37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Despre calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă de bază şi cumul

Despre calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă la locul de muncă de bază şi cumul

22.07.2013 40.726 views

Buza Corina, contabilsef.md
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Despre calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  la locul de muncă de bază şi cumul

Conform p. 23 a Hotărîrii Guvernului nr. 108 din  03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor  pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale( în continuare Regulament) în cazul în care persoana desfăşoară activităţi în mai multe entităţi şi în fiecare este asigurată, conform legislaţiei, indemnizaţia se calculează în funcţie de venitul total asigurat. Venitul asigurat se va confirma prin certificate (anexa nr.1 la Regulament) eliberate de fiecare din entităţi în care îşi desfăşoară activitatea salariatul.

În baza acestor informaţii angajatorul de la locul de muncă  de bază a angajatului va calcula indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă şi va confirma prin certificat (anexa nr.2 la Regulament) partea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru primele cinci zile de concediu medical.   Această sumă se determină proporţional veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

Angajatorul de la locul de muncă prin cumul va reflecta  în contabilitate cota parte a indemnizaţie care trebuie să o achite pentru primele cinci zile de concediu medical în componenţa  cheltuielilor.

Amintim, ca indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă este scutită de reţinerea impozitului pe venit şi primelor de asistenţă medicală, indiferent de sursele de achitare a acesteia.

În Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (formularul 4 BASS ) angajatorul de la locul de muncă prin cumul va reflecta   suma indemnizaţiei achitate  în rîndul 301 şi rîndul 301b. Astfel  în rîndul 306, adică totalul, se va obţine suma 0 (nu va avea nici influenţă asupra sumei spre plată la bugetul asigurărilor sociale de stat) .

Vom ilustra situaţia descrisă mai sus printr-un exemplu.

Locul de muncă de bază a angajatului este entitatea A, locul de muncă prin cumul entitatea B. În luna iulie persona angajată a perezentat în contabilitatea entităţii A, Certificatul de  concediu medical pentru perioada 02.07.2013-07.07.2013. Totodată angajatul a prezentat Certificatul  privind venitul asigurat  realizat în ultimele 6 luni calendaristice  premergătoare lunii producerii riscului asigurat  (anexa 1 la Regulament) de la locul de muncă prin cumul.

Informaţia privind venitul asigurat realizat în ultimele 6 luni calendaristice  premergătoare lunii producerii riscului asigurat la locul de muncă prin cumul arată astfel:

Anul

Luna

Zile lucrătoare

Zile efectiv lucrate

Venitul asigurat

 ( lei)

Salariu

Prime

Concediul anual

Alte plăţi

Total

2013

1

 20

 17

1700

 200

 

1900

2013

2

 20

 11

1600

 

1600

2013

3

 19

 19

2250

 

 

2250

2013

4

 21

 21

2250

 

 

2250

2013

5

 18

 18

2250

 

 

2250

2013

6

 20

 15

2250

 

 

2250

 

 

Total

 

12300

200

 

12500

Informaţia privind venitul asigurat realizat în ultimele 6 luni calendaristice  premergătoare lunii producerii riscului asigurat la locul de muncă de bază arată astfel:

Anul

Luna

Zile lucrătoare

Zile efectiv lucrate

Venitul asigurat

                                  (lei)

Salariu

Prime

Concediul anual

Alte plăţi

Total

2013

1

 20

 17

3200

800

 

4000

2013

2

 20

 20

4000

 

4000

2013

3

 19

 19

4000

 

 

4000

2013

4

 21

 21

4000

 

 

4000

2013

5

 18

 18

4000

 

 

4000

2013

6

 20

 15

1500

 

 

1500

 

 

Total

 

20700

800

 

21500

În baza Certificatului de concediu medical şi Certificatul  privind venitul asigurat  realizat în ultimele 6 luni calendaristice  premergătoare lunii producerii riscului asigurat la locul de muncă prin cumul, contabilitatea entităţii A ,va calcula indemnizaţia pentru incapacitate de muncă în felul următor.

