijlocul fix este conservat, cheltuielile legate de serviciile de pază a clădirii, iluminarea (energia electrică) și altele nu pot fi reflectate în Registrul menționat în col. 9 „Depășirea limitei cheltuielilor pentru reparație (Sd)" sau într-o altă coloană.

Cu toate acestea, având în vedere că mijlocul fix corespunzător până la conservare a fost utilizat în scopuri de antreprenoriat și, în consecință, contribuie la obținerea veniturilor, cheltuielile legate de paza clădirii, iluminare (energia electrică), și altele, la determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit din activitatea de antreprenoriat sunt deductibile în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (1) din CF, ținând cont de faptul că sunt cheltuieli ordinare și necesare contribuabilului în scopul desfășurării activităților de întreprinzător.

Totodată, la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (formular VEN12) pentru perioada fiscală în cauză aceste cheltuieli nu sunt supuse ajustării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...