37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Despre creştere de capital la vînzarea/ donarea locuinţei de bază, procurate pînă în 1998

Despre creştere de capital la vînzarea/ donarea locuinţei de bază, procurate pînă în 1998

18.07.2013 7.893 views

Buza Corina, contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Despre creştere de capital la vînzarea/ donarea locuinţei de bază, procurate pînă în 1998

Conform punct (5) art. 37 CF mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.

Conform punct (1)art. 38 CF bază valorică a activelor de capital înseamnă valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil;

Potrivit prevederilor punct 40 Anexa nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, baza valorica a activelor de capital dobândite în proprietatea contribuabilului după 1 ianuarie 1998 se determina în baza documentelor ce atesta trecerea dreptului de proprietate în conformitate cu legislaţia în vigoare (contractul de vînzare-cumparare, factura de expediție, factura fiscala, precum si alte documente care atesta trecerea dreptului de proprietate).

În  situaţia cînd imobilul este procurat pînă la 1 ianuarie 1998, conform prevederilor punctului 39 Anexa nr.2 la Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 activele de capital aflate în posesia contribuabilului la 1 ianuarie 1998 se consideră procurate la preţurile de piaţă, în vigoare la această dată.

Astfel pentru stabilirea bazei valorice a imobilului sînt posibile 2 variante:

Varianta 1  Prezentarea adeverinţei ce atesta înregistrarea în drept de proprietate, precum şi a actului ce atestă valoarea bunului imobil la 1 ianuarie 1998 (se obţine de la companiile ce oferă servicii de evaluare sau din alte surse credibile).

În această situaţie, conform art. 41 CF la înstrăinarea (vînzarea, schimbul,etc…) locuinţei de bază contribuabilul va beneficia de micşorarea mărimii creşterii de capital, supuse impunerii, cu suma de 10000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (sau cărora) contribuabilul a fost proprietarul acestei proprietăţi şi a folosit-o ca locuinţă de bază.

Locuinţă de bază se consideră locuinţa care s-a aflat în proprietatea contribuabilului pe parcursul a nu mai puţin de 3 ani, perioadă care expiră la data înstrăinării şi care pe tot parcursul ultimilor 3 ani, i-a servit drept domiciliu de bază.

Domiciliu de bază se consideră locul de trai permanent al contribuabilului, unde are viză de domiciliu (reşedinţă), cu excepţia vizei temporare.

Suma cu care se micşorează mărimea creşterii de capital (10 000 lei pentru fiecare an) se acordă, inclusiv pentru anul în care locuinţa de bază a devenit proprietate a cetăţeanului, precum şi pentru anul în care a avut loc înstrăinarea locuinţei.

Astfel mărimea creşterii de capital (CC )se va determina ca:

CC = (Suma încasată – Baza valorică) x 0,5 – 10 000 lei x Numărul de ani după anul 1997, pe parcursul cărora imobilul a fost folosit ca locuinţă de bază.

Presupunem ca din anul 1994 pînă în 2013 proprietatea a fost folosită ca locuinţa de bază, deci suma facilitaţii fiscal (FF) va constitui:

FF = 10000 lei/ an * 16 an =160 000 lei, deci calculul se va efectua astfel:

CC = (Suma încasată – Baza valorică) x 0,5 –160000 lei

Varianta 2 Baza valorică va fi considerată valoarea estimată actuală a imobilului oferită de organele cadastrale. În acest caz conform punct (3) art. 41 CF nu ve-ţi putea beneficia de facilitatea fiscală menţionată în exemplu de mai sus.

Astfel mărimea creşterii de capital se va determina

CC= (Suma încasată – Baza valorică) x 0,5

Conform alin (1) art. 42 CF persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării.

Deci, conform formulelor de mai sus, suma încasată va fi considerată valoarea cea mai mare dintre baza valorică şi preţul de piaţă

Doar în cazul în care preţul de piaţă a imobilului la momentul donării va fi stabilit mai mare ca baza lui valorică, atunci persoana care face donaţia va obţine un venit din creştere de capital care conform alin e art. 18 CF constituie venit impozabil.

Acest venit va fi impozitat conform cotelor stabilite punctul (a) art. 15 CF, adică

7 % – pentru venitul impozabil ce nu depăşeşte 26 700 lei anual şi

18 % – pentru venitul impozabil ce depăşeşte 26700 lei anual, ţinînd cont de scutiri şi alte venituri ale contribuabilului obţinute în perioada respectivă.

Totodată în cazul obţinerii creşterii de capital persona fizică conform alin (b) punct (2) art. 83 CF va fi obligată să prezinte declaraţia privind impozitul pe venit.

Comentarii

 1. Cires Elena spune:

  Citat din articol: „Varianta 2 Baza valorică va fi considerată valoarea estimată actuală a imobilului oferită de organele cadastrale”. Va rog frumos sa explicati temeiul afirmatiei citate, adica – care act normativ stabileste ca anume organele cadastrale stabilesc aceasta valoare?

 2. Buza Corina spune:

  Acesta este poziția oficială a IFS
  http://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?category=20540faa-461f-4cd9-b5c9-b236abdbd394&nr=29.2.4
  Reiese din faptul că conform alin 26 art. 5 al CF contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică.
  Deci au dreptul, dar nu obligaţia…
  Astfel evaluarea bunului în scopul stabilirii venitului din creşterea de capital poate fi efectuată şi de companiile care au dreptul să presteze servicii de evaluare, însă aceasta nu înseamnă că informaţia va fi considerată veridică de IFS.
  Pentru IFS, informaţie veridică este informaţia prezentată de organele cadastrale.

 3. Cires Elena spune:

  Art. 41 (3) vorbeste despre o baza valorica, ce reprezinta „valoarea estimata in modul stabilit”. Care act normativ stabileste modul de estimare? La sigur ca nu fiscul stabileste acel mod.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...