37.9k
Home  »  Articole  »  Contabilitate   »   De la un contabil profesionist la o bună guvernare

De la un contabil profesionist la o bună guvernare

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

„DE LA UN CONTABIL PROFESIONIST LA O BUNA GUVERNARE”

 

Stimaţi colegi contabili profesionişti,

Stimaţi oaspeţi,

Doamnelor şi Domnilor,

Am plăcere să încep această adresare cu cuvintele spuse de un distins coleg de breaslă, profesorul universitar D-nul Emil Horomnea din Iaşi, România, care redau în mare măsură filozofia profesiei noastre „A şti contabilitatea nu înseamnă totul. A iubi contabilitatea nu este suficient. Pentru a înţelege adevăratul mesaj al cifrelor, trebuie să ştim şi să iubim contabilitatea”.

Sunt foarte onorat să vă transmit Mesajul de felicitare al Consiliului Director al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova cu ocazia Zilei Contabilului. La 4 aprilie 2011 în ţara noastră se sărbătoreşte pentru prima data Ziua Contabilului, sărbătoarea profesională a contabililor şi auditorilor practicieni şi a tuturor celor ce se simt în suflet contabili. Ziua Contabilului va fi sărbătorită anual la această dată. De ce 4 aprilie? Deoarece în ziua de 4 aprilie 1995 a fost adoptată în Parlamentul ţării prima Lege a contabilităţii. În aşa fel, organul legislativ suprem al ţării a recunoscut caracterul şi importanţa publică a profesiei contabile.

Profesia contabilă este reprezentată în toate ramurile economiei naţionale, în sectorul public. Nici o întreprindere, instituţie, organizaţie, mică sau mare, nu poate fi concepută fără munca unui contabil. Contabilul cu devotament, responsabilitate şi sîrguinţă munceşte zi de zi pentru bunăstarea entităţii pe care o reprezintă şi societate în general.

Astăzi un contabil se asociază cu persoană, care permanent este în muncă, tot timpul este cu griji şi responsabilităţi, are un nivel de cunoştinţe din diferite domenii, care sunt atît de necesare pentru o ÎMM pentru a asigura activitatea acesteia. Să fii contabil –înseamnă să asiguri un nivel înalt de încredere şi etică profesională, înseamnă cerinţe înalte faţă de angajaţii întreprinderii privind folosirea raţională a bunurilor materiale şi resurselor băneşti. Să fii contabil –înseamnă responsabilitate faţă de acţionari şi asociaţi, faţă de conducerea întreprinderii, faţă de organele de control de stat, şi, desigur, faţă de colectivul de muncă. Să fii contabil –înseamnă cunoştinţe profunde a standardelor profesionale, a legislaţiei fiscale şi legislaţiei muncii.

Contabilitatea este acea subdiviziune, care este în centrul activităţilor unei entităţi.

Rezultatul muncii unui contabil sunt rapoartele financiare pe care le întocmeşte. Pentru beneficiarii rapoartelor financiare este important ca acestea să fie întocmite în corespundere cu standardele profesionale, iar aceste standarde să corespundă cerinţelor înalte ale economiei şi tendinţelor de dezvoltare a societăţii.

Profitabilitatea unei afaceri, credibilitatea partenerului şi atractivitatea unei întreprinderi sunt legitimate prin calculele contabilităţii.

Trăim într-o perioadă a globalizării mondiale, a unor schimbări radicale în societate, economie, gîndire etc. Toate aceste evenimente se răsfrîng şi asupra profesiei noastre – de contabil. Profesia de contabil tot mai mult se transformă în una creatoare, în mare măsură bazată pe cunoştinţe profunde şi raţionament profesional.

Alegerea ţării noastre de aderare la Uniunea Europeană este o nouă provocare pentru noi toţi: ţară, societate, entităţi economice, inclusiv şi pentru contabili profesionişti. S-au mărit cerinţele faţă de calitatea muncii noastre, tot mai mult se cere ca rezultatele muncii noastre să corespundă unor standarde performante.

Astăzi profesia contabilă în Republica Moldova este în pragul unor noi provocări. Ţara noastră a declarat despre trecerea la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (S.I.R.F.). S.I.R.F.-urile constituie o filozofie contabilicească complexă, bazată pe experienţa mondială în domeniu, cîteva mii de pagini de text, complicat pentru înţelegere, dar şi mai complicat pentru aplicare în practică. În conformitate cu Legea contabilităţii, entităţile de interes public sunt obligate să aplice, începînd cu 1 ianuarie 2011, S.I.R.F. la întocmirea rapoartelor financiare, celelalte entităţi – la dorinţă. Studierea şi implementarea în practică a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pentru toţi, care au referinţă la profesia contabilă –entităţi, instituţii de stat, organizaţii profesionale, contabili practicieni- va fi scopul principal pentru perioada următoare.

