37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Declarațiile de avere și interese, doar în format electronic. Câte milioane vor fi alocate pentru semnăturile electronice

Declarațiile de avere și interese, doar în format electronic. Câte milioane vor fi alocate pentru semnăturile electronice

10.08.2017482 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

8,75 milioane de lei. Atât va trebui să aloce statul, pentru a-i asigura cu semnătură electronică pe toți cei care trebuie să declare averile și interesele personale. Potrivit unui proiect de hotărâre, care va fi examinat la următoarea ședință de Guvern, o semnătură va costa 125 de lei și va fi valabilă timp de un an. Numărul estimativ al subiecților declarării averilor și a intereselor personale este de circa 70 de mii.

Documentul prevede că întreprinderea de Stat "Centrul de Telecomunicații Speciale" va emite semnătura electronică persoanelor din cadrul instituțiilor publice, în baza listelor nominale ale subiecților declarării averii și intereselor personale, prezentate de către acestea. Totodată, organizațiile publice vor completa Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale.

Organizațiile publice vor completa, până la 1 octombrie 2017, Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale cu informațiile necesare despre persoanele care activează în cadrul acestora.

Prevederile proiectului nu se vor aplica pentru declarațiile ofițerilor de informații şi securitate şi ale ofițerilor de investigații din cadrul subdiviziunilor cu misiuni speciale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Autorității Naționale Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Departamentului instituțiilor penitenciare al Ministerului Justiției și Serviciului Vamal.

Bani alocați din bugetul de stat

Conform prognozelor Autorității Naționale de Integritate, pentru eliberarea semnăturii electronice contra cost, de 125 de lei anual, pentru circa 70 de mii de subiecți ai declarării averii și a intereselor personale, se vor cheltui aproximativ 8,75 milioane de lei. Banii vor fi alocați centralizat, din bugetul de stat către Cancelaria de Stat, cu destinația Î.S. "Centrul de Telecomunicații Speciale". Astfel, bugetul de stat pentru 2017 urmează să fie rectificat.

Ce prevede Legea?

Legea privind declararea averii și a intereselor personale prevede că, de la 1 ianuarie 2018, subiectul declarării este obligat să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate. Semnarea declarației în formă electronică se face prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legii. Semnăturile electronice se vor elibera subiecților declarării cu titlu gratuit, în modul stabilit de Guvern. Declarația în formă electronică se consideră recepționată de Autoritatea Națională de Integritate dacă subiectul declarării primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia.

În entităţile în care activează persoane care, conform prezentei legi, au obligaţia de a depune declaraţii sunt desemnate persoane din cadrul serviciului resurse umane responsabile de actualizarea permanentă a Registrului electronic al subiecţilor declarării averii şi a intereselor personale.

În cazul în care subiectul declarării constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația depusă. În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificate sunt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Dacă declarația a fost rectificată în termen de 10 zile de la notificarea privind începerea verificării prealabile, subiectul declarării este eliberat de răspundere cu condiția că datele incomplete sau eronate nu au fost introduse intenționat.

Conform legii, subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sunt:

 • persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică;
 • membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova";
 • consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale;
 • deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
 • membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor;
 • membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
 • conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
 • personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
 • membrii Consiliului de Integritate;
 • membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...