37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Decizie de politică monetară, 28 august 2017

Decizie de politică monetară, 28 august 2017

29.08.2017735 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 28 august 2017, a adoptat prin vot unanim următoarea hotărâre:

1. Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 8.0% până la 7.5% anual.

2. Se diminuează ratele de dobândă:

  - la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 11.0% până la 10.5% anual;
  - la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 5.0% până la 4.5% anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0% din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată în baza celor mai recente analize și evaluări macroeconomice, precum și a estimării riscurilor de evoluție a inflației pe termen scurt și mediu. Astfel, se atestă atenuarea presiunilor inflaționiste pe termen mediu, cauzată de temperarea activității economice și aprecierea în termeni reali a monedei naționale.

Decizia adoptată de Comitetul executiv al BNM urmărește crearea condițiilor monetare capabile să readucă și să mențină inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0% pe termen mediu.

În același context, BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Rata anuală a inflației în luna iulie 2017 a înregistrat 7.3%, fiind similară celei din luna precedentă și se poziționează în continuare peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0%.

În luna iulie 2017, rata anuală a inflației de bază a fost cu 0.3 puncte procentuale superioară nivelului din luna iunie 2017, constituind 5.0%.

Evoluția inflației în luna iulie 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Astfel, inflația de la începutul anului s-a accelerat din cauza factorilor de natura ofertei, alături de efectul ajustării unor tarife la serviciile comunale. Cererea agregată este moderată și nu va crea presiuni inflaționiste suplimentare.

Datele operative cu privire la dinamica indicatorilor macroeconomici pentru trimestrul II 2017 prezintă semne de temperare a creșterii economice. Astfel, rata anuală de creștere a exporturilor în luna iunie 2017 a atins nivelul de 8.7%, iar cea a importurilor de 19.8%. În același timp, ritmul anual de creștere a volumului producţiei industriale a fost de minus 0.2%, volumul mărfurilor transportate a crescut cu 20.8%. Cifra de afaceri în termeni reali a comerțului cu amănuntul a scăzut cu 1.2% în perioada similară, iar cifra de afaceri la întreprinderile prestatoare de servicii s-a majorat cu 8.0%.

Procesele de creditare și de economisire în luna iulie 2017 au înregistrat evoluții similare. Volumul total al creditelor noi acordate și depozitelor noi atrase de către băncile licențiate în perioada de referință s-a majorat cu 0.5% și 0.3%, respectiv, față de iulie 2016.

Rata medie ponderată la creditele noi acordate a înregistrat, în luna iulie 2017, o diminuare nesemnificativă de 0.03 puncte procentuale față de luna precedentă și a constituit 10.00% anual. Rata medie ponderată la depozitele noi atrase în lei, în luna iulie 2017, s-a redus cu 0.43 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie 2017 și a constituit 5.24% anual.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile economice interne și externe, astfel încât, prin strategia de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 27 septembrie 2017, conform calendarului anunțat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...