37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Decis! Întreprinderile de stat și cele muncipale vor fi reorganizate sau lichidate

Decis! Întreprinderile de stat și cele muncipale vor fi reorganizate sau lichidate

24.11.20171.104 views BizLaw.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Toate întreprinderile de stat și municipale vor fi reorganizate sau lichidate în termen de doi ani. Parlamentul a votat proiectul de Lege cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în lectură finală. Fondator al întreprinderilor de stat va fi doar Agenția Proprietății Publice și vor exista doar societăți pe acțiuni.

Una dintre noutățile documentului este fixarea unui plafon de minimum 5.000 de lei pentru capitalul social al întreprinderilor. De asemenea, se propune stabilirea unui regim juridic special, cu înregistrare distinctă în evidența contabilă, pentru bunurile publice şi cele cu destinaţie socială, astfel încât acestea să nu poată fi înstrăinate.

Documentul mai prevede principii clare de salarizare a membrilor consiliilor de administrare, astfel încât aceștia să fie remunerați conform rezultatelor obținute, dar să nu aibă un salariu fix stabilit printr-o hotărâre de Guvern. De asemenea, ministerele nu vor mai avea dreptul să delege reprezentanți în consiliile de administrare a companiilor. Această sarcină urmează să fie preluată tot de Agenția Proprietății Publice.

În același timp, atribuţiile consiliului de administraţie vor fi extinse. Astfel, structura va determina indicatorii de performanţă ai întreprinderii şi criteriile de evaluare, va aproba planul de afaceri şi va monitoriza executarea acestuia, va supraveghea derularea situaţiilor litigioase, va aproba Regulamentul privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum și va selecta prin concurs administratorul. Totodată, vor fi suplinite atribuţiile fondatorilor şi ale administratorilor întreprinderilor de stat/municipale. În particular, fondatorul urmează să autorizeze achiziţionarea bunurilor ale căror valoare constituie peste 25% din valoarea activelor nete sau depăşește suma de 400 mii de lei.

În prezent, aproximativ 320 de întreprinderi de stat nu activează și urmează să fie lichidate. În anul 2016, autorităţile publice locale administrau 550 de întreprinderi municipale, iar autorităţile publice centrale - 250 de întreprinderi de stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...