 1. Vor fi incluse în calcul doar veniturile realizate în lunile lucrate complet la locul de muncă de bază

Anul

Luna

Venitul asigurat (lei)

loc de  muncă  de bază

loc de  muncă  cumul

Total

2013

februarie

4000

1600

5600

2013

martie

4000

2250

6250

2013

aprilie

4000

2250

6250

2013

mai

4000

2250

6250

Total

4

16000

8350

24350

 1. Venitul lunar mediu  (presupunem că angajatul are un stagiu de cotizare de 10 ani) va constitui:

24350 lei : 4 luni*0,9 = 5478,75 lei/ luna

 1. Venitul mediu pe zi va constitui:

5478,75  lei / luna  : 31 zile =  176,73 lei/zi

 1. Suma indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă va constitui:

176,73 lei zi * 6 zile = 1060,38 lei

Din care  883,65  (176,73  lei * 5 zile ) lei vor fi achitate din sursele angajatorului, iar 176,73 lei (176,73  lei * 1 zi) din sursele bugetului asigurărilor sociale de stat.

 1. Determinăm mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile de concediu medical care  vor fi achitată de entitatea B ( angajatorul de la locul de muncă  prin cumul).

 Se va utiliza următoarea proporţie:

Din total venitul asigurat 24350 lei     se vor achita total  883,65 lei

Din venitul asigurat la entitatea prin cumul/bază 8350 lei  – X lei    

  8350 lei  : 24350 lei  * 883.65 lei = 303,02 lei

Deci, pentru primele cinci zile de concediu medical  entitatea A va achita  angajatului indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă suma  de 580,63 lei, iar entitatea B suma de  303,02 lei.

Entitatea A  va confirma prin Certificatul  privind sumele necesare spre achitare angajatului pentru primele cinci zile de incapacitate temporară de muncă în conformitate cu art.4 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 (anexa 2 la Regulament),  partea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă care urmează a fi achitată angajatului de entitatea B  pentru primele cinci zile de concediu medical în sumă de 303,02 lei.

Entitatea B va reflecta această sumă în componenţa cheltuielilor .

Tabelul 3 a Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (formularul 4 BASS ) la entitatea B  va arăta astfel (să presupunem că alte cazuri nu au fost):

Tabelul nr. 3. Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite si plătite

Cod rind

Tipul prestaţiilor de asigurări sociale

Numărul real de zile

Numărul beneficiarilor

Suma

 

 

stabilita

plătita

1

2

3

4

5

6

301

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in caz de boala sau traumatism

5

1

  

303,02

303,02

301a

din care suportate din contul persoanei asigurate

     

X

X

X

301b

din care plătite din mijloacele financiare ale angajatorului   

5

X

303,02

303,02

302

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca survenita din cauza unui accident de munca sau unei boli profesionale

     

  

              

              

302a

din care plătite din mijloacele angajatorului

     

  

              

              

303

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in legătura cu îngrijirea bolnavilor

     

  

              

              

304

Indemnizaţii de maternitate

     

  

              

              

305

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in alte cazuri

     

  

               

              

306

Total indemnizaţii

0

1

0

0

( 301- 301a - 301b+ 302 - 302a+ 303+304+305)  

    Tabelul 3 a Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (formularul 4 BASS ) la entitatea A  va arăta astfel (să presupunem că alte cazuri nu au fost):

Tabelul nr. 3. Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite si plătite

Cod rind

Tipul prestaţiilor de asigurări sociale

Numărul real de zile

Numărul beneficiarilor

Suma

 

 

stabilita

plătita

1

2

3

4

5

6

301

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in caz de boala sau traumatism

6

1

757,36

757,36

301a

din care suportate din contul persoanei asigurate

     

X

X

X

301b

din care plătite din mijloacele financiare ale angajatorului   

5

X

580,63

580,63

302

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca survenita din cauza unui accident de munca sau unei boli profesionale

