37.9k
Home  »  Articole  »  Întrebări-Răspunsuri   »   Despre calculul impozitului pe venit din dobînzile plătite

Despre calculul impozitului pe venit din dobînzile plătite

22.10.2013 5.949 views

Negara Ghenadie, Auditor, Director AFEX Service SRL
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Despre calculul impozitului pe venit din dobînzile plătite

Întrebare: Intreprinderea X are primite credite de la nerezidenți din țara cu care Moldova nu are semnată Convenția pentru evitarea dublei impozitări.

Rugăm să ne explicați metoda de calcul a impozitului reținut la sursă de plată conform art.91 al Codului Fiscal, în cazul achitării sumei dobînzii în mărime de 2000 USD.

Ținem să accentuăm că contractul de împrumut prevede că suma dobînzii calculate trebuie să fie achitată integral fără careva deduceri sau rețineri de impozite sau taxe, inclusiv a impozitului pe venit în țara împrumutătorului.

Este necesar de calculat artificial suma brută din care să reținem 12 % impozitul pe venit reținut la sursa de plata în cazul în care suma dobinzii de 2000 USD  sau în condițiiile contractului dat calculăm suma impozitului la suma achitată– în cazul dat 240 USD (corespunzator în lei) ?

 Care trebuie să fie suma impozitului reținut în cazul calculării sumei dobînzii de 2000 USD și transferării sumei de 2000 USD ?

Răspuns: Situația descrisă nu este una rară, în speranța nerezidenților de a-si primi sumele calculate a dobînzilor fără careva rețineri.

     Ținem însă să menționăm, că contractul de împrumut care prevede nereținerea impozitelor la sursa de plată din dobinzi calculate nerezidenților ține mai mult de acuratețea și  profesionalismul juristului care a pregatit textul acestui contract, întrucît această cerință contravine legislației RM în domeniul impozitelor.

     Astfel, mai corect ar fi daca contractul de împrumut ar prevedea dobînda brută, iar imprumutatorul nerezident și-ar fi primit dobînda netă scontată.

     Recomandam serviciului contabilitate în acest caz să sugereze juristului, perfectarea unei anexe la contract, prin care ar fi revizuită mărimea dobînzii, astfel ca dobînda din contract să fie adusă la dobînda brută, pentru a nu încărca nerezidentul cu alte venituri achitate ce constituie diferența între dobînda brută calculată “artificial” și dobînda netă de plătit. Orice calcul invers al impozitului pe venit la momentul plății ce urmează a fi “reținut” pe seama împrumutatului nu este corect sub aspect fiscal.

     Nu contestăm faptul, că în practica asa se întîmplă: serviciul contabilitate este impus să calculeze invers suma impozitului de reținut, contabilizînd o cheltuială nedeductibila cu acest impozit pe seama împrumutatului. Repetăm însa, aceste calcule nu corespund prevederilor art. 91 al Codului Fiscal al RM, care prescriu expres reținerea la sursă de plată, NU calcularea impozitului din contul plătitorului. Aceaste “artificii” se justifică doar în situația în care contractul prevede dobînda netă de încasat, serviciul contabilitate urmînd să contabilizeze dobînda brută în componența costurilor îndatorarii pe principii generale, nu doar plata dobinzilor.

Negara Ghenadie

Director/ Auditor AFEX Service SRL:

gsm 79408354

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...