Aspiraţiile europene ale Republicii Moldova ne cer să ne conformăm cerinţelor Uniunii Europene în domeniul contabilităţii şi auditului şi să prelungim reformele.

Eforturle depuse în reformarea infrastructurii domeniului contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ va oferi beneficii clare şi directe mediului de afaceri din Republica Moldova. Informaţia financiară de înaltă calitate este esenţială pentru buna funcţionare a principiilor de guvernanţă corporativă.

Infrastructura în domeniul raportării financiare în sectorul corporativ se compune din mai multe elemente:

- Standardele de contabilitate şi standardele de audit;

- Cadrul legal;

- Monitorizarea şi Implementarea;

- Educaţie şi Instruire;

- Profesia contabilă şi etica.

Toate elementele menţionate mai sus au semnificaţie şi importanţă echivalentă, urmează a fi fortificate concomitent, iar rolul contabilului se regăseşte în fiecare din ele.

Profesia contabilă în sine trebuie să recunoască şi să-şi extindă rolul său, responsabilitatea sa, şi dedicarea sa de a îşi îndeplini misiunea, de a furniza informaţii corecte şi complete publicului larg în general şi investitorilor în particular.

Este important şi rolul organismelor profesionale în dezvoltarea profesiei. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP) în acest an împlineşte 15 ani de activitate. ACAP este membru cu drepturi depline a Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi are ca scop dezvoltarea profesiei contabile, asigurarea unui nivel înalt al calităţii serviciilor acordate de membrii săi. În acest timp, au fost editate nenumărate cărţi, organizate conferinţe, seminare de instruire, mese rotunde. Am propus nenumărate proiecte şi modificări la actele normative în vigoare din domeniul nostru de activitate. Am publicat mai multe scrisori deschise, către organele abilitate ale statului, în care am abordat diferite probleme cu care se confruntă contabilul simplu, am implementat două programe de certificare a contabililor, am stabilit acorduri de colaborare cu organizaţii profesionale din mai multe ţări: România, Ucraina, Olanda, Rusia, ACCA si altele.

Toate aspiraţiile pe viitor sunt legate de dezvoltarea în continuare pe toate căile a profesiei contabile.

Din numele Consiliului de Directori ACAP felicit toţi colegii contabili şi auditori, pe toţi cei care au tangenţe cu profesia de contabil cu sărbătoarea profesională – Ziua Contabilului. Vă urez multă sănătate Dumneavoastră şi celor dragi, fericire, mari succese profesionale, să tindeţi permanent spre noi cunoştinţe şi fie ca fiecare zi de muncă să vă aducă satisfacţie şi plăcere sufletească.

Vreau să termin cu o întrebare retorică.

De ce merită să înveţi contabilitatea şi limbajul ei?

Unele răspunsuri la aceasta întrebare, de asemenea, l-am găsit în cartea profesorului Horomnea şi sunt relevante pentru înţelegerea esenţei profesiei de contabil:

1. Pentru că trăim într-o lume cu resurse limitate;

2. Pentru că primul pas spre prosperitate îl reprezintă facerea de economii (chiverniseala);

3. Pentru că nimeni nu a eşuat în afaceri atunci când a socotit prea mult.

4. Pentru că ordinea din cuget trebuie instaurată şi în viaţă;

5. Pentru că primul semn al declinului în afaceri îl reprezintă lipsa de informare;

6. Pentru că fără prudenţă, ordine şi rigoare poţi risipi într-o clipă ceea ce ai agonisit într-o viaţă;

7. Pentru că este demn să-ţi măsori cu cumpătare efortul;

8. Pentru că cifrele vorbesc uneori mai relevant decât cuvintele;

9. Pentru că unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei (Bill Gates) a fost la originile lui…contabil;

10.Pentru că aşa cum a spus Göethe, „contabilitatea este una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului uman ”.

Vă urez succes şi mari realizări profesionale.

 

Veaceslav Ciobanu

Preşedinte al Consiliului Director al ACAP

4 aprilie 2011, m.Chişinău, Republica Moldova

 

Comentarii

  1. Pomparau Corneliu spune:

    Va multumim frumos dm. Veceslav

  2. ursu adriana spune:

    va multumim mult p/u ideile redate.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...