     

  

              

              

302a

din care plătite din mijloacele angajatorului

      

  

              

              

303

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in legătura cu ingrijirea bolnavilor

     

  

              

              

304

Indemnizaţii de maternitate

     

  

              

              

305

Indemnizaţii pentru incapacitate temporara de munca in alte cazuri

     

  

              

              

306

Total indemnizaţii

1

1   

176,73

176,73

( 301- 301a - 301b+ 302 - 302a+ 303+304+305)  

                                

Comentarii

 1. Larisa spune:

  Va rog,e corect calculat?Luna noemb.am lucrat 8zile,de pe 8.11-25.11-conced.medical.Me-au socotit:56 ore lucrate-1236lei,perf.-182lei,5zile c.med-504,13zile-1406lei, total-3340,au retinut asigurari si impozit-198lei.Salariu pe luna mai-3010,iunie-4000,iuloe-5500,august(con.anual)-4450,sept.-4457,octom.-4500.Imi pare ca conc.medical e putin.Staj de munca -33ani,fara intrerupere,loc permanent.Salariu de baza-3400lei,pentru performanta-500lei,mai am cumul (pe perioada de concediu a colejilor)

 2. Adrian spune:

  Pentru a calcula concediu medical, este nevoie de ultimele 12 luni de zile, dvs. ati indicat doar 6

  1. Larisa spune:

   Noiem.2015-3350,dec-3350,ian.-3950,feb.2900,hmart.-3250,apr.-3700.Va multumesc foarte mult.

  2. IRINA spune:

   Buna ziua. Explacati-mi, va rog, au dreptul la indemnizatii pentru buletin de boala, angajaii ce nu au 12 luni lucrate? De la c]te luni se plateste buletinul de boala?

 3. Adrian spune:

  Adunati toate sumele , impartiti la 12 luni, apoi suma primita imultiti la coeficientul 0.9 (90% stagiu de 33 ani) suma primita impartiti la 30 zile ca sa aflati cit se cuvine pentru o zi de concediu medical. Si dupa aceasta imultiti la nr de zile din concediu. Plus minus cu conditia ca toate datele sint corecte rezulta ca ar mai trebui sa fie cu vreo 170 lei mai mult. Dar atentie trebuie de verificat toate datele daca sint corecte.

 4. Larisa spune:

  Va multumesc foarte,foarte mult…,

 5. Vasilisa spune:

  In cazul in care sau lucrat doar 2 luni, atucni nu se calculeaza sau cum?

   

 6. ada spune:

  Buna ziua. daca salariatul are doar trei luni lucrate (ianuarie, decembrie, noiembrie) restul lunilor sa aflat in concediul medical pentru cresterea copilului pina la 4 ani, din cite luni se se face calculul?

   

 7. Amma spune:

  Buna ziua. Cum se va calcula foia de boala daca am lucrat doar 6luni și luna 7 toată voi fi pe foia de boala? Alt staj de munca nu am.

 8. Tatiana spune:

  buna ziua, spuneti-mi va rog cum procedam in cazul in care angajatul lucreaza la 2 locuri de munca, aflindu-se pe buletin de boala nu aprezentat veniturile de la locul de munca prin cumul, datele au fost prezentate peste 2 luni, recalcul se face pt perioadele precedente?

 9. Anonim spune:

  Cum va fi calculat concediul medical daca stagiul de munca este de doua luni7

 10. tighinean83@mail.ru spune:

  Buna ziua! La moment sunt pe buletin de boala fiind infectata cu Covid -19. Activez in MAI de 15 ani (stagiu). Spuneți-mi va rog de catre angajator cele 5 zile se achit la fel 75% sau 100%? Și dacă mai e posibil de primit indemnizația de 16 mii lei

 11. Anonim spune:

  activez de 7 ani sunt in concediu medical de pe 02.03.21 pina pe 28.03.21 cite zile mi se achita de angajator si cite de asigurare sociala

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...