37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Declarații de tranzit T1, doar în format electronic

Declarații de tranzit T1, doar în format electronic

10.03.2017698 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Deși, încă în 2010, Codul vamal a fost completat cu un articol nou - art. 481, care prevede utilizarea declarației de tranzit în format electronic, abia acum Serviciul Vamal vine cu amendamente la Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, se propune ca declarațiile de tranzit T1 să se facă doar în format electronic, pentru a exclude circulația și stocarea unui volum mare de declarații pe suport de hârtie la posturile vamale de plecare. În prezent, declarațiile sunt perfectate în format electronic și pe suport de hârtie.

Potrivit autorilor, documentul are drept scop soluționarea următoarelor probleme:

  • eliminarea suportului de hârtie;
  • simplificarea perfectării declarațiilor de tranzit T1, prin optimizarea cheltuielilor aferente imprimării informației pe suport de hârtie;
  • reducerea termenului de completare a declarației de tranzit T1;
  • măsura de eliminare a suportului de hârtie va stopa cheltuielile suplimentare. De exemplu, pentru anul 2016, pe teritoriul Republicii Moldova au fost perfectate 155.278 de tranzacții în procedura T1. Fiecare complet a declarației de tranzit costă aproximativ 5.10 lei;
  • fluidizarea traficului transfrontalier;
  • lipsa contactului direct dintre colaboratorul vamal și declarant, ceea ce va duce la diminuarea factorului corupțional;
  • unificarea procesului de vămuire, având în vedere că declarantul are posibilitatea depunerii declarației vamale în detaliu în format electronic.

Astfel, sunt afectați în special agenții economici, care sunt nevoiți să procure declarațiile de tranzit tipizate și să le imprime pe suport de hîrtie, pentru a efectua operațiunile de vămuire în procedura T1.

Legislația în vigoare prevede că originalul declarației de confirmare a operaţiunii de tranzit se expediază de către biroul de destinaţie, în maximum 10 zile de la data înregistrării în evidenţele proprii, la Secţia Tranzit din cadrul Serviciului Vamal. După controlul efectuat de către Secția Tranzit, documentul se expediază postului de plecare, pentru confirmarea închiderii operațiunii de tranzit.

Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, în procedură T1, sunt valabile pentru mărfurile aflate în tranzit, transportate pe cale ferată sau rutieră, cu excepţia mărfurilor transportate sub acoperirea carnetului TIR. Acestea nu se aplică în cazul tranzitului bunurilor transportate de persoanele fizice care în conformitate cu legislaţia în vigoare sunt scutite de la plata drepturilor de import/export, a bunurilor, care fac obiectul operaţiunilor de mesagerie având ca destinatari persoane fizice, şi a mărfurilor transportate prin poştă.

Documentul va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...