37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Decontări prin intermediul tichetelor de masă. Cum vom opera cu MCC

Decontări prin intermediul tichetelor de masă. Cum vom opera cu MCC

27.04.20182.299 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Decizia Comisei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/1-19/01-2018 din 21 aprilie 2018.

Conform deciziei, au fost modificate și completate cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 17 iulie 1998, în vederea armonizării legislației, în condițiile în care a fost inițiată Legea tichetelor de masă.

Operaţiile de bază ale MCC se completează cu 2 poziții noi:

- „1.361 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hârtie („TMH") - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului, care garantează plata.

- 1.362 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport electronic („TME") - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului - purtător tehnic de informaţie - care garantează plata.

Bonul de casă, va trebui să conțină informații suplimentare privind modul de plată (inclusiv „TMH" şi „TME") și suma restului nerambursat din valoarea nominal.

Bonului dării de seamă fiscale pe zi, va trebui să conțină suplimentar, informații despre sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), separat pe fiecare modul de plată (inclusiv „TMH" şi „TME") și suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie („rest TMH").

Tabelul nr. 1 pct.7 se completează cu doi parametri noi, astfel că, MCC vor trebui să asigure, după cum am menționat anterior, înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hârtie și înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport electronic.

Prin aceeași Decizie, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 24 iulie 1998.

Regulamentul, se completează cu noi prevederi ce vor reglementa modul de achitare prin intermediul tichetelor de masă. Astfel, tichetele de masă pot fi emise pe suport de hârtie şi pe suport electronic:

- tichet de masă pe suport de hârtie - bon de valoare emis de către operator în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

 - tichet de masă pe suport electronic - card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

La comercializarea produselor alimentare, casierul (operatorul) eliberează bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă.
În cazul în care, în coşul de consum vor exista produse interzise spre comercializare, casierul urmează să elibereze un bon de casă aparte doar pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă.

La procurarea mărfurilor în valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, casierul nu rambursa diferenţa sub formă de bani, iar în cazul în care valoarea produselor procurate depășește valoarea nominală a tichetului, atunci diferența poate fi achitată sub formă de bani, de către cumpărător (salariat).

Casierul nu va avea dreptul să accepte comercializarea produselor interzise spre comercializare în schimbul tichetului de masă la prezentarea acestuia de către cumpărător, dar și să să acorde/ să schimbe contravaloarea tichetelor de masă pe suport de hârtie sub formă de/pe bani.

Returnarea produselor achiziţionate în baza tichetelor de masă, va fi posibilă prin oferirea în schimb, a unor produse în aceeaşi valoare . Atenție! La returnarea produselor achiziţionate în baza tichetelor de masă este interzisă acordarea în schimb a numerarului.

Recepţionarea tichetului de masă,de către casier (operator), va fi realizată prin identificarea  persoanei posesoare a tichetului de masă, prin solicitarea actului de identitate al persoanei şi verificarea datelor cu înscrierile corespunzătoare de pe tichetul de masă. Ulterior, pe verso-ul tichetului, casierul va indica data recepţionării şi va aplica un semn distinctiv ce va conține obligatoriu următoarele elemente:

1) IDNO-ul unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;
2) denumirea unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;
3) inscripţia „Pentru tichete de masă".

Tichetele de masă pe suport de hârtie se vor păstra în maşina de casă şi control, alături de bancnotele ce confirmă eliberarea produselor, până la finalizarea zilei de lucru operaţionale.

Registrul maşinii de casă şi control (RMCC), de asemenea va fi ajustat, în vederea asigurării înregistrărilor, conform raportului de închidere zilnică, a încasărilor mijloacelor băneşti în numerar (sau alt instrument (mod) de plată), inclusiv și în baza tichetelor de masă, provenite din tranzacţiile comerciale ale agentului economic.

În ediția Monitorului Oficial de astăzi, a fost publicată Decizia Comisei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/1-19/01-2018 din 21 aprilie 2018.

Conform deciziei, au fost modificate și completate cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, aprobate prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 17 iulie 1998, în vederea armonizării legislației, în condițiile în care a fost inițiată Legea tichetelor de masă.

Operaţiile de bază ale MCC se completează cu 2 poziții noi:

- „1.361 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hârtie („TMH") - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului, care garantează plata.

- 1.362 Înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport electronic („TME") - operaţia înregistrării achitării prin virament a cumpărătorului (clientului) conform documentului - purtător tehnic de informaţie - care garantează plata.

Bonul de casă, va trebui să conțină informații suplimentare privind modul de plată (inclusiv „TMH" şi „TME") și suma restului nerambursat din valoarea nominal.

Bonului dării de seamă fiscale pe zi, va trebui să conțină suplimentar, informații despre sumele circulaţiei zilnice a realizării mărfurilor (prestării serviciilor), separat pe fiecare modul de plată (inclusiv „TMH" şi „TME") și suma totală a restului nerambursat din valoarea nominală a tichetului de masă pe suport de hârtie („rest TMH").

Tabelul nr. 1 pct.7 se completează cu doi parametri noi, astfel că, MCC vor trebui să asigure, după cum am menționat anterior, înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport de hârtie și înregistrarea achitării prin tichet de masă pe suport electronic.

Prin aceeași Decizie, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, aprobat prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 24 iulie 1998.

Regulamentul, se completează cu noi prevederi ce vor reglementa modul de achitare prin intermediul tichetelor de masă. Astfel, tichetele de masă pot fi emise pe suport de hârtie şi pe suport electronic:

- tichet de masă pe suport de hârtie - bon de valoare emis de către operator în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul;

 - tichet de masă pe suport electronic - card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile Legii nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

La comercializarea produselor alimentare, casierul (operatorul) eliberează bon de casă în baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă.
În cazul în care, în coşul de consum vor exista produse interzise spre comercializare, casierul urmează să elibereze un bon de casă aparte doar pentru produsele interzise spre comercializare contra tichetelor de masă.

La procurarea mărfurilor în valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, casierul nu rambursa diferenţa sub formă de bani, iar în cazul în care valoarea produselor procurate depășește valoarea nominală a tichetului, atunci diferența poate fi achitată sub formă de bani, de către cumpărător (salariat).

Casierul nu va avea dreptul să accepte comercializarea produselor interzise spre comercializare în schimbul tichetului de masă la prezentarea acestuia de către cumpărător, dar și să să acorde/ să schimbe contravaloarea tichetelor de masă pe suport de hârtie sub formă de/pe bani.

Returnarea produselor achiziţionate în baza tichetelor de masă, va fi posibilă prin oferirea în schimb, a unor produse în aceeaşi valoare . Atenție! La returnarea produselor achiziţionate în baza tichetelor de masă este interzisă acordarea în schimb a numerarului.

Recepţionarea tichetului de masă,de către casier (operator), va fi realizată prin identificarea  persoanei posesoare a tichetului de masă, prin solicitarea actului de identitate al persoanei şi verificarea datelor cu înscrierile corespunzătoare de pe tichetul de masă. Ulterior, pe verso-ul tichetului, casierul va indica data recepţionării şi va aplica un semn distinctiv ce va conține obligatoriu următoarele elemente:

1) IDNO-ul unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;
2) denumirea unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;
3) inscripţia „Pentru tichete de masă".

Tichetele de masă pe suport de hârtie se vor păstra în maşina de casă şi control, alături de bancnotele ce confirmă eliberarea produselor, până la finalizarea zilei de lucru operaţionale.

Registrul maşinii de casă şi control (RMCC), de asemenea va fi ajustat, în vederea asigurării înregistrărilor, conform raportului de închidere zilnică, a încasărilor mijloacelor băneşti în numerar (sau alt instrument (mod) de plată), inclusiv și în baza tichetelor de masă, provenite din tranzacţiile comerciale ale agentului economic.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...