37.9k
Home  »  Articole  »  Fiscalitate   »   Deductibilitatea cheltuielilor privind autoturismele de serviciu ale conducerii

Deductibilitatea cheltuielilor privind autoturismele de serviciu ale conducerii

07.05.201518.590 views Adrian Știrbu, auditor
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Codul fiscal, în baza Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu. Aceste prevederi, care intra in vigoare la data de 01 mai 2015, limiteaza dreptul contribuabillor la deducerea cheltuielilor privind utiizarea autoturismelor de serviciu si a TVA-ului aferent. Aceste prevederi sunt urmatoarele:

Articolul 24 „Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător":
se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale articolelor 26 şi 27, deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupţiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia.";

Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate":
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova, se trece în cont doar pentru un singur autoturism  pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova nu se trece în cont şi se raportează la consumuri sau la cheltuieli."

Concretizăm că potrivit p. 29) art. 5 al CF „subdiviziune" reprezintă „unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia".

În legătură cu această reglementare apar o mulțime de întrebări:

 1. Ce înseamnă „folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121"? Că autoturismul poate fi folosit de un șofer, dar care stă la dispoziția directorului? În acest caz se deduc sau nu aceste cheltuieli? La multe entități există funcția de șofer, care deservește mai multe persoane din conducere: contabilul-șef, managerul resurse umane și juristul, dar și alte persoane după caz. Cum entitatea trebuie să procedeze în acest caz? Probabil va fi necesar de dus o evidență strictă a utilizării autoturismului respectiv de fiecare persoană în parte. Totodată, va fi necesar o documentare adecvată ca să nu apară dubii la organele de control.Menționăm că în acest caz probabil și salariul șoferului nu se va permite la deduceri.
 2. O zi cu autoturismul se folosește un agent de vânzări și o zi director comercial, cum se vor diviza aceste cheltuieli (care vor fi calculele)? Poate fi 10 zile unul şi 5 zile altul. În general poate fi că s-a procurat mai întâi pentru unele scopuri, iar apoi s-a transmis în folosință unei persoane din conducere. Ca și la prima întrebare va fi necesar de separat cheltuielile, probabil după o metodologie recomandată de Ministerul Finanțelor sau elaborată de fiecare entitate în parte, care pot genera diferite erori, discuţii, etc.
 3. Cum aceste mișcări de reflectat în registrul mijloacelor fixe în scopuri fiscale? Probabil va fi necesar de efectuat ieșirea/intrarea autoturismului de fiecare dată la baza valorică stabilită conform prevederilor art. 26 și 27 din CF.
 4. TVA care nu se trece în cont este deductibil în scopuri fiscale? Probabil că vor fi tratate ca nedeductibile, deși din prevederile respective aceasta nu rezultă.  Prin urmare această problemă ar trebui tratată ca și în restul cazurilor când TVA nu este trecută în cont. Taxa pentru folosirea drumurilor achitată pentru autoturism va fi deductibilă?
 5. Cheltuielile respective care nu se deduc, se vor considera facilități acordate de patron? Se vor aplica cote de asigurare socială, medicală? Posibil că exagerăm, dar pot apărea și astfel de interpretări din partea organelor de control.Considerăm că nu trebuie să fie tratate ca facilități acordate de patron.
 6. Dacă entitatea posedă 2 autoturisme folosite de persoanele din conducere, pentru care din aceste 2 autoturisme se vor deduce cheltuielile? Pentru cel mai scump sau cel mai ieftin? Sau rămâne la decizia inspectorului fiscal? (Exemplu pentru analiză: conducerea entității folosește 2 unități de transport: una este scumpă, nouă, consumul de combustibil foarte mic și parcursul este destul de mic, respectiv și cheltuielile de întreținere sunt rare, al 2-lea autoturism este vechi și procurat la mâna a doua, cu consum de combustibil mai mare de 2,5 ori ca primul, parcursul efectuat este cu mult mai mare și mai des necesită reparație , iar uzura în scopuri fiscale este aceiaşi pentru ambele autoturusme, deoarece este calculată din suma de 200 000 lei).
 7. În cazul deplasărilor de serviciu a persoanei de conducere cu autoturismul de serviciu se va recunoaște la deduceri combustibilul consumat și alte cheltuieli legate de folosirea acestui autoturism (vinieta, asigurarea cartea verde, etc.)? Dacă nu, atunci probabil este mai ieftin să te deplasezi cu autoturismul personal!

Reieșind din caracterul confuz al reglementarilor enunțate, contribuabilii vor incerca să evite pe cît posibil această normă prin aplicarea diverselor metode. Este clar că fiecare metodă are avantajele și dezavantajele sale, inclusiv şi anumite riscuri. Nu încurajăm aplicarea acestor metode, le expunem doar pentru a arăta neajunsurile acestei reglementări care sa introdus (fiecare entitate pe riscul său va decide cum și în ce măsură să aplice metodele expuse). Deci printre aceste metode pot fi:

 • În carnetul de muncă /contractul individual de muncă se poate schimba funcția, care nu se regăsește în grupele 112 și 121 din Clasificatorul ocupţiilor din Republica Moldova.
 • Se pune autoturismul după o altă persoană a cărei funcția nu se regăsește în grupa 112 și 121 din Clasificatorul ocupţiilor din Republica Moldova.
 • Se deschid mai multe subdiviziuni, de exemplu o reprezentanță, filială, etc.
 • Conform textului prevederii este stipulat: „..deducere.a uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele ...", cum credeți, locațiunea se încadrează în tipurile de cheltuieli enumerate? Considerăm că nu se încadrează în nici un tip de cheltuieli din prevedere. Respectiv, dacă cineva o să transmită în locațiune autoturismul atunci cheltuiala dată se va considera deductibilă în scopuri fiscale.

Probabil că în curând vor apărea și alte idei mai complexe sau mai inteligente bazate pe rezolvarea a celor două limitări de bază: funcţia şi subdiviziuni. 

După cum vedeți limitarea deductibilității cheltuielilor pentru folosirea autoturismelor de persoanele din conducere nu este o reglementare prea reușită. Este de înțeles că în unele cazuri unele entități produc abuzuri în această problemă, dar această reglementare se putea efectua într-o manieră mai inteligentă, mai corectă, cu respectarea echității fiscale. De exemplu, se putea de introdus noțiunea de autoturism de lux, respectiv de limitat după o anumită formulă cheltuielile aferente acestui autoturism de lux. Sau se putea de limitat aceste cheltuieli ca şi în cazul cheltuielilor de reprezentanţă sau asigurări. Cu excepția a consumului combustibilului, deoarece acesta considerăm că trebuie să fie deductibil în orice situație cu condiția că este utilizat în activitatea de întreprinzător.

Și iarăși despre dimensiunile entităților, cum este posibil să egalezi pe toți? O entitate cu 5 angajați și 2 subdiviziuni (sediu central care de obicei este casa fondatorului și oficiu în care se desfășoară activitatea de bază) și o entitate cu 100 angajați și fără subdiviziuni. În prima, un director și director de subdiviziune și cheltuielile pentru două autoturisme permise la deduceri, iar în a doua entate un director general, un director comercial și director financiar cu cheltuielile pentru un autoturism permise la deduceri. Cum să nu accepți de exemplu cheltuielile directorului comercial pentru autoturismul de serviciu, celui care pleacă la clienți/furnizori și negociază contracte pentru entitate, ori trebuie să se ducă pe jos? Sau cu taxi? (apropo servicii taxi în unele cazuri pot fi mai costisitoare decât mașina de serviciu). Cum se uită un potențial client la un director care vine la el cu rutiera?

Înțelegem că statul consideră că dacă îți permiți să cumperi directorului autoturism de serviciu, atunci poți să-ți permiți să plătești adăugător și la stat. Da, suntem de acord cu aceasta atunci când se cumpără un autoturism de lux (dar care oricum se permite în limita de 200 000 lei, cu care azi nu poți procura un autoturism adecvat). Însă nu suntem de acord cu aceasta când se procură un autoturism în limitele normalului și este justificată folosirea acestui autoturism de persoana din conducere.

Mai este și un alt aspect, cu cât mai ieftin este autoturismul, cu atât mai mare este consumul de combustibil și cheltuielile de întreținere (emisii nocive, etc.). Respectiv, cheltuim mai mult pentru combustibil, pentru reparații, dar aceste cheltuieli probabil nu sunt deranjabile pentru stat.

Oare a studiat cineva când a inclus această prevedere în lege care va fi impactul ei? Cît va obține statul de la aceasta? Care vor fi costurile de administrare a acestor prevederi? Cît de complexă va fi aplicarea ei și cît timp va cheltui pentru aceasta contribuabilii? Sincer, consideram că foarte mulți ar susține idea că mai bine să fie făcută o majorare a cotei impozitului pe venit, decât o aplicare a unei astfel de prevederi controversate, care a putea genera unele riscuri necontrolabile. Cum s-ar spune, cu cît mai simplu și mai clar cu atît mai bine.

În final, sperăm că această prevedere va fi revizuită și că se va stabili o regulă mai echitabilă din punct de vedere fiscal.

Comentarii

 1. Petru spune:

  Da, au mutit bine apele. Si asa nu ne este usor, ap au mai adaugat probleme

 2. mmax spune:

  Oare a studiat cineva când a inclus această prevedere în lege care va fi impactul ei?

  DA! mai multe sanctiuni, cumatri si coruptie 🙂 Ura!

 3. Bogdan spune:

  Se nascocesc diferite schimbari, ca in final Statul sa stringa mai multe amenzi p-u greselele comise.

 4. Olga spune:

  Pina in final, este important ca sa primim o claritate in noile modificari fiscale, ceea ce ni-ar permite o evidenta corecta si fara mari batai de cap, dar din pacate la 80 la suta din intrebarile aparute sau iti dau ca raspuns niste prostii………….., sau nici ei nu stiu ce sa raspunda……………..Rezulta: modificarile fiscale trebuie sa fie elaborate, aprodate de „persoanele responsabile in domeniu dat”, chiar daca genereaza mai multe plati catre buget, dar ele din pacate nici nu participa la elaborarea proectelor de lege in fiecare an. Sper ca o sa primim raspunsuri adecvate la toate modificarile parvenite

 5. lena spune:

  nu modificati codul fiscal asa cum va vine in cap,si in fiecare zi

 6. nina spune:

  tare as vrea cind modifica ceva sa se gindeasca si la contribuabil,oare nu vedeti cit ne zbatem ca sa existam,statul vrea numai sa intoarca banii furati

 7. val spune:

  Propun guvernului si la toti care au lucrat la modificarea data sa mearga cu MAGARUL , sa nu ne faca noua dureri de cap. Noi ne cumparam autoturizme din banii personali , deja impozitati.

  1. Super contabil spune:

   Hellou lumii contabile! Iata noi pligem in batista sunt grele legile contabile bla bla bla. Adresativa la guvern, parlament, faceti petitii etc. Asa vom obtine schimbari dar nu va jeluiti prin forumuri